STU er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge, der ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse, som FGU eller en erhvervsuddannelse.

 • En 3 årig ungdomsuddannelse, der kan hjælpe den unge med at afklare egne fremtidsønsker og drømme
 • En uddannelse, hvor den unge kan udvikle sig i et ungdomsmiljø og forberede sig til at begive sig ind i voksenlivet
 • En uddannelse med fokus på praktiske, fysiske, sociale og jobrettede kompetencer 

Der er to afdelinger af STU - begge ligger i Hadsten. 

Stu henvender sig til unge med særlige behov, herunder blandt andre unge med:

 • udviklingshæmning
 • svære bevægelseshandicap
 • multiple funktionsnedsættelser
 • autisme
 • ADHD
 • psykiske lidelser
 • erhvervet hjerneskade

Læs mere om STU her på Børne- undervisningsministeriets hjemmeside

unge mennesker i skole

Pædagogik og den faglige tilgang

 • Undervisningen foregår i små elevgrupper med flere undervisere 
 • Undervisningen er tilpasset elevens individuelle ressourcer og begrænsninger, samt læringsmålene fra elevens uddannelsesplan. 
 • Den faglige tilgang skaber struktur, overblik, forståelse af sammenhænge og mulighed for at overføre erfaringer. 
 • Den pædagogiske tilgange understøtter elevens evne til at forstå sig selv og andre og til at indgå i socialt samspil med andre mennesker.
unge mennesker foran computer

Samarbejde med forældre

På STU Favrskov inddrager vi forældre i et konstruktivt samarbejde, der understøtter den unges læring og udvikling, samt mulighed for at opnå egne mål. 

STU inviterer til løbende forventningsafstemning, hvor forældre, elever og undervisere kan afstemme forventninger og ønsker, så de unge oplever sammenhæng, tryghed og opbakning i samarbejdet mellem STU og hjemmet.

Elever over 18 år bestemmer selv, om og hvordan forældrene skal inddrages.

Ungeklub

 • Ungeklubben er et socialt tilbud til unge med særlige behov i aldersgruppen 16-30 år.
 • Klubbens formål er, at de unge kan skabe sociale netværk på egne betingelser 
 • Klubben tilbyder forskellige aktiviteter, som de unge selv er med til at planlægge - eksempelvis forskellige spil, fællesspisning, filmaftener, udflugter og ture med overnatninger
 • I klubben kan de unge få rådgivning og støtte til at skabe kontakt til fritidsaktiviteter, ungdomsskolen, eller kontakt til kommunen, sagsbehandler, jobcenter, læge m.fl.  Og en snak om personlige og sociale emner og problematikker
 • Klubben er åben mandag kl. 14-17 og onsdag kl. 16.30-21.30.

Ungeklubben holdes i STU's lokaler på Lindevej 6, 8370 Hadsten. Vil du vide mere om Ungeklubben, er du velkommen til at kontakte Karina Bøgh på tlf. 40 52 59 63

Kontakt

STU Favrskov - Lindevej

Lindevej 6
8370 Hadsten
Tlf.: 89 64 25 81

Afdelingsleder

Susanne Dehn-Andersen
Tlf. 23 49 24 43
[email protected]

STU Favrskov - Elbæktoften

Elbæktoften 2-4
8370 Hadsten

Afdelingsleder

Ove Højer
Telefon: 89 64 16 35
Mail: [email protected]

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.