Akutte miljøuheld

Du skal ringe 1-1-2, hvis du opdager et akut miljøuheld

Du skal ringe 1-1-2 til alarmcentralen, hvis du opdager et akut miljøuheld eller væsentlig forurening.

Større spild af olie, kemikalier, gylleudslip med videre kan medføre alvorlig forurening af omgivelserne, herunder vandløb, søer, jord og grundvand.

Spild og afledning af kemikalier til kloaksystemer kan desuden forurene vandløb og ødelægge driften af renseanlæg. Det er derfor vigtigt, at du reagerer, hvis du observerer eller forårsager et miljøuheld.

Ikke-akutte forureninger

Kontakt Favrskov Kommune, Teknik og Miljø.

Hvis du opdager en jordforurening

Opdager du en jordforurening, eksempelvis i forbindelse med gravearbejde, skal du omgående standse gravearbejdet og kontakte Teknik og Miljø.

Kontakt

Teknik og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

[email protected]