Valgbestyrelsen har blandt andet til opgave at sørge for stemmesedler og foretager den endelige opgørelse af valgresultatet

Ved kommunalvalg består valgbestyrelsen af syv medlemmer, og ved de øvrige valg består valgbestyrelsen af fem medlemmer. Borgmesteren er født formand.

Valgbestyrelsen i Favrskov består af følgende medlemmer i valgperioden 2022-2025:

Ved kommunalvalg suppleres valgbestyrelsen med følgende medlemmer:

Suppleanter til valgbestyrelsen

Suppleanter (ved kommunalvalg)