STU er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge, der ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse, som FGU eller en erhvervsuddannelse.

 • En 3 årig ungdomsuddannelse, der kan hjælpe den unge med at afklare egne fremtidsønsker og drømme
 • En uddannelse, hvor den unge kan udvikle sig i et ungdomsmiljø og forberede sig til at begive sig ind i voksenlivet
 • En uddannelse med fokus på praktiske, fysiske, sociale og jobrettede kompetencer 

STU Favrskov ligger centralt i Hadsten by tæt på offentlig transport, kulturhus og indkøbsmuligheder.

Vi bruger vores egne lokaler og have flittigt, men en del af undervisningen foregår desuden i lokalt fitnesscenter, svømmehal, lokaler på andre skoler, samt værksted og have i Hinnerup.

unge mennesker i skole

Pædagogik og den faglige tilgang

 • Undervisningen foregår i små elevgrupper med flere undervisere 
 • Undervisningen er tilpasset elevens individuelle ressourcer og begrænsninger, samt læringsmålene fra elevens uddannelsesplan. 
 • Den faglige tilgang skaber struktur, overblik, forståelse af sammenhænge og mulighed for at overføre erfaringer. 
 • Den pædagogiske tilgange understøtter elevens evne til at forstå sig selv og andre og til at indgå i socialt samspil med andre mennesker.
unge mennesker foran computer

Samarbejde med forældre

På STU Favrskov inddrager vi forældre i et konstruktivt samarbejde, der understøtter den unges læring og udvikling, samt mulighed for at opnå egne mål. 

STU inviterer til løbende forventningsafstemning, hvor forældre, elever og undervisere kan afstemme forventninger og ønsker, så de unge oplever sammenhæng, tryghed og opbakning i samarbejdet mellem STU og hjemmet.

Elever over 18 år bestemmer selv, om og hvordan forældrene skal inddrages i STU forløbet

Ungeklub

 • Ungeklubben er et socialt tilbud til unge med særlige behov i aldersgruppen 16-30 år.
 • Klubbens formål er, at de unge kan skabe sociale netværk på egne betingelser 
 • Klubben tilbyder forskellige aktiviteter, som de unge selv er med til at planlægge - eksempelvis forskellige spil, fællesspisning, filmaftener, udflugter og ture med overnatninger
 • I klubben kan de unge få rådgivning og støtte til at skabe kontakt til fritidsaktiviteter, ungdomsskolen, eller kontakt til kommunen, sagsbehandler, jobcenter, læge m.fl.  Og en snak om personlige og sociale emner og problematikker
 • Klubben er åben mandag kl. 14-17 og onsdag kl. 17-22

Ungeklubben holdes i STU's lokaler på Stationsstræde 51, 8370 Hadsten. Vil du vide mere om Ungeklubben, er du velkommen til at kontakte Karina Bøgh på tlf. 40 52 59 63

Tomt skoleskema

Alle elever følger et stamhold

Stamholdene består af elever fra 1. 2. og 3. årgang, og undervisningen er individuelt tilrettelagt efter elevernes forskellige forudsætninger.

 • S1- og S2-holdet er for de elever, der kan indgå i gruppeundervisning, kan følge et fuldt uge skema og som kan komme i virksomhedspraktikker
 • Fleks-holdet er for de elever, der i starten skal have eneundervisning og et reduceret ugeskema.

Ud over undervisning i stamklasserne har eleverne mulighed for at vælge linjefag efter egen interesser og ønsker.

I linjefagene er eleverne sammen med elever fra de andre stamklasser.

Se skemaer for STU

Fag på stamhold på STU Favrskov

Forstå dig selv

Formålet med faget er at den unge opnår en større selvindsigt og derved bliver bedre til at håndtere egne følelser, tanker og handlinger.

I undervisningen kommer vi også ind på emner som egenomsorg, søvn, ressourcer og begrænsninger
 

Læs mindre
Læs mere

Relationer og netværk

Formålet med faget er at den unge får indsigt i og arbejder med at styrker egne relationer og netværk.

I undervisningen kommer vi ind på emner som ungdomsliv, kærester og venner, sociale spilleregler, mobning, ensomhed og fællesskaber.

