Grafik der viser mennesker der holder møde

Udvalg

Favrskov Byråd har nedsat et Økonomiudvalg samt seks stående udvalg: Teknik- og Miljøudvalget, Plan- og Landdistriktsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børn- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. 

Hvert udvalg varetager et bestemt område. Du kan læse mere om udvalgene her.

Se mere om de stående udvalg
Viser en gruppe mennesker, der holder et møde

Øvrige bestyrelser, nævn, kommissioner og udvalg

Byrådet udpeger medlemmer til at repræsentere byrådet i bestyrelser, nævn, kommissioner og udvalg, som ikke er nedsat af byrådet.

Her finder du en samlet oversigt over bestyrelser, nævn, kommissioner og udvalg, hvor byrådet har udpeget repræsentanter fra byrådet.

Se mere om de øvrige udvalg