Grafik der viser mennesker der holder møde

Stående udvalg

I Favrskov Kommune har vi syv stående udvalg; Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Planudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. 

Hvert udvalg varetager et bestemt område. Du kan læse mere om de stående udvalg her.

Se mere om de stående udvalg
Viser en gruppe mennesker, der holder et møde

Øvrige bestyrelser, nævn, kommissioner og udvalg

Byrådet udpeger medlemmer til at repræsentere byrådet i bestyrelser, nævn, kommissioner og udvalg, som ikke er nedsat af byrådet.

Her finder du en samlet oversigt over bestyrelser, nævn, kommissioner og udvalg, hvor byrådet har udpeget repræsentanter fra byrådet.

Se mere om de øvrige udvalg