Pension og ydelser

Her kan du finde information om pension, ydelser og tillæg

Det er Udbetaling Danmark der varetager opgaven med pension, delpension og udbetaling af førtidspension. Det er dog kommunen, der bevilger dig førtidspension.

Du skal selv søge om at få eller udskyde din folkepension, når du når folkepensionsalderen.

Du kan søge om personligt tillæg eller helbredstillæg, hvis du er pensionist og særligt vanskeligt økonomisk stillet.

Billedet viser en hånd der regulerer på en radiatortermostat

Ekstraordinære høje el-og varmeregninger

Modtager du folkepension, førtidspension eller forsørgelsesydelser efter aktivloven, og har du modtaget en ekstra stor el- eller varmeregning? Så kan du søge om tilskud til betaling af regningen

Se mere om tilskud til varmeregning
Mælkebøtter i sommernat

Se dine ydelser på borger.dk

På borger.dk kan du få et overblik over dine ydelser hos kommunen og Udbetaling Danmark på en række områder. Dette kan ikke erstatte den afgørelse, kommunen eller Udbetaling Danmark har truffet i din sag. Ønsker du at få adgang til afgørelsen i din sag, henviser vi dig til Digital Post. Hvis der står noget forskelligt i overblikket og i afgørelsen, er det oplysningerne i afgørelsen, der tæller.

Du kan se udbetalingsdato, beløb og status for den enkelte ydelse.

Log ind på "Mit overblik" på borger.dk
Hænder i samtalesituation

Skal du søge kontanthjælp?

For at søge om kontanthjælp, skal du først lave en ansøgning. Det gør du ved at logge på din oversigt hos kommunen her

Dernæst skal du vælge ”Søg økonomisk hjælp”, og ”Søg om hjælp til forsørgelse”, og udfylde ansøgningen.

Når du har udfyldt ansøgningen skal du booke en samtale hos os via linket her

Billedet viser en ældre kvinde med stok

Folkepension

Din folkepension bliver ikke udbetalt automatisk – du skal derfor selv søge

Du kan søge et halvt år inden, du har ret til folkepension. Det har du ret til fra den 1. i måneden, efter du når folkepensionsalderen.

Vil du have folkepension tidligst muligt, skal du senest søge den sidste dag i den måned, du når folkepensionsalderen.

 

Selvbetjeningsløsninger til folkepension
Billede af dekorativ karakter

Førtidspension

Førtidspension er for personer, hvis erhvervsevne af forskellige grunde varigt er nedsat, og som derfor ikke er i stand til at forsørge sig selv. Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Dvs. at det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Men det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. Ønsker du at tale med kommunen om mulig bevilling af førtidspension, kan du kontakte Ydelsescenteret på tlf. 89 64 10 10.

Læse mere om de forskellige førtidspensioner længere nede på siden.

Selvbetjeningsløsninger for førtidspension

Nyttige links

Kontakt Udbetaling Danmark

Det er Udbetaling Danmark, der håndterer udbetalingen af dine ydelserne. Find kontaktoplysninger her:

Gå til Udbetaling Danmark, Pension

Bestil tid i Borgerservice

Du skal huske at bestille tid før et besøg i Borgerservice i Hinnerup. Du kan booke din tid via linket:

Gå til Tidsbestilling for Borgerservice

Find info og beregn din pension

Beregn fx din efterløn, folkepension eller førtidspension, eller få et samlet overblik over din økonomi ved pensionering.

Gå til Pensionsinfo.dk

Billede af ældre kvinde der sidder ved en computer

Ansøg om Seniorpension

Seniorpension er for dig, der har nedsat arbejdsevne på grund af helbredsproblemer og har et langt arbejdsliv bag sig. Du skal selv ansøge om tildeling af seniorpension. Det gør du på borger.dk, hvor du også kan læse mere om ydelsen. 

Læs om seniorpension på borger.dk
En person der svejser

Ansøg om tidlig pension

Tidlig pension er tilbagetrækningsydelse - det vil sige en ydelse for dig, der har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Læs mere om tidlig pension på borger.dk - det er også her, du kan ansøge om ret til tidlig pension.

Læs om tidlig pension på borger.dk

Personoplysninger og mere om pension

Sådan behandler vi dine oplysninger

Favrskov Kommune behandler oplysninger om dig, når du indsender ansøgning om helbredstillæg og personligt tillæg. Kommunen kan indhente økonomiske oplysninger samt oplysninger om dine ferieforhold fra andre offentlige og private myndigheder, herunder Skattestyrelsen, Feriekonto og A-kasser.

Kommunen kan indhente tilsvarende oplysninger om andre i din husstand.

Kommunen bruger oplysningerne til behandling af din sag eller til efterfølgende kontrol, jfr. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2-5 eller integrationslovens § 50, stk. 5 og 6.

