Kulturelt Samvirke

Kulturelt Samvirke støtter og koordinerer kulturelle aktiviteter i Favrskov Kommune

Samvirket står for at:

 • Informere om kulturelle aktiviteter Favrskov Kommune, bl.a. via bibliotekernes hjemmesider
 • Koordinere og stimulere kulturelle aktiviteter og arrangementer i kommunen
 • Muliggøre kulturelle aktiviteter, der ikke er realistiske for de enkelte foreninger, grupper osv.
 • Give økonomisk støtte efter ansøgning

Medlemmerne af Kulturelt Samvirke finder du blandt foreninger, organisationer og institutioner i Favrskov med et kulturelt virke, som har tiltrådt samvirkets vedtægter.

Logo for Kulturelt Samvirke

Ansøgning om økonomisk støtte

Kulturelt Samvirke har til formål at yde støtte til kulturelle aktiviteter. Støtten er som hovedregel rettet mod grupper og foreninger med et kulturelt virke. Støtte kan gives som underskudsdækning eller som direkte tilskud og kan være op til 20.000 kr. Ansøgning om beløb derover skal stiles til Kultur- og Fritidsudvalget.

Der er fire årlige ansøgningsfrister: 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. december. Kulturelt Samvirke holder møde en til to uger efter ansøgningsfristerne, hvorefter der gives besked til ansøgerne via mail.

Ansøgning sendes til sekretær Allan Fabricius, og mail-adressen for ansøgninger er [email protected]

Guide til ansøgning om støtte til arrangement

 1. Arrangementet skal understøtte en kulturel aktivitet i Favrskov kommune
 2. Der skal være offentlig adgang til arrangementet
 3. Støtte kan søges af foreninger/institutioner eller lignende med virke i Favrskov kommune
 4. Ansøgning om støtte skal fremsendes i henhold til de fastsatte ansøgningsfrister. For sent indsendte ansøgninger samt ansøgninger indsendt efter et arrangements afvikling, vil ikke blive behandlet 
 5. Ansøgning skal ske ved at udfylde ansøgningsskema fra Kulturelt Samvirke (se nedenfor).
 6. Budget for arrangementet skal indsendes sammen med ansøgningen (se nedenfor)
 7. Arrangementet skal annonceres på kultunaut.dk
 8. Ansøgning må maksimalt omfatte støtte op til 20.000 kr. Ønske om støtte derover skal stiles til det politiske udvalg Kultur- og Fritidsudvalget
 9. Efter arrangementets afvikling skal der indsendes retvisende og underskrevet regnskab til Kulturelt Samvirkes økonomisekretær i forbindelse med anmodning om udbetaling af støtte (mailadresse fremgår af tilsagn om støtte). Regnskab skal indsendes senest fire uger efter arrangementets afvikling
 10. Ved anmodning om udbetaling af støtte skal CVR-nummer oplyses. Der skal være tilknyttet en NemKonto til CVR-nummeret.

Ansøgningsskema findes her på favrskov.dk. Udfyld alle felter på ansøgningsskemaet med så præcise oplysninger som muligt. Det er muligt at skrive direkte i dokumentet, hvis det downloades til en lokal computer, herunder at bruge afkrydsningsboksene. Alternativt kan dokumentet udskrives og udfyldes manuelt.

Ansøgningsskema sendes til Kulturelt Samvirke på mailadressen [email protected]. Der er fire årlige ansøgningsfrister: 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. december. Kulturelt Samvirke holder møde en til to uger efter ansøgningsfristerne, hvorefter der gives besked til ansøgerne via mail.

Hvis arrangementet ikke gennemføres, udskydes eller der ikke bliver behov for det bevilgede beløb, skal dette oplyses til økonomisekretæren hurtigst muligt.

Der skal altid indsendes budget for arrangementet sammen med ansøgningen. Følgende betragtninger er vigtige at tage med i forhold til at medtage alle indtægter og udgifter i budgettet:

 1. Billetpris og forventet antal solgte billetter
 2. Honorar til kunstner, musiker, band, dirigent, skuespiller, foredragsholder, instruktør m.m.
 3. Særskilte udgifter til noder, sanghæfter eller lignende – vær specifik og undgå ”diverse”-post
 4. Leje af udstyr (f.eks. lys, lyd, borde, stole, lokale m.m.)
 5. Kulturelt Samvirke yder ikke tilskud til forplejning eller anskaffelse af udstyr.

Vær omhyggelig med at afdække og beregne de samlede udgifter og lav et så realistisk budgetoverslag over eventuelle indtægter som muligt. Opstil gerne flere budgetter på grundlag af et pessimistisk og et forventet skøn over antal deltagere. Overvej også, om der er mulighed for at søge økonomisk tilskud fra andre sider eller indgå i et samarbejde med andre om at gennemføre arrangementet.

Er du i tvivl om noget af ovenstående, så kontakt Kulturelt Samvirke på mail  [email protected]

Vedtægter og bestyrelse

 • Formand: Kjeld Bjørn Nielsen
 • Næstformand: Poul Tang
 • Sekretær: Allan Fabricius
 • Økonomisekretær: Jørgen Juul Jensen
 • Bestyrelsesmedlem: Anne Grethe Riis
 • Bestyrelsesmedlem: Torkil Forman
 • Bestyrelsesmedlem og repræsentant i bestyrelsen for Sløjfen: Johanne Krogh
 • Bestyrelsesmedlem og repræsentant i Spil Dansk: Karna Bloch Atkinson
 • Suppleant: Thorkild Petersen
 • Suppleant og repræsentant i Kunstudvalg: Vibeke Skov