Handicaprådet rådgiver Favrskov Byråd i handicappolitiske spørgsmål og behandler spørgsmål om mennesker med handicap

Favrskov Kommunes handicapråd har følgende funktioner: 

  • Rådgiver Favrskov Byråd i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser
  • Kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd, for at få belyst særlige temaer
  • Kan orientere byrådet om rådets arbejde og forslag
  • Sørger for at informere handicappede og pårørende via informationspjecer og debatmøder o.l. om aktuelle emner
  • Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.
  • Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet afholder seks møder om året.

Det er kun rådets medlemmer, der kan deltage i møderne.

De to modtagere af Handicapprisen 2022

Handicaprådets Handicappris 2023

Har du en kandidat til Handicaprådets Handicappris 2023, så indstil kandidaten via linket her

Sidste frist for at indstille din kandidat er 9. oktober 2023. 

Læs også om vinderen af Handicapprisen 2022

Oplever du problemer med linket, kan du kontakte sekretariatskonsulent Camilla Stampe Olesen på caol@favrskov.dk eller tlf. 21 35 16 71

Indstil kandidat til Handicapprisen 2023

Medlemmer af Handicaprådet 2022-25

Dagsordener og referater

Se dagsordener og referater fra Handicaprådets møder

Vedtægter og forretningsorden