Betaling til kommunen

I selvbetjeningsløsningen ”Mit betalingsoverblik” kan du se, om du skylder kommunen penge

Du kan eksempelvis se oplysninger om, hvad du skal betale for dit barns daginstitution, eller hvad du skylder i ejendomsskat. Du kan også tilmelde dine betalinger til Betalingsservice. Det er også i "Mit betalingsoverblik", du kan betale dine gebyrer til biblioteket. Du kan betale med MobilePay eller betalingskort via "Mit Betalingsoverblik".

Når du får en regning fra kommunen, kan du altid se betalingsfristen. Har du spørgsmål til din regning, skal du kontakte den afdeling, der står som afsender.

Hvis du ikke kan betale til tiden, er du velkommen til at kontakte os på følgende direkte telefonnumre:

Vi kan ofte lave en betalingsaftale, der betyder, at din gæld kan betales i mindre portioner over en aftalt periode.

Hvis du ikke gør det, kan du risikere at få en rykker med ekstra gebyr. Kommunen kan også sende din gæld til inddrivelse hos SKAT.

Læs mere om gæld på borger.dk

Læs også mere om gældsrådgivning her

Mere om opkrævning og betaling af gæld

Favrskov Kommune opkræver gæld for:

 • Tilbagebetaling af kontanthjælp
 • Betaling af institution, SFO mv.
 • Ejendomsskat
 • Boliglån
 • Andre regninger og opkrævninger

Gældsstyrelsen (tidligere SKAT) har følgende muligheder for at inddrive gælden:

 • Trække i din løn
 • Foretage udlæg i dine aktiver (f.eks. hus, bil, båd, aktier, obligationer m.v.)
 • Modregne i dine offentlige udbetalinger. Modregningen er afhængig af, hvad du skylder, og hvilke udbetalinger der kommer. Restancer vedrørende dagsinstitution, SFO, klub og ungdomsklub modregnes 100% i udbetalingen af børne- og ungeydelsen 
 • Stævne dig for senere at bede politiet om at hente dig, hvis du ikke selv møder
 • Registrere dig i RKI (Experian), hvis gælden er over 7.500,- kr.

Gældsstyrelsen beregner inddrivelsesrenter på krav, der er oversendt til inddrivelse.

Kontakt Gældsstyrelsen på tlf. 70 15 73 04, hvis du har spørgsmål til: 

 • Betaling og inddrivelse
 • Når SKAT modregner gæld
 • Rykker, gebyr og RKI

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse vedrørende en opkrævning, skal du sende klagen til den afdeling, der har sendt afgørelsen til dig.

Du kan sende din klage via Digital Post (log ind med MitID)

Du kan også sende din klage med fysisk post til 

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Når du får en opkrævning eller regning fra Favrskov Kommune vil der være informationer, du kan bruge til at betale den.

De fleste af kommunens løbende opkrævninger kan med fordel tilmeldes til betaling via Betalingsservice. Det vil fremgå af indbetalingskortet, om det kan lade sig gøre. Du kan selv tilmelde betalingen til Betalingsservice via dit pengeinstitut.

Indbetalinger kan finde sted:

 • I pengeinstitutter
 • Via netbank

Hvis du benytter netbank, beder vi dig om at bruge læselinjen fra din opkrævning. Husk at læselinjen er ny på hver regning, og derfor er det vigtigt at benytte den rigtige læselinje, ellers kan pengene ikke "finde på plads". Og det bevirker, at vi skal bruge unødige ressourcer på at udsende rykkere.

Betaling anses for rettidig, når:

 • Beløbet er indbetalt via netbank/pengeinstitut senest sidste rettidige indbetalingsdag
 • Betaling er sket via Mit Betalingsoverblik

Hvis ovennævnte datoer falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er førstkommende hverdag sidste rettidige betalingsdag.

Billede af ældre kvinde der sidder ved en computer

Ejendomsskat og vurdering

Vurderingen af din bolig afgør, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld. Læs mere om ejendomsskat og lån til betaling af ejendomsskat og ejendomsvurdering på borger.dk. Her finder du også din ejendomsskattebillet.

Læs om ejendomsskat på borger.dk