Favrskov Kommune undersøger mulighederne for at gendanne tidligere vådområder

Vådområder tilbageholder næringsstoffer, drivhusgasser, vand og giver flere levesteder for et varieret dyre- og planteliv.

Favrskov Kommune har i samarbejde med lokale lodsejere igangsat og gennemført en række vådområdeprojekter, hvor drænede lavbundsarealer omlægges til naturlige vådområder.

Udtagning af lavbundsjorder bidrager både til sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og lavere udledning af drivhusgasser.

Pulje: områder med udtagning af lavbundsjorde i drift

Ordningen har til formål at mindske udledningen af drivhusgasser fra dyrkede og drænede lavbundsarealer. Derudover bidrager projekterne til reduktion af næringsstoffer til Randers Fjord

Ønsker du at læse mere om de enkelte projekter, så kan rapporterne hentes nedenfor under fanen ”Rapporter om vådområdeprojekter”. Læs mere om  Kollerup Enge her

Vådområdeprojekterne i Favrskov Kommune er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne.

Du kan læse mere om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne her

Oversigt over projekter

Projekt Sted Størrelse Kg N reduktion/år Status
Kollerup Enge Hadsten Ø 31 ha 3.100 Gennemført
Vissing Enge Vissing 21 ha 3.600 Gennemført
Galten Enge Vissing 54 ha Lavbundsprojekt Afventende
Drostrup Enge Hadbjerg 31 ha 2.900 Afventende
Ny Vissing Enge og Holkjær Enge Vissing 110 ha 10.200 Realisering igangsat
Favrskov Enge Vissing 178 ha 11.300 Forhandlinger igangsat

 

Favrskov Enge sommerbillede

Mere om Favrskov Enge

Favrskov Kommune har undersøgt et muligt vådområde kaldet Favrskov Enge ved Lerbjerg, Vissing og Svejstrup.

Forundersøgelsen består blandt andet af opmålinger, prøvetagninger og samtaler med lodsejere.

Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte Favrskov Kommune på [email protected]

Se hele forundersøgelsesrapporten her

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel

[email protected]