Er du så uheldig, at du på grund af huller eller lignende kommer til skade på offentlig vej eller fortov, kan du søge om erstatning.

Ved uheld på grund af manglende snerydning på fortove er den tilstødende grundejer ansvarlig, og et eventuelt erstatningskrav skal rettes til grundejeren.

Anmeldelse:

Anmeldelsen skal ske skriftligt eller via selvbetjeningsløsningen, og den skal indeholde følgende oplysninger:

  • Skadestedet
  • Tidspunktet for uheldet
  • Navn, adresse, telefonnummer
  • Hvordan skete uheldet
  • Hvilken skade er sket, materiel eller personskade.

Når vi har modtaget din henvendelse, får du en kvittering, og anmeldelsen bliver sendt videre til vores forsikringsselskab. Du vil direkte fra forsikringsselskabet modtage en afgørelse om sagen. Sagsbehandlingstiden er afhængig af uheldets omfang og karakter.

Kontakt

Trafik og Veje

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

trafikogveje@favrskov.dk