Huslejenævnet behandler klager om størrelsen på husleje, manglende vedligeholdelse og lignende.

Huslejenævnet behandler klager om lejeforhold, som ikke er omfattet af Beboerklagenævnets kompetencer.

Afgørelserne i nævnet kan ankes til boligretten.

Læs mere om huslejenævnet og hvordan du klager til huslejenævnet
 

Medlemmer af Huslejenævnet:

  • Michael Bech Jørgensen, formand
  • Jeppe Holm, repræsentant for udlejere
  • Jeannette H. Nielsen, repræsentant for lejere
  • Jette Olesen udpeges, socialt sagkyndigt medlem