Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger

Hvis du ønsker at servere stærke drikke (alle drikke med en alkoholprocent højere end 2,8 pct.), skal du have en alkoholbevilling.

Det er Bevillingsnævnet, der i sidste ende skal give bevillingen. Du skal dog starte med at kontakte Østjyllands Politi, hvis du vil søge om en alkoholbevilling i Favrskov Kommune

Du skal opfylde en række krav for at få bevillingen. Du skal blandt andet have et næringsbrev.

Politiet undersøger, om du opfylder betingelserne. Hvis der er behov for det, indhenter politiet oplysninger fra andre myndigheder, eksempelvis SKAT.

Politiet sender herefter sagen videre til kommunen og Bevillingsnævnet.  

Nævnet holder ca. 4-6 møder om året, og der er ikke offentlig adgang til møderne.

Ansøgerne får direkte besked om afgørelserne.

Medlemmer af nævnet: