Lokalplanen er den detaljerede plan for et bestemt område i kommunen

Lokalplanen fastlægger bl.a.:

•  hvordan et område skal anvendes
•  hvor meget, der skal bygges
•  hvor bebyggelse, veje, friarealer m.m. skal placeres

Lokalplanens bestemmelser kan kun ændres ved en ny lokalplan. Det er ikke alle steder der er omfattet af en lokalplan. I disse tilfælde gælder kommuneplanrammerne, som du kan finde via den blå boks "Kommuneplanrammer 2017 - 29" nedenfor.   

Du kan se de lokalplaner, som er i høring her

Se om din bolig er omfattet af en lokalplan

Se "Lokalplaner i Favrskov Kommune" på Favrskov kommunes webkort.

Hvis du gerne vil vide, hvilken lokalplan der gælder for en bestemt adresse kan du bruge søgefeltet øverst til højre. Du kan søge på vejnavn, lokalplan eller matrikel. Når du begynder at taste kommer der forslag til de adresser og lokalplaner som findes i kommunen. 

Når du har fundet adressen, kan du trykke på ikonet i toppen med det lille "i" - herefter får du vist et link til selve lokalplanen.

Du kan også søge lokalplaner frem på den fælles offentlige planportal Plandata.dk

Grafikken viser Favrskov Kommune på et kort over Østjylland

Se den aktuelle Kommuneplan 2021-32

Kommuneplanen er den overordnede plan for de næste 12 års udvikling i byerne og det åbne land i Favrskov Kommune. Planen er særlig rettet mod den fysiske udvikling. Det er en langsigtet og helhedsorienteret strategi for byudvikling og for benyttelse og beskyttelse af det åbne land.

Se Kommuneplanen
Dekorativt element

Bliv hørt!

Besøg Favrskov Kommunes høringsportal og se aktuelle høringer, afgørelser og kommende borgermøder.

Gå til høringer