Læs mindre
Læs mere

Kommunikation

Formålet med faget er, at den unge får indsigt i forskellige former for kommunikation og styrker sine kommunikative evner. 

I undervisningen kommer vi ind på emner som nonverbal og verbal kommunikation, konfliktoptrappende og nedtrappende kommunikation, forskellige behov for kommunikation og at tage kontakt til offentlige instanser.

Læs mindre
Læs mere

Medborgerskab

Formålet med faget er, at den unge får indsigt i borgerrettigheder og pligter, demokrati og indflydelse og at være del af et samfund.

I undervisningen kommer vi ind på emner som kultur, menneskerettigheder og handicapkonventionen, integration, lidt danmarkshistorie samt kommune- og folketingsvalg.
 

Læs mindre
Læs mere

Sundhed

Formålet med faget er, at den unge får indsigt i, hvad det vil sige at leve et fysisk og mentalt sundt liv for  på den måde at tilegne sig sunde livsvaner.

I undervisningen kommer vi ind på emner som søvn, kost, livskvalitet, mental sundhed og motionens betydning for helbredet.

Læs mindre
Læs mere

Madlavning

Formålet med faget er at den unge lærer at forberede, købe ind og tilberede et sundt måltid. 

I undervisningen kommer vi ind på emner som råvarer, færdigvarer, mål og mængdeforståelse, budgetlægning, køkken hygiejne, ernæring og sundhed.

Læs mindre
Læs mere

ADL - mestring af hverdagen

Formålet med faget er, at den unge opnår basale kompetencer til at kunne mestre almindelig daglig livsførelse/ADL

I undervisningen kommer vi ind på emner som rengøring, madlavning, budgetlægning og hverdagsøkonomi, egen transport og at kunne bo i egen bolig.
 

Læs mindre
Læs mere

Digital dannelse

Formålet med faget er, at den unge tilegner sig de nødvendige it-kompetencer for at kunne begå sig på de sociale medier og på offentlige hjemmesider.

I undervisningen kommer vi ind på emner som sikkerhed og god adfærd på sociale medier, kompenserende it-hjælpemidler, nethandel, nem-id, e-boks og selvbetjeningsløsninger på hjemmesider.

Læs mindre
Læs mere

Kendskab til arbejdsmarkedet

Formålet med faget er, at de unge får indsigt i arbejdsmarkedet med henblik på at blive mere afklaret om fremtidige jobønsker.

I undervisningen kommer vi ind på emner som CV, jobsøgning, jobsamtalen, branchekendskab, god adfærd på jobbet, virksomhedsbesøg og erhvervspraktikker.

Læs mindre
Læs mere

Linjefag på STU Favrskov

Kreativ

Formålet med faget er, at de unge afprøver og fordyber sig i forskellige kreative udtryksformer og aktiviteter.

I undervisningen kommer vi ind på emner som syning, smykkefremstilling, tegning og maling, strikning og hækling og fremstilling af mindre genstande i træ og beton.
 

Læs mindre
Læs mere

Servicefag

Formålet med faget er, at den unge opnår basale kompetencer til at kunne mestre almindelige vedligeholdelse af hus, have og biler.

I undervisningen kommer vi ind på emner som havearbejde, pedel-opgaver, værktøjskendskab, og bilpleje.

Læs mindre
Læs mere

Produktion

Formålet med faget er, at den unge afprøver og fordyber sig i fremstilling af forskellige produkter til videresalg. Faget kan fungere som et forstadie til erhvervspraktikker.

I undervisningen arbejder vi med montagearbejde, pudse, samle og pakkearbejde.

Læs mindre
Læs mere

Gaming

Formålet med faget er, at den unge træner sociale og personlige kompetencer og er sammen om social gamling.

Læs mindre
Læs mere

Flyt egne grænser

Formålet med faget er, at den unge arbejder med at mærke, sætte og udvide egne grænser til at turde nye ting.

I undervisningen arbejder vi med forskellige fysiske aktiviteter og sociale aktiviteter

Læs mindre
Læs mere

Fitness

Formålet med faget er, at den unge styrker sin krop igennem fitness træning.

I undervisningen modtager den unge grundig instruktion i brug af maskiner og får et træningsprogram

Læs mindre
Læs mere

Boldspil

Formålet med faget er, at den unge træner fysiske og sociale kompetencer i samspilssituationer.

