Opstår der tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger, kan parterne bede Beboerklagenævnet om at træffe en afgørelse.

Beboerklagenævnet træffer bl.a. afgørelse i sager, der handler om:

 • huslejeforhøjelser
 • boligens stand ved indflytning og fraflytning
 • vedligeholdelse og istandsættelse
 • tilbagebetaling af depositum
 • betaling af varme, vand og lignende
 • bytte og fremleje
 • overtrædelser af husordenen

Medlemmer af nævnet

 • Michael Bech Jørgensen, formand
 • Ardiana Kota, repræsentant for udlejere
 • Niels Danstrup, repræsentant for lejere
 • Jette Olesen, socialt sagkyndigt medlem