Frivilligrådet for Sociale Indsatser arbejder blandt andet med at støtte, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde.

Frivilligrådet for Sociale Indsatsers formål og opgaver er at:

  • Støtte, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Favrskov Kommune
  • Komme med forslag til initiativer på området overfor Social- og Sundhedsudvalget
  • Komme med forslag til principper for uddeling af tilskud til frivillige foreninger til Social- og Sundhedsudvalget (§ 18 i Lov om Social Service
  • Udarbejde indstillinger til Social- og Sundhedsudvalget om fordeling af tilskud til frivillige foreninger (§ 18 i Lov om Social Service)

Udvalget har høringsret i sager om frivilligt socialt arbejde.

Læs vedtægterne for frivilligrådet for sociale indsatser her

Læs mere om tidsfrister og ansøgning til § 18-midlerne

Medlemmer Frivilligrådet for Sociale Indsatser 2019-2021:

Sundhed, Sygdom og Handicap:

Maja Petersen, DH - Favrskov
Margit Sandvang Larsen, Røde Kors, Hadsten-Hinnerup
Anders Munk Nielsen, DH - Favrskov

Ældre og pensionister:

Joan Jensen, Hadsten og Omegns Efterløns og Pensionistforening
Karl Johan Fischer Nielsen, Hadsten og Omegns Efterløns og Pensionistforening

Børn og unge:

Irma Møller, Beredskabsforbundet og Kræftens Bekæmpelse

Kontakt

Formand for Frivilligrådet
Maja Petersen
Tlf.: 26 59 26 32
Mail: majaap1405@gmail.com

Sekretær for Frivilligrådet
Sanne Ramsdal
Tlf.: 24 45 51 20
Mail: sram@favrskov.dk