Kulturelt Samvirke

Kulturelt Samvirke støtter og koordinerer kulturelle aktiviteter i Favrskov Kommune

Samvirket står for at:

 • Informere om kulturelle aktiviteter Favrskov Kommune, bl.a. via bibliotekernes hjemmesider
 • Koordinere og stimulere kulturelle aktiviteter og arrangementer i kommunen
 • Muliggøre kulturelle aktiviteter, der ikke er realistiske for de enkelte foreninger, grupper osv.
 • Give økonomisk støtte efter ansøgning

Medlemmerne af Kulturelt Samvirke finder du blandt foreninger, organisationer og institutioner i Favrskov med et kulturelt virke, som har tiltrådt samvirkets vedtægter.

Ansøgning om økonomisk støtte

Kulturelt Samvirke har til formål at yde støtte til kulturelle aktiviteter. Støtten er som hovedregel rettet mod grupper og foreninger med et kulturelt virke. Støtte kan gives som underskudsdækning eller som direkte tilskud og kan være op til 20.000 kr. Ansøgning om beløb derover skal stiles til Kultur- og Fritidsudvalget.

Der er fire årlige ansøgningsfrister: 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. december. Kulturelt Samvirke holder møde en til to uger efter ansøgningsfristerne, hvorefter der gives besked til ansøgerne via mail.

Ansøgning sendes til sekretær Allan Fabricius, og mail-adressen for ansøgninger er ks.favrskov@gmail.com

Guide til ansøgning om støtte til arrangement

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Der gælder en række generelle betingelser for at opnå støtte fra Kulturelt Samvirke:

 1. Ansøgning skal indsendes før afvikling af arrangementet. Ansøgninger indsendt efter arrangementets afvikling, vil ikke blive behandlet.
 2. Ansøgning skal ske ved at udfylde ansøgningsskema fra Kulturelt Samvirke (se nedenfor).
 3. Budget for arrangementet skal indsendes sammen med ansøgningen (se nedenfor).
 4. Arrangementet skal annonceres på kultunaut.dk.
 5. Der skal være offentlig adgang til arrangementet.
 6. Ansøgning må maksimalt omfatte støtte op til 20.000 kr. Ønske om støtte derover skal stiles til det politiske udvalg ”Kultur- og Fritidsudvalget”.
 7. Efter arrangementets afvikling skal der indsendes retvisende regnskab til Kulturelt Samvirkes økonomisekretær i forbindelse med anmodning om udbetaling af støtte (mailadresse fremgår af tilsagn om støtte). Regnskab skal indsendes senest fire uger efter arrangementets afvikling.
 8. Ved anmodning om udbetaling af støtte skal CVR-nummer oplyses. Der skal være tilknyttet en NemKonto til CVR-nummeret.

Ansøgningsskema findes på favrskov.dk og kultureltsamvirkefavrskov.dk som et Microsoft Word-dokument. Udfyld alle felter på ansøgningsskemaet med så præcise oplysninger som muligt. Det er muligt at skrive direkte i dokumentet, hvis det downloades til en lokal computer, herunder at bruge afkrydsnings-boksene. Alternativt kan dokumentet udskrives og udfyldes manuelt.

Ansøgningsskema sendes til Kulturelt Samvirke på mailadressen ks.favrskov@gmail.com.

Der er fire årlige ansøgningsfrister: 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. december. Kulturelt Samvirke holder møde en til to uger efter ansøgningsfristerne, hvorefter der gives besked til ansøgerne via mail.

Hvis arrangementet ikke gennemføres, udskydes eller der ikke bliver behov for det bevilgede beløb, skal dette oplyses til økonomisekretæren hurtigst muligt.

Der skal altid indsendes budget for arrangementet sammen med ansøgningen. Følgende betragtninger er vigtige at tage med i forhold til at medtage alle indtægter og udgifter i budgettet:

 1. Billetpris og forventet antal solgte billetter
 2. Honorar til kunstner, musiker, band, dirigent, skuespiller, foredragsholder, instruktør m.m.
 3. Særskilte udgifter til noder, sanghæfter eller lignende – vær specifik og undgå ”diverse”-post
 4. Leje af udstyr (f.eks. lys, lyd, borde, stole, lokale m.m.).

Vær omhyggelig med at afdække og beregne de samlede udgifter og lav et så realistisk budgetoverslag over evt. indtægter som muligt. Opstil gerne flere budgetter på grundlag af et pessimistisk og et forventet skøn over antal deltagere. Overvej også, om der er mulighed for at søge økonomisk tilskud fra andre sider eller indgå i et samarbejde med andre om at gennemføre arrangementet.

Er du i tvivl om noget af ovenstående, så kontakt Kulturelt Samvirke på mail: ks.favrskov@gmail.com