Handicaprådet rådgiver Favrskov Byråd i handicappolitiske spørgsmål og behandler spørgsmål om mennesker med handicap.

Favrskov Kommunes handicapråd har følgende funktioner: 

 • Rådgiver Favrskov Byråd i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser

 • Kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd, for at få belyst særlige temaer

 • Kan orientere byrådet om rådets arbejde og forslag
 • Sørger for at informere handicappede og pårørende via informationspjecer og debatmøder o.l. om aktuelle emner

 • Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.
 • Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet afholder seks møder om året.

Det er kun rådets medlemmer, der kan deltage i møderne.

Medlemmer af Handicaprådet

 • Knud Ole Thykær, LEV Favrskov-Skanderborg, tlf. 61 60 30 12, mail: thykeer@webspeed.dk (Formand)
 • Jens Peter Kristiansen, Dansk Blindesamfund, tlf. 87 65 60 10, mail: jenspeter@post.tele.dk
 • Kristina Møller Kristensen, Landsforeningen Autisme, tlf. 40 53 71 37, mail: xtinaxtensen@gmail.com
 • Maja Petersen, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU), tlf. 26 59 26 32, mail: majaap1405@gmail.com  
 • Mette Vium, Favrskov Handicapforening, tlf. 86 91 55 84, mail: info@favrskov-handicapforening.dk
 • Grethe Villadsen (A), Social- og Sundhedsudvalget ​(Næstformand)
 • Niels Flade Nielsen (A), Teknik- og Miljøudvalget​
 • Birgit Liin (V), Børne- og Skoleudvalget

Dagsordener og referater

Se dagsordener og referater fra Handicaprådets møder

Vedtægter og forretningsorden