Kommunen har adgang til Udbetaling Danmarks oplysninger om dine og din ægtefælle/samlevers indtægt, personlig tillægsprocent og formue som er nødvendige for beregning af helbredstillæg og personligt tillæg, jf. lov om Udbetaling Danmark, § 8, stk. 2.

Til kontrol af din indkomst- og formueforhold kan kommunen kræve nødvendige oplysninger fra pengeinstitutter og arbejdsgivere. Oplysningerne kan sammenstilles med de øvrige oplysninger om dine økonomiske forhold, som kommunen er i besiddelse af, jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 3.

Behandlingen af oplysninger

Kommunen registrere de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl. der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

Kommunen kan videregive oplysning om tilskuddets størrelse til behandleren.

Kommunen og Udbetaling Danmark har gensidig pligt til, at videregive oplysninger som kan have betydning for en ydelse, du modtager fra henholdsvis Udbetaling Danmark og kommunen, jf. lov om Udbetaling Danmark, §§ 6,9 og 10.

Kommunens oplysninger om dine kontante ydelser og tilskud sammenkøres i Udbetaling Danmarks dataenhed med andre myndigheders bevillinger og med oplysninger fra forskellige offentlige registre hos fx. Skattestyrelsen og folkeregistret, jf. lov om Udbetaling Danmark, kapitel 3a. Der sammenkøres data om økonomiske forhold samt bopæls- og familieforhold for dig, din ægtefælle/samlever og øvrige husstandsmedlemmer, både nuværende, tidligere og formodede. Formålet med samkøringen er at hindre fejl i offentlige bevilligede udbetalinger.

Udbetaling Danmarks dataenhed videregiver oplysninger om formodede fejl eller urigtige data til kommunen, som derefter træffer afgørelse om din ydelse/tilskud skal reguleres, eller om der skal rejses krav om tilbagebetaling.

Udbetaling Danmarks dataenhed sletter data om dig, når kommunen har fået besked om resultatet.

Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Hjemlen til at behandle oplysningerne findes i Bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet alm. og  alm. førtidspension m.v. nr. 1635 af 13. december 2018 og Bekendtgørelse om social pension nr. 1636 af 13. december 2018.

Dine rettigheder

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

For indsigt i oplysningerne i forbindelse med helbredstillæg og personligt tillæg, bedes du henvende dig til Borgerservicecentret.

Kontakt vore databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, kan kommunens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på [email protected] eller tlf. 89 64 60 95.

Læs mere om databeskyttelse her.

Klage

Du kan klage til Datatilsynet over Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynet kan kontaktes på:
Borgergade 28,5
1300 København K.
E-mail: [email protected]
Tlf. 33 19 32 00

Ydelsescentret giver råd og vejledning om offentlig forsørgelse til borgerne.

Når du skal have førtidspension eller en anden ydelse udbetalt, er det Ydelsescentret, der beslutter, om du får ydelsen. Ydelsescentret giver også besked videre til relevante afdelinger i kommunen om udbetalingerne.

Ydelsescentret tager sig af opgaver med at udbetale midlertidige forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, revalideringsydelser og enkeltydelser.

Sagsbehandlerne i Ydelsescentret og Sygedagpengeydelsen kan træffes telefonisk på 89 64 10 10 i tidsrummene:

Mandag-onsdag: 9-15  
Torsdag: 9-17.
Fredag: 9-12.

Afdelingsleder for Ydelsescentret

David Mortensen
Mail: [email protected]
Tlf.: 89 64 43 15

Afdelingsleder for sygedagpenge 

​Maj-Britt Merrild
Tlf.: 89 64 42 17
Mail: [email protected]

Når du fylder 65 år, kan du søge folkepension. Som folkepensionist kan du også søge om tilskud til fx husleje, medicin og varmeudgifter.

Fra 1. september 2017 får du ikke længere et brev fra Udbetaling Danmark to måneder før du fylder 65 år. Det betyder, at du selv skal være opmærksom på, hvornår du kan søge folkepension. 

Du skal søge om folkepension eller udskudt pension på borger.dk. Udbetaling Danmark anbefaler, at du søger om folkepension eller udskudt pension, før du når folkepensionsalderen.

Der findes en række tillæg til folkepensionen, som du kan søge om. Din indkomst og formue har betydning for, hvilke tillæg du kan få, og hvor meget du kan få.

Læs mere på borger.dk, hvor du også kan søge om tillæg til:

  • Boligstøtte, der er et tilskud til huslejen
  • Varmetillæg, der er et tilskud til at dække dine varmeudgifter
  • Helbredstillæg, der er et tilskud til fx medicin
  • Personligt tillæg, der er et tilskud til dig, som er i en særlig vanskelig økonomisk situation

Ældrecheck

Som folkepensionist har du muligvis ret til ældrecheck. Det afhænger af din formue og din personlige tillægsprocent. Hvis du har ret til ældrecheck, får du den automatisk udbetalt i januar sammen med din folkepension. Du skal altså ikke søge om at få ældrecheck.

