Økonomiudvalget varetager kommuneplanlægningen og kommunens økonomiske planlægning

Økonomiudvalget står også for at forvalte løn- og personaleforhold på administrationsområdet.

Udvalget kommer med forslag og indstillinger til byrådet om regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

Borgmesteren er formand for økonomiudvalget.

Læs mere om Økonomiudvalget i Styrelsesvedtægten her

Håndskrevne noter på bord

Dagsordener og referater

Det er muligt at søge og se referater og dagsordner fra 2007 frem til i dag fra Favrskov Kommunes byråd og politiske udvalg.

Hvis du vil se beslutninger fra lukkede punkter, så skal du trykke på den grønne knap ”Hent hele referatet”.

Se alle dagsordener og referater
Kalender med nåle i

Mødekalender

Favrskov Byråd holder som udgangspunkt møde én gang om måneden, undtagen i juli måned. 

Som udgangspunkt foregår alle byrådsmøder i administrationsbygningen Torvegade 7 i Hammel. De begynder kl. 19, og alle er velkommen til at overvære den åbne del af møderne.

I mødekalenderen kan du se, hvornår byrådet og udvalgene under byrådet holder møde.

Se også mødekalender for 2024 her

 

Se mødekalenderen for 2023 her