Kunstudvalget står for udsmykningen af kommunale arealer og institutioner

Kunstudvalget er nedsat af byrådet.

Udvalget skal tage initiativer til og stille forslag til kunstnerisk udsmykning i og ved kommunale ejendomme og arealer.

Formålet er, gennem kunsten, at give borgere og kommunens gæster oplevelser og udfordringer, der virker fremmende for trivsel og æstetik og samtidigt øger deres tilfredshed.

Kunstudvalget har syv medlemmer, som udpeges af byrådet. Fire medlemmer udpeges efter indstilling fra kunstforeninger og udstillingsgrupper. Ét medlem udpeges efter indstilling fra Kulturelt Samvirke.

Du kan se Kunstudvalgets vedtægter (vedtaget af Favrskov Byråd 24. marts 2020) her 

Medlemmer af Kunstudvalget

  • Maria Degn
  • Søren Lahn Sloth
  • Majbritt Birk Kristensen
  • Søren Hougård Nielsen
  • Charlotte Hedegaard Søby
  • Kristian Pödenphant Lund
  • Aksel Halkjær Lund

Se dagsordner og referater for Kunstudvalget her

Se kunst flere steder i Favrskov

Kunsten i Favrskov har mange ansigter. Find en række eksempler her:

Kontakt

Peter Studstrup

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 51 14

[email protected]