Landsbyrådet sætter initiativer i gang, der fremmer landsbyernes udvikling, rådgiver byrådet om landsbypolitiske spørgsmål m.m.

Favrskov Kommunes Landsbyråd har som formål at:

  • udforme forslag til, implementere og opdatere en landsbypolitik for Favrskov Kommune
  • sikre kontakten til og fra landsbyerne i Favrskov Kommune for at understøtte de lokale kræfter, der bidrager til trivsel og udvikling i landsbyerne
  • fungere som høringspartner/rådgiver for byrådet i spørgsmål af særlig betydning for landsbyerne
  • være aktiv igangsætter af initiativer, som kan fremme landsbyernes udvikling
  • forestå disponering og bevilling af tildelte midler til aktiviteter i landsbyerne

Landsbyrådet består af 44 medlemmer. 41 medlemmer er udpeget/valgt af og blandt de borgere, der bor i landsbyerne i Favrskov Kommune. 

Favrskov Byråd har udpeget tre medlemmer:

Du kan søge Landsbyrådet om støtte til et projekt i din landsby.

Læs mere om, hvordan du bedst søger på Landsbyrådets hjemmeside.

Dagsordener og referater

Se dagsordener og referater fra Landsbyrådet

Vores Verden

Landsbyrådet markedsfører blandt andet landsbyerne gennem filmen "Vores Verden". Her er stemningsfulde billeder af marker, skove, rindende vand og legende børn krydret med citater om venskab, fællesskab og dyreliv og beskriver på den måde landsbylivet i Favrskov. 

Kontakt

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Aidt

Rikke Mørup
rikke@rmcm.dk
86 76 10 03

Anbæk

Michael Bahnsen 
meb7976@gmail.com

Borre

Lise Hansen
hansen_lise@live.dk

Borridsø

Poul Erik Nielsen
borridsoelund@outlook.com
24 40 93 01

Bøstrup

Keld List Laursen
kl@ideelektronik.dk
20 23 83 88

Farre

Jesper Brixen
jesperbrixen@gmail.com
29 64 35 28

Foldby-Korsholm-Norring

Marianne Falck Bruun
foldbyforsamlingshus@gmail.com

Nr. Galten

Per Hessellund Larsen
phl@phl.dk

Gerning

René Laursen
renefragerning@gmail.com
40 27 07 77

Granslev

Kim Schødt
hadksgs@gmail.com
23 98 74 62

Grundfør

Frederik Petersen
Frederikpeters80@gmail.com

Hadbjerg

Henrik Møller Nielsen
hmn@mhivestasoffshore.com
41 62 76 21

Haldum

Liselotte Stounberg
stounberg@me.com

Haurum

Keld Simonsen
keldhjortnaes@gmail.com

Houlbjerg

Ketty Schougaard
kettyschougaard@gmail.com

Hvorslev

Simon Rode
simonrode@hotmail.dk

Haar

Bjarne Wiese
how@mail.dk
21 46 30 20

Lading-Fajstrup

Hanne Baasch-Pedersen
hanne@baasch-pedersen.dk

Laurbjerg

Peter Lange
peter_lange_dk@yahoo.dk
35 14 03 44

Lerbjerg-Svejstrup

Troels Andersen
svejstrupvej@gmail.com

Lyngå

Jette Jensen
jettjens@gmail.com
61 76 97 25

Røgen

Lone Krebs
lone.krebs@mail.dk
20 61 08 73

Sall

Heidi Qvistgaard Dalbjerg
hq@heidiqvistgaard.dk
22 13 19 82

Sandby

Keld Nørgaard
Sandby17@gmail.com
21 75 08 58

Sdr. Vinge

Erik Lauritsen
vingegaard5@gmail.com

Selling

Martin Bugge Kobberø
kobberoe@gmail.com

Skjoldelev

Peter Averhoff
averhoff.1@hotmail.com
28 96 27 07

Skjød

Jens Bay Madsen
tusindogtyve@gmail.com
40 97 99 57 

Svenstrup

Birgit Bach-Valeur
birgit@bach-valeur.com
20 72 86 30

Søften

Lena Leth Jensen
lenalethjensen@gmail.com

Terp

Verner Rigtrup
verner@rig-trup.dk

Thorsø

Mette Sørensen
Mette@amara.dk
27 64 38 10

Tinning

Søren Pedersen
sp.tinning@gmail.com
20 11 84 30

Vejerslev

Pia Anette Olsen
Piaanetteolsen@gmail.com
28 49 46 44

Vellev

Erik Holm Hansen
erik@mekanisksupport.dk
22 33 51 37

Vester Velling

Tommy Sørensen
Tommysorensen@skylinemail.dk

Vissing

Frank Iversen
hoelvej2@live.dk

Vitten

Flemming Jacobsen
flemming@krogsgaard-vitten.dk
26 37 20 00

Voldby

Käte Guldholt
guldholt@gefiber.dk
29 64 14 44

Voldum

Holger Bjerregaard
holger@bramstrup-tomrer.dk
86 49 15 46

Ødum

Lisa Kulldorf
kulldorf@gmail.com