Brugen af vores arealer

En del af Favrskov Kommunes udledninger og indsatser er knyttet til, hvordan vi bruger de arealer, der ligger indenfor kommunens grænser.

Der skal både være plads til mennesker, natur, erhverv og byer, samtidig med at nogle klimaindsatser også optager plads.

Landbruget optager eksempelvis 66% af Favrskov Kommunes areal og har stor betydning for beskæftigelsen i kommunen. Landbruget står dog også for ca. 30% af udledningen i Favrskov Kommune, derfor er det vigtigt for kommunen at gå i dialog med erhvervet, da det overvejende er de enkelte landbrug, der skal implementere forandringerne.

Skovrejsning

Nye skovområder har flere fordele for klimaet. Når træerne vokser, optager de CO2 fra atmosfæren. og træ fra produktionsskove kan være med til at erstatte mere klimabelastende materialer som beton i byggeriet. Desuden er skovområder med til at beskytte vores grundvand, styrke biodiversiteten og skabe grønne rum for borgerne.

I 2021 vedtog byrådet at arbejde målrettet med at plante skov i seks områder, og hvis disse seks områder bliver realiseret, vil det medføre en CO2-reduktion på ca. 6.300 tons om året. Du kan se de udpegede områder her. https://favrskov.dk/borger/natur-og-miljoe/nye-skove

Mellem 2030 og 2050 skal der plantes yderligere 1.000 ha skov i Favrskov Kommune. I Kommuneplan 2021-32 er der udpeget ca. 2.400 ha mulige områder til skovrejsning. Se de udpegede områder her. https://favrskov.viewer.dkplan.niras.dk/plan/34#/7924

Favrskov Enge dronefoto

Vådområder

Favrskov Kommune har i samarbejde med lokale lodsejere igangsat og gennemført en række vådområdeprojekter, hvor drænede lavbundsarealer omlægges til naturlige vådområder.

Udtagning af lavbundsjorder bidrager både til sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og lavere udledning af drivhusgasser.

Læs mere om vådområder

Landbrug

I Favrskov Kommune stammer mere end 30% af CO2-udledningen fra landbrugssektoren. Reduktionen af udledningen vil afhænge af konkrete indsatser på den enkelte landbrugsbedrift. Dette lægger et stort ansvar over på de enkelte landmænd. Det er derfor vigtigt, at både data for CO2-udledningen og den nødvendige viden om den konkrete effekt af klimatiltag er tilgængelig for landmanden.

ESGreen Tool

Favrskov Kommune vil hjælpe den grønne omstilling på vej ved at understøtte landbruget i arbejdet med at finde konkrete løsningsforslag, som kan nedbringe CO2-udledningen fra bedriften. Dette skal gøres ved at indgå i forskellige samarbejder. Som første skridt i den retning, samarbejder Favrskov Kommune med SEGES om at tilbyde et forløb med fokus på udbredelse af et digitalt klimaværktøj for landbrug i Favrskov.

Klimaværktøjet ESGreen Tool er udviklet af SEGES Innovation og Økologisk Landsforening og kan beregne en gårds klimaaftryk, sammenligne det med andre gårde og give gode råd til, hvad den enkelte landmand kan gøre på lige netop sin gård for at sænke aftrykket.

Diagrammet viser en oversigt over landbruget udledning af CO2

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel

[email protected]