På job: Personlig assistance

Din virksomhed kan få tilskud til personlig assistance, hvis du eller en af dine medarbejdere har varigt nedsat funktionsevne

Den personlige assistance bruges til de arbejdsfunktioner, som personen med funktionsnedsættelsen ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at tage tunge løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer og lignende.

Din virksomhed kan vælge at ansætte en udefrakommende medarbejder eller frikøbe en kollega til at fungere som personlig assistent.

En personlig assistent kan hjælpe op til 20 timer om ugen. 

Tilskud til personlig assistance

Ved en bevilling af personlig assistance betaler jobcentret et tilskud til arbejdsgivers udgifter til ansættelse af en personlig assistent. Tilskuddet til personlig assistance svarer som hovedregel til studentertimelønssatsen trin 3, stedtillægssats 4, der er fastlagt i overenskomsten mellem HK og Staten - se den aktuelle sats her. Den aktuelle takst findes også i ansøgningsskemaet.

Læs mere om personlig assistance her hos Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningerne, kan du kontakte Katrine Fich på tlf. 89 64 41 08

Vær opmærksom på, at selvbetjeningsløsningerne virker bedst i en Chrome-browser.

Søg om personlig assistance

Kontakt en af vores nøglemedarbejdere for de handicapkompenserende ordninger, hvis du - eller din medarbejder - har brug for personlig assistance. Se telefonnummer og mail nederst på siden.

Kontakt nøglepersoner for de handicapkompenserende ordninger

Charlotte Villumsen

Tlf.: 89 64 42 89
[email protected]

Charlotte Stark Nygaard

Tlf. 89 64 41 86
[email protected]