Handicaprådet rådgiver Favrskov Byråd i handicappolitiske spørgsmål og behandler spørgsmål om mennesker med handicap.

Favrskov Kommunes handicapråd har følgende funktioner: 

  • Rådgiver Favrskov Byråd i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser
  • Kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd, for at få belyst særlige temaer
  • Kan orientere byrådet om rådets arbejde og forslag
  • Sørger for at informere handicappede og pårørende via informationspjecer og debatmøder o.l. om aktuelle emner
  • Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.
  • Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet afholder seks møder om året.

Det er kun rådets medlemmer, der kan deltage i møderne.

Medlemmer af Handicaprådet 2022-25

Dagsordener og referater

Se dagsordener og referater fra Handicaprådets møder

Vedtægter og forretningsorden