Læs mere på borger.dk om ældrecheck

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Du kan altid få vejledning i spørgsmål om pension hos Borgerservicecentret i Hinnerup. Det er dog Udbetaling Danmark, der udbetaler folkepension, ældrecheck, varmetillæg og boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har specifikke spørgsmål om ydelsen.
Det er fortsat din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om helbredstillæg og personligt tillæg.

Vil du vide mere om pension, tillæg og ydelser, kan du få hjælp på borger.dk/folkepension - her kan du:

  • Få svar på de oftest stillede spørgsmål
  • Se, hvilke frister du skal huske
  • Få hjælp til at betjene dig selv på nettet – eksempelvis hjælp til at udfylde din ansøgning

Førtidspension er for personer, hvis erhvervsevne af forskellige grunde varigt er nedsat, og som derfor ikke er i stand til at forsørge sig selv. Der er to typer af førtidspensioner.

Førtidspension tilkendt fra 1. januar 2003 består af én pension, der svarer til højeste dagpengesats.

Førtidspension tilkendt før 1. januar 2003 består af:

  • Højeste førtidspension, hvis dit helbred er så dårligt, at du kun har en ubetydelig eller slet ingen erhvervsevne tilbage.
  • Mellemste førtidspension, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 som følge af helbred.
  • Forhøjet almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension, hvis din erhvervsevne som følge af helbred eller sociale årsager er nedsat med mindst halvdelen.

En førtidspension kan gives til mennesker, der af fysiske, psykiske eller sociale grunde ikke kan arbejde og dermed forsørge sig selv. For at få en førtidspension skal alle muligheder for at forbedre ens arbejdsevne være afprøvet, for eksempel gennem aktivering, revalidering eller behandling.

Førtidspension kan tilkendes personer, der er mellem 18 og 65 år. Er man fyldt 60 år før den 1. juli 1999, kan man dog få førtidspension, til man fylder 67 år.

Det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension, mens det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt.

Delpension er et tilbud til borgere mellem 60-65 år, der ønsker at gå ned i arbejdstid. Delpensionen supplerer lønnen svarende til de timer, som arbejdstiden nedsættes. Delpensionen beregnes på grundlag af et årligt basisbeløb, svarende til 82% af højeste dagpengebeløb, og udbetales af kommunen.

Hvis man fylder 60 år efter 1. juli 1999, er reglerne for beregning af delpension og efterløn næsten ens. Hvis man kan få efterløn, kan man ikke få delpension.

Hvis man er fyldt 60 før 1. juli 1999, gælder de daværende regler, og man kan selv vælge delpension eller efterløn. Andre pensioner modregnes ikke. Reglerne for lønmodtagere og selvstændige er forskellige. Selvstændige skal f.eks. have arbejdet fuld tid tidligere, og skal nedsætte arbejdstiden med halvdelen.

Lønmodtagere skal nedsætte arbejdstiden med mindst 7 timer eller mindst 1/4, og skal efter overgang til delpension arbejde mindst 12 timer om ugen.

Ansøg og læs mere om delpension på Borger.dk - delpension

På pensionsmeddelelsen kan du møde teksten "Betalingsmeddelelse fra kommunen" 

Betalingsmeddelelsen fra kommunen viser, hvilke tilskud (herunder tilskud til fodpleje, briller og tandbehandling m.v.) og fradrag (mad, vask, toiletartikler m.m.), der enten bliver udbetalt eller modregnet i pensionsudbetalingen fra Udbetaling Danmark.

Du skal være opmærksom på, at pensionsmeddelelsen fra Udbetaling Danmark og betalingsmeddelelsen fra kommunen ikke bliver sendt i den samme kuvert. Ligesom du heller ikke kan forvente, at de to meddelelser leveres til dig på samme tidspunkt.

I "Betalingsmeddelelsen fra kommunen" fremgår følgende: I betalingsmeddelelsen kan du se, hvilke kommunale ydelser du betaler for. Betalingen sker ved, at ydelserne bliver trukket i din pensionsudbetaling fra Udbetaling Danmark. 

Du skal være opmærksom på, at beløbet automatisk bliver trukket fra din pension, inden udbetaling af det resterende pensionsbeløb.

Du skal derfor ikke indbetale et beløb til kommunen i forbindelse med ydelserne.

Er du pensionist, men endnu ikke fyldt 65 år, har du mulighed for at købe en 65-billet.

DSB Legitimationskort får du gratis på en DSB station, når du viser din pensionsmeddelelse fra Udbetaling Danmark.

Ved fremvisningen skal du også afleverer et pasfoto til brug for kortet.

Kontakt:

Pensionistrabat til DSB/Arriva

Tlf. 89 64 63 19

Kontakt

Ydelsescentret

Tlf. 89 64 10 10

Udbetaling Danmark

Tlf. 70 12 80 61

Den digitale hotline

Få hjælp til digitale selvbetjeningsløsninger

Tlf. 70 20 00 00