Grønt Råd er et dialogforum med fokus på lokale natur- og miljøforhold.

Grønt Råd er et forum, hvor borgere, foreninger, erhverv og kommune arbejder sammen for at fremme en bæredygtig og miljøansvarlig udvikling.

I Grønt Råd kan der deltage én repræsentant for foreninger eller råd med hovedinteresse inden for udvalgte områder.

Derudover er der medlemmer fra Landsbyrådet og Naturstyrelsen Kronjylland. Teknik- og Miljøforvaltningen er repræsenteret med to medlemmer, samt en sekretær.

Medlemmer af rådet

Natur og miljø

Alfred Borg, Danmarks Naturfredningsforening, Favrskov

Arter og internationale forpligtigelser

Ole F. Jensen , Ornitologisk forening for Favrskov (DOF, Favrskov)

Skoverhverv

Peder Toftgaard Gregersen, Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland, Randers.

Landbrugserhverv (mindre)

Jens Kristensen, Østjysk Familielandbrug

Landbrugserhverv (større)

Christian Jensen, Landboforeningen Kronjylland

Øvrige erhverv

Jørgen Schytter, Favrskov Erhvervsråd

Grundvand

Klaus H. Pedersen, Vandrådet i Favrskov Kommune

Turisme/Erhverv

Tobias Fuglsbjerg Aakjær, Erhvervskoordinator, Favrskov Kommune

Friluftsliv overordnet

Thorkil Danielsen, Friluftsrådet Region Østjylland

Spejderområdet

Søren Rasmussen, Spejdersamrådet i Favrskov Kommune

Jagt

Flemming Bolmgren, Jagtforeningerne i Favrskov Kommune

Lystfiskeri

John Eistrøm, Hadsten Lystfiskeriforening

Vandre/cykelruter og –aktiviteter

Søren Westermann, Dansk Cyklistforbund

Obligatoriske

Sandor Hestbæk Markus, Naturstyrelsen Kronjylland
Per Hessellund Laursen, Landsbyrådet

Favrskov Kommune

Sidsel Homann, direktør for Teknik og Miljø, Favrskov Kommune
Birthe Jordt, Natur og Miljøchef, Favrskov Kommune
Sekretær, Grønt Råd