Bruger-pårørenderådet vælges af og blandt de beboere, der er tilknyttet botilbuddene

Valg til Pårørenderådet foregår på årsmødet, hvor pårørende til borgere i målgruppen er inviteret.

Vedtægter og referater fra Pårørenderådets møder kan findes her på siden. 

Pårørenderådet formidler relevant information via maillister - kontakt formanden, hvis du ønsker at komme på listen. 

Bruger-pårørenderådet 

Formål med rådet

Formålet med Bruger-pårørenderådet er at repræsentere alle borgernes interesser og medvirke til en løbende dialog mellem pårørende, personale og ledelse, ligesom det er rådets ønske at være i en nødvendig dialog med Favrskov Byråd. Bruger-pårørenderådet skal inddrages i forhold af generel karakter, der har betydning for borgerens hverdag og for samarbejdet med pårørende.

Arbejdsform og indhold

Der er seks medlemmer i bruger-pårørenderådet og én suppleant. Rådets medlemmer repræsenterer borgere, der bor i botilbud og/eller benytter aktivitetstilbud i Voksenhandicap i Favrskov Kommune.

Der holdes fire ordinære møder om året samt et årsmøde, hvor alle pårørende er inviteret. Hvert andet år holder vi dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget i Favrskov Kommune.

En af rådets opgaver er at forsøge at påvirke vilkårene positivt for borgerne i botilbud og aktivitetstilbud. Her bruger vi rådets stemme til at gå i dialog med beslutningstagerne i kommunen, blandt andet ved at indsende høringssvar til budgetter.

På de ordinære møder orienterer repræsentanter fra Voksenhandicap rådet om, hvad der rører sig inden for området. Det er formanden, der laver dagsorden, og det er altid muligt at kontakte et af rådets medlemmer med forslag til emner, du ønsker at få drøftet.

Kontakt os i Bruger-pårørenderådet

Pårørende er vigtige for de familiemedlemmer, der bor på et af Favrskovs bosteder eller benytter kommunens aktivitetstilbud. 

Et godt samspil mellem alle omkring borgeren er betydningsfuldt - altså også samarbejdet med os pårørende. Vi hører gerne fra dig, hvis du har spørgsmål,  vil høre om andres erfaringer eller har ideer til initiativer, der kan berige eller hjælpe dine familiemedlemmer i hverdagen. Husk, at både små og store forandringer kan gøre en forskel. 

Vi ved, at ledelse og medarbejdere i Voksenhandicap bestræber sig på at hjælpe bedst muligt og gerne svarer på spørgsmål. Vi anbefaler derfor, at du kontakter medarbejderne direkte, når du har noget på hjerte. Hvis du alligevel har behov for at vende noget eller få et råd fra andre pårørende, er du som altid velkommen til at kontakte en af os i Pårørenderådet på mail eller telefon. 

Vi ser på alle de forslag, vi modtager, og snakker med de relevante fagpersoner. 

Frivillighed

I Bruger-pårørenderådet bliver vi inviteret til at deltage aktivt i det arbejde, der foregår i Voksenhandicap – både som pårørende og som frivillige. Vi kan deltage både det sted, hvor borgerne bor, men også i andre sammenhænge, eksempelvis som hjælpere ved arrangementer og udflugter.

Andre aktiviteter båret af frivillige arrangeres blandt andet af "Foreningen Ønsketure i Favrskov Kommune". Det er et initiativ, hvor fire nuværende og tidligere ansatte i Favrskov Kommune arrangerer udflugter og musikarrangementer for borgere med udviklingshandicap. Der er også brug for frivillige i forbindelse med disse arrangementer.

Bruger-Pårørenderådets vedtægter

Vedtægterne er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 5. marts 2024: Se vedtægter for Bruger-pårørenderådet her

Referater

Er dokumentet ikke tilgængeligt for dig, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.​