Bæredygtighedsudvalget

Favrskov Byråd har 30. august 2022 nedsat et §17.4-udvalg kaldet Bæredygtighedsudvalget.

Udvalget skal bibringe inspiration til arbejdet, så Favrskov Kommunes klimaindsats fortsat inddrager nye muligheder for at nedbringe CO2-udslippet med henblik på at nå målsætningerne i Klimaplan 2050 om 70 % reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Målet er, at udvalget leverer anbefalinger til forvaltningen og de stående udvalg.

Bæredygtighedsudvalget skal arbejde med 3 temaer.

Revens Møllebæk, dronefoto

Tema 2: Plads til mennesker, natur og landbrug

Temaet fokuserer på arealanvendelse – hvordan vi sikrer plads til alt det, vi gerne vil, og gør os tanker om, hvordan den eksisterende arealanvendelse kan inddrages i den grønne omstilling – herunder skovrejsning og vådområder. Det skal ligeledes inddrages, hvordan vi sikrer en god biodiversitet samt plads til natur og rekreativitet.

Kommende tema

Tema 3: Alt det, vi kan gøre sammen

Temaet fokuserer på, hvordan borgere, virksomheder, landbrug, institutioner og organisationer kan bidrage aktivt til den grønne omstilling.

Emner kan være klimaaftryk i form af mad, forbrug, transport og andet. Temaet vil give anbefalinger, der vil have relevans for store dele af kommunens virksomhed, herunder primært sundheds-, dagtilbuds- og skoleområdet. 

Afsluttet tema

Billedet viser vindmøller på en mark

Tema 1: Energi til fremtiden

Udvalget arbejdede i 2022 og 2023 med temaet "Energi til fremtiden"

Temaet fokuserer på energiproduktion,-optimering og sektorkoblinger. Fremtidens energisystemer skal  understøtte samtænkning af energiforsyning, herunder håndtering af udsving i energiforbrug og udnyttelse af overskudsvarme.

Du kan se udvalgets anbefalinger i denne Power Point

Medlemmer af Bæredygtighedsudvalget

Følgende medlemmer udpeges for hele udvalgets funktionsperiode:

Udover de faste medlemmer suppleres der til hvert tema med to eksterne medlemmer, der kan bidrage med relevant viden til det konkrete tema.

I Tema 2- Plads til mennesker, natur og landbrug - deltager udover de faste medlemmer

  • Repræsentant for vidensinstitution: Tommy Dalgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
  • Repræsentant for Landsbyrådet: Frank Iversen, Vissing

Dagsordener og referater

Det er muligt at søge og se referater og dagsordner fra 2007 frem til i dag fra Favrskov Kommunes byråd og politiske udvalg.

Hvis du vil se beslutninger fra lukkede punkter, så skal du trykke på den grønne knap ”Hent hele referatet”.

Se alle dagsordener og referater

Kontakt

Bæredygtighedsudvalget

[email protected]