I undervisningen spiller vi forskellige former for bold både inde og ude.

Læs mindre
Læs mere

Yoga og mindfulness

Formålet med faget er, at den unge træner styrke og smidighed i et roligt tempo med fokus på åndedræt og afspænding.

I undervisningen arbejder vi med udstrækning, styrke og balanceøvelser og afslutter undervisningen med en afspænding af hele kroppen.
 

Læs mindre
Læs mere

Multimedie

På multimedieholdet lærer vi forskellige former for elektronik og IT at kende.

Vi har forskellige temaer, hvor vi arbejder med eksempelvis billedredigering, 3D print, film-projekt m.m.

I nogle projekter samarbejder vi med andre linjefag-hold, som eksempelvis "Kreativ", som kan hjælpe med at lave figurer, kulisser m.v. til vores stop-motion film.

På holdet lærer eleverne forskellige programmer, apps og maskiner at kende og bliver bedre til at bruge teknologi og elektronik.

De øver samskabelse og evner til at arbejde med langsigtede projekter.

Læs mindre
Læs mere

Gaming/rolle-spil

På rollespilsholdet spiller vi rollespil, primært Dungeons and Dragons, men der er plads til at prøve nye spil og forskellige former for rollespil.

Når vi spiller rollespil har vi fokus på at slå fjenden ved at samarbejde, bruge vores fantasi og have det sjovt sammen.

Gennem rollespillet øver eleverne sig i at kommunikere og i at være sociale med andre unge og udvikler samtidig deres evne til at bruge deres fantasi og forestillingsevne.

Læs mindre
Læs mere

Gaming/e-sport

På e-sports holdet spiller vi computerspil, som CS:GO, Minecraft m.m. Periodevis har vi forskellige forløb, hvor vi koncentrerer os om at dygtiggøre os i et bestemt spil.

Vi har også VR-Briller, som vi ind i mellem bruger til at spille med og mod hinanden. Vi fokuserer på at blive bedre til at samarbejde, lægge en strategi og hjælpe hinanden.

Igennem computerspillet øver eleverne sig i at kommunikere og arbejde sammen mod et fælles mål. De bliver bedre til at spille computer og udvikler deres evne til at lære af og hjælpe hinanden.

Læs mindre
Læs mere
Ung person der stiller varer på plads i en butik

Tiden efter STU

Det sidste halve år på STU indgår eleven i et udslusningsforløb, hvor der er fokus på at skabe gode overgange til ungdomslivet efter STU.

I udslusningsforløbet inddrages f.eks.:

 • KLAP job
 • Jobcenter Favrskov
 • Sagsbehandlere om fremtidig  bo- og fritidstilbud
 • Uddannelser som FGU eller HF om opstart efter STU

Praktiske oplysninger om STU

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Mødetider for klasse S1 og S2:

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09:00 – 13:45
Onsdag og fredag kl. 09:00- 12:00

Mødetider for Flex klassen

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-11.45
Onsdag er undervisningsfri.
 

Transporttræning indgår i undervisningen, men STU tilbyder transport til de elever, der af en eller anden grund ikke selv kan tage offentlig transport til og fra skolen.

Uddannelsen er gratis, men der vil være delvis egenbetaling ved ikke-undervisningsrelaterede arrangementer som studieture, fester og andre sociale arrangementer

STU dækker transportudgifter til og fra STU eller praktiksteder med offentlig transport.

Der dækkes ikke i ferieperioder og kun indenfor kommunegrænsen

Vinterferie: uge 7

Sommerferie: uge: 27, 28, 29, 30 og 31

Efterårsferie: uge 42

Juleferie fra  21. december til første arbejdsdag efter nytår

Ferie udenfor skolens fastlagte ferie og fridage

Ønske om ferie udenfor skolens fastlagte ferie og fridage skal altid aftales med skolens leder.

STU holder lukket:

 • Alle helligdage 
 • De tre hverdage op til påske 
 • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag 
 • Grundlovsdag
 • 2 ‘pædagogiske arbejdsdage’ om året.

Vi inddrager forskellige former for IT støttesystemer i undervisningen - som f.eks. forskellige apps, der hjælper eleven med at strukturere og gennemføre læringsaktiviteten.

