Botilbud Hindhøjen

Hindhøjen rummer tre botilbud

På Hindhøjen i Hinnerup har vi tre botilbud for borgere med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og et synshandicap

Skilt med teksten Hindhøjen 71-119
Bygninger på botilbud Hindhøjen 71-119

Hindhøjen

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Hindhøjen 73-87 er et botilbud for borgere med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse samt et synshandicap. 

Dagligdagen

Dagen starter mellem kl. 6 og 8 med morgenmad alene eller i små grupper - alt efter ønske og behov. Alle har god tid om morgenen og får en god start på dagen, inden nogle af beboerne tager afsted til aktivitetstilbud.

Når alle er kommet hjem fra arbejde, er der tid til kaffe, frugt og en snak om dagens begivenheder. Der er mulighed for forskellige aktiviteter som gåture, højtlæsning, spil, fysioterapi, massage, svømning eller klubaften. Man kan også vælge bare at være sig selv og slappe af i lejligheden. Vi tager højde for, om beboerne ønsker at gøre tingene alene eller sammen med andre.

Aftensmaden indtages ofte i små grupper, så der er tid til at småsnakke, men beboerne kan også få hjælp til at spise for sig selv. Før sengetid hygges der ofte i fællesstuen.

Personalet støtter den enkelte beboer i at mestre tilværelsen og giver mulighed for, at beboernes øger deres selvhjulpenhed i personlige og sociale færdigheder samt i kommunikationen med omverdenen.

I idet daglige er der særlig opmærksomhed på at imødekomme og kompensere for de fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger, som en synsnedsættelse giver.

Der arbejdes til stadighed på at få større viden og fælles redskaber til at imødekomme beboernes behov. Det kan være manglende verbale kompetencer, manglende eller nedsat syn. Vi giver også støtte til at udvikle sociale kompetencer

Huset og beliggenhed

Hindhøjen 73-87 er et bofællesskab til 8 personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse samt et synshandicap. 

Der er vågen nattevagt.

Bofællesskabet består at ét hus med 8 lejligheder samt fællesrum. Lejlighederne er på 38 kvm og indeholder stue med køkkenniche, soveværelse og bad. Bofællesskabet ligger i et villakvarter med gåafstand til bus, indkøb, kulturhus, sportshaller m.m.

Fællesskab, udvikling og livsglæde

På Hindhøjen 89-103 bor der 8 borgere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Hverdagen er præget af, at det er 8 unikke mennesker alle med forskellige forudsætninger og behov for støtte i hverdagen. Derfor forsøger vi - gennem en mere eller mindre struktureret og forudsigelig hverdag - at skabe tryghed, udvikling og optimale livsbetingelser for hver enkelt borger ud fra vores overordnede vision om ”Mest Muligt i eget Liv”.

Fra mandag til fredag er alle borgere tilknyttet et aktivitetstilbud i Aarhus eller Favrskov.

I fritiden er udgangspunktet borgernes interesser og ønsker. Nogle tager i klub, til svømning, på ledsagerture eller til kunstterapi. I weekenderne planlægger vi ind i mellem ture ud af huset i større eller mindre grupper. Vi bruger vores dejlige terrasser og lokalområdet eller hygger os sammen eller hver for sig ud fra den enkeltes ønsker og gerne på tværs af husene på Hindhøjen.

Borgerne inddrages, så vidt det er muligt, i hverdagens praktiske gøremål såsom madlavning, borddækning, vasketøj, smårengøring af lejlighed, afrydning, aflevering af flasker osv.

Huset tilstræber at kosten for det meste er sund – og altid er velsmagende og veltilberedt. Vi tilbyder gerne bevægelse ude eller inde i løbet af ugen, f.eks. i form af gåture, yoga eller havearbejde – alt efter lyst og interesse.

Faste traditioner

En vigtig del i løbet af året er de mange faste traditioner, som julearrangement, nytårsfest, påskefrokost, fødselsdage m.m.

Husets fødselsdag fejres hvert år med en pølsefest, hvor borgernes venner og naboer inviteres.

Omsorg og respekt

Her i huset vægtes respekt og omsorg for hinanden højt. Der holdes husmøder med faste intervaller, hvor alle kommer til orde og kan byde ind med ønsker til oplevelser, mad eller andet, og fortælle om oplevelser og overvejelser. Vi sætter den gode stemning, livsglæde og godt humør højt - og så skal der være plads til alle de andre følelser, som et menneskeliv byder på.

Respekt og omsorg blandt synshandicappede

Hindhøjen 105-119 er et bofællesskab med ni beboere, der er fysisk/psykisk handicappede - alle med et synshandicap.

Livet på Hindhøjen er tilrettelagt efter Favrskovs vision om 'Mest muligt i eget liv'.

Det betyder, at beboerne