Frivilligrådet for Sociale Indsatser

Frivilligrådet for Sociale Indsatser arbejder blandt andet med at støtte, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde.

Frivilligrådet for Sociale Indsatsers formål og opgaver er at:

 • Støtte, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Favrskov Kommune
 • Komme med forslag til initiativer på området overfor Social- og Sundhedsudvalget
 • Komme med forslag til principper for uddeling af tilskud til frivillige foreninger til Social- og Sundhedsudvalget (§ 18 i Lov om Social Service
 • Udarbejde indstillinger til Social- og Sundhedsudvalget om fordeling af tilskud til frivillige foreninger (§ 18 i Lov om Social Service)

Udvalget har høringsret i sager om frivilligt socialt arbejde.

Læs vedtægterne for frivilligrådet for sociale indsatser her

Læs mere om tidsfrister og ansøgning til § 18-midlerne

Medlemmer i Frivilligrådet for Sociale Indsatser 2024-2026:

Sundhed, Sygdom og Handicap (tre pladser):

 • Maja Petersen, DH - Favrskov
 • Margit Sandvang Larsen, Røde Kors, Hadsten-Hinnerup
 • Vakant

Ældre og pensionister (to pladser):

 • Karl Johan Fischer Nielsen, Hadsten og Omegns Efterløns og Pensionistforening
 • Vakant

Børn og unge (tre pladser):

 • Irma Møller, Beredskabsforbundet og Kræftens Bekæmpelse
 • Mona Mørk Hagedorn, ADHD Favrskov
 • Vakant

Øvrige foreninger (en plads):

 • Annemette Kirkegaard, FrivilligCenter Favrskov (Danmarks Naturfredningsforening)

Kontakt

Formand for Frivilligrådet

Maja Petersen
Tlf.: 26 59 26 32
Mail: [email protected]

Sekretær for Frivilligrådet

Jeanette Oehlenschlæger Vestergaard
Tlf.: 40 47 75 73
Mail: [email protected]