Vi tilrettelægger undervisningen ud fra de 10 ‘H’ er: Hvad, Hvordan, Hvorfor, Hvor, Hvornår, Hvor meget, Hvor længe, Hvem, Hvad så og Hvorhen.

De 10 H'er  tydeliggør krav og forventninger i undervisningen.

STU Favrskov og AOF Hadsten samarbejder om ordblinde-undervisning (OBU) og Forberedende voksenundervisning (FVU) for elever over 18 år:

Læs mere om Ordblindeundervisningn (OBU)

Læs mere om Forberedende Voksenundervisning (FVU)

 • Du har mødepligt til undervisningen og praktikker
 • Du skal kontakte skolen ved sygdom eller andet fravær
 • Du skal følge skolens regler og retningslinjer for god social adfærd
 • Du udviser respekt overfor de andre elever og underviserne
 • Du sørger selv for at medbringe eller købe mad og drikke
 • Du husker tøj til motion og bevægelse

STU registrerer og arbejder målrettet med de unges fravær blandt andet ved at afdække og afhjælpe årsagerne til fraværet.

I praksis betyder det, at STU har mulighed for at regulere i elevernes timetal, mødedage og øvrige undervisningskrav.

Ændringer i elevernes undervisningsplan afstemmes og aftales altid med elevens UU-vejleder. 

Ulovligt fravær defineres som: Eleven udebliver fra STU uden at give besked om det og/eller har ikke har fået tilladelse til fraværet.

 • STU registrerer fremmøde - herunder også ulovligt fravær.
 • Ved ulovligt fravær over 15 % indkaldes eleven til netværksmøde, hvor baggrunden for fraværet afdækkes og der reguleres eventuelt i elevens mål og skema.  
 • Ved netværksmødet deltager eleven, eventuelt kontaktperson fra bostøtte/botilbud, UU-vejleder, myndighedsrådgiver, kontaktunderviser og afdelingsleder fra STU.
 • Er eleven under 18 år inviteres forældrene med til mødet.
 • Er eleven over 18 år afgør eleven selv, om pårørende skal deltage i mødet.
 • STU informerer om fraværspolitikken på hjemmesiden og ved opstart på STU.
   

Regler og retningslinjer på STU

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

STU Favrskov værner om et godt og trygt læringsmiljø for elever og personale, da vi anser et åbent og tillidsfuldt miljø som en forudsætning for, at eleverne kan lære og udvikle sig.

Vi forventer derfor, at alle elever, forældre og samarbejdsparter indgår i et konstruktivt samarbejde for at skabe de allerbedste forudsætninger for elevens læringsproces. 

STU Favrskov accepterer ikke nogen former for mobning eller chikane på skolen.

Vi arbejder med forebyggelse af mobning i undervisningen, i elevsamtaler og i sociale samværssituationer ved at have fokus på, at eleverne trives enkeltvis og i fællesskabet.

Vi griber øjeblikkeligt ind, hvis vi hører om mobning eller observerer mistrivsel og mobning blandt eleverne.

Mobiltelefoner og iPads benyttes ikke i undervisningstiden, medmindre underviserne giver tilladelse til det.

Mobiltelefoner skal opbevares i eget skab eller i ”mobilkassen” i undervisningstiden.

Hvis eleverne gentagne gange overtræder forbuddet, vil de blive sendt ud af undervisningen og efterfølgende indkaldt til samtale.

Al rygning forgår udendørs på de anviste rygeområder.

Det er ikke tilladt at være påvirket af hverken alkohol eller stoffer på STU.

Hvis eleverne overtræder forbuddet, vil de blive hjemsendt og efterfølgende indkaldt til samtale.

Ved problematisk brug eller afhængighed af alkohol og stoffer har eleverne mulighed for at gå i behandling på Rusmiddelcenteret.

Ved studiestart oplyser vi eleverne om, at det er strafbart at tage og/eller dele billeder, video og lyd af både elever og undervisere uden samtykke.

I yderste konsekvens kan eleverne blive politianmeldt for overtrædelse af dette.

Kontakt

STU Favrskov

Stationsstræde 51
8370 Hadsten

Afdelingsleder

Susanne Dehn-Andersen
Tlf. 23 49 24 43
sude@favrskov.dk

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.