Landsbyrådet sætter initiativer i gang, der fremmer landsbyernes udvikling, rådgiver byrådet om landsbypolitiske spørgsmål m.m.

Favrskov Kommunes Landsbyråd har som formål at:

  • udforme forslag til, implementere og opdatere en landsbypolitik for Favrskov Kommune
  • sikre kontakten til og fra landsbyerne i Favrskov Kommune for at understøtte de lokale kræfter, der bidrager til trivsel og udvikling i landsbyerne
  • fungere som høringspartner/rådgiver for byrådet i spørgsmål af særlig betydning for landsbyerne
  • være aktiv igangsætter af initiativer, som kan fremme landsbyernes udvikling
  • forestå disponering og bevilling af tildelte midler til aktiviteter i landsbyerne

Landsbyrådet består af 44 medlemmer. 41 medlemmer er udpeget/valgt af og blandt de borgere, der bor i landsbyerne i Favrskov Kommune. 

Favrskov Byråd har udpeget tre medlemmer:

Se vedtægterne for Landsbyrådet i Favrskov Kommune

Landsby

Søg tilskud og puljer

Landsbyrådet i Favrskov Kommune uddeler hvert år omkring 1,5 mio. kr. til projekter og aktiviteter i landsbyerne

Målet er at skabe udvikling og trivsel i landsbyerne ved at støtte aktiviteter og projekter.

Landsbyrådet støtter typisk tre typer projekter:

  • Aktiviteter i landsbyer
  • anlægsprojekter i landsbyer
  • renovering af forsamlingshuse.
Se mere om tilskud og puljer

Mødekalender og ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist

Landsbyrådets forretningsudvalg

Landsbyrådet

Torsdag d. 7. februar 2023

Torsdag d. 23. februar 2023

Torsdag d. 16. marts 2023

Torsdag d. 27. april 2023

Tirsdag d. 16. maj 2023

Tirsdag d. 6. juni 2023

Torsdag d. 10. august 2023

Torsdag d. 24. august 2023

Torsdag d. 7. september 2023

Tirsdag d. 3. oktober 2023

Torsdag d. 26. oktober 2023

Torsdag d. 16. november 2023

 

Kontakt

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Aidt

Rikke Mørup
rikke@rmcm.dk
86 76 10 03

Anbæk

Jesper Madsen 
madsen.j.84@gmail.com 

Borre

Svend Hansen
dellesvend@hotmail.com

Borridsø

Poul Erik Nielsen
borridsoelund@outlook.com
24 40 93 01

Bøstrup

Keld List Laursen
kl@ideelektronik.dk
20 23 83 88

Farre

Christian Fredberg
christianfredberg@gmail.com 

Foldby-Korsholm-Norring

Marianne Falck Bruun
foldbyforsamlingshus@gmail.com

Nr. Galten

Per Hessellund Laursen
phl@phl.dk

Gerning

René Laursen
renefragerning@gmail.com
40 27 07 77

Granslev

Sisse Degner
sissedegner@gmail.com

Grundfør

Janus Jellesmark
janushermann@gmail.com

Hadbjerg

Henrik Møller Nielsen
hmn@vestas.com
41 62 76 21

Haldum

Liselotte Stounberg
stounberg@me.com

Haurum

Keld Simonsen
keldhjortnaes@gmail.com

Houlbjerg

Ketty Schougaard
kettyschougaard@gmail.com

Hvorslev

Simon Rode
simonrode@hotmail.dk

Haar

Bjarne Wiese
how@mail.dk
21 46 30 20

Lading-Fajstrup

Hanne Baasch-Pedersen
hanne@baasch-pedersen.dk

Laurbjerg

Cecilie Liv Rasmussen
cecilielivr@outlook.dk

Lerbjerg-Svejstrup

Troels Andersen
svejstrupvej@gmail.com

Lyngå

Jette Jensen
jettjens@gmail.com
61 76 97 25

Røgen

Lone Krebs
lone.krebs@mail.dk
20 61 08 73

Sall

Heidi Qvistgaard Dalbjerg
hq@heidiqvistgaard.dk
22 13 19 82

Sandby

Keld Nørgaard
Sandby17@gmail.com
21 75 08 58

Sdr. Vinge

Erik Lauritsen
vingegaard5@gmail.com

Selling

Martin Bugge Kobberø
kobberoe@gmail.com

Skjoldelev

Peter Averhoff
averhoff.1@hotmail.com
28 96 27 07

Skjød

Jens Bay Madsen
tusindogtyve@gmail.com
40 97 99 57 

Svenstrup

Birgit Bach-Valeur
birgit@bach-valeur.com
20 72 86 30

Søften

Søren Dal Andersen
sdalandersen@gmail.com

Terp

Verner Rigtrup
verner@rig-trup.dk

Thorsø

Mette Sørensen
metteravnborgs@gmail.com

Tinning

Søren Pedersen
sp.tinning@gmail.com
20 11 84 30

Vejerslev

Inge Bugge 
Ingebugge@gmail.com

Vellev

Erik Holm Hansen
erik@mekanisksupport.dk
22 33 51 37

Vester Velling

Tommy Sørensen
Tommysorensen@skylinemail.dk

Vissing

Frank Iversen
hoelvej2@live.dk

Vitten

Lisbeth Skjellerup
lsskjellerup@gmail.com

Voldby

Käte Guldholt
guldholt@gefiber.dk
29 64 14 44

Voldum

Ivan Knudsen 
knudsenivan@gmail.com 

Ødum

Lisa Kulldorf
kulldorf@gmail.com

Sekretær for Landsbyrådet