Hegnsynet kan efter hegnsloven behandle nabotvister

Tvisterne kan være om:

  • Fælleshegn (hegn i naboskel)
  • Egne hegn (hegn på egen grund langs ejendommens skel)
  • Grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen

Hvis du ønsker et hegnsyn, skal du lave en begæring og sende den til Favrskov Kommune

Læs mere om, hvordan du begærer et hegnsyn

Et hegnsyn består af tre medlemmer og tre personlige suppleanter. Mindst et medlem skal være plantningskyndig og et medlem bygningskyndig.

Hegnsynets medlemmer behøver ikke at være medlemmer af byrådet.

Medlemmer af udvalget:

  • Bo Berger (L), formand 
  • Bodil Kvistgaard (Ø) 
  • Hans Lang (A) 

Personlige suppleanter: