Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for social- og sundhedsområdet

Udvalget udarbejder forslag og laver indstillinger til byrådet om udbygningsplaner og sektorplaner inden for udvalgets område. Det laver også indstillinger i forhold til samarbejder og kontrakter med andre myndigheder på sygehus- og sundhedsområdet.

Rikke Randrup Skåning er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Læs mere om Social- og Sundhedsudvalget i Styrelsesvedtægten her

Dagsordener og referater

Det er muligt at søge og se referater og dagsordner fra 2007 frem til i dag fra Favrskov Kommunes byråd og politiske udvalg.

Hvis du vil se beslutninger fra lukkede punkter, så skal du trykke på den grønne knap ”Hent hele referatet”.

Se alle dagsordener og referater
Kalender med nåle i

Mødekalender

Favrskov Byråd holder som udgangspunkt møde én gang om måneden, undtagen i juli måned. 

Som udgangspunkt foregår alle byrådsmøder i administrationsbygningen Torvegade 7 i Hammel. De begynder kl. 19, og alle er velkommen til at overvære den åbne del af møderne.

I mødekalenderen kan du se, hvornår byrådet og udvalgene under byrådet holder møde.

Se mødekalenderen for 2024 her