Opstår der tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger, kan parterne bede Beboerklagenævnet om at træffe en afgørelse.

Beboerklagenævnet træffer bl.a. afgørelse i sager, der handler om:

  • huslejeforhøjelser
  • boligens stand ved indflytning og fraflytning
  • vedligeholdelse og istandsættelse
  • tilbagebetaling af depositum
  • betaling af varme, vand og lignende
  • bytte og fremleje
  • overtrædelser af husordenen

Medlemmer af nævnet

  • Bent Pedersen, formand
  • Marianne Brammer, udlejerrepræsentant fra Boligforeningen Århus Omegn 
  • Preben Meineche, lejerrepræsentant