STU-tilbuddet på Elbæktoften er til unge, der er i målgruppen for aktivitetstilbud, og som har et ekstra behov for støtte, heriblandt unge med multihandicap

Uddannelsen er individuelt tilrettelagt med fokus på læring i overensstemmelse med den unges ressourcer og begrænsninger. Undervisningen sker sammen med borgere i aktivitetscenteret i større eller mindre grupper.

Efter STU-forløbets afslutning, har den unge mulighed for at fortsætte i aktivitetstilbuddet.

Ung gamer

Mulige aktiviteter på STU-forløbet på Elbæktoften

STU-forløbet består af en række aktiviteter, som er individuelt tilrettelagt, eksempelvis:

  • ADL-træning, hvor eleven lærer at klare praktiske gøremål
  • Kreativt arbejde
  • Arbejde med selvhjulpenhed
  • Træning og motorik
  • Musik og bevægelse
  • Dramaøvelser.
Akvarelmaleri i proces

Praktisk om STU på Elbæktoften

Mødetider på Elbæktoften

Mandag, onsdag og torsdag kl. 8.30-14
Tirsdag og fredag kl. 8.30-13

Faglige redskaber

Der inddrages faglige redskaber i overensstemmelse med den enkelte elevs behov.

Kontakt

STU Elbæktoften

Elbæktoften 2-4
8370 Hadsten

Afdelingsleder

Ove Højer
Telefon: 89 64 16 35
Mail: okhj@favrskov.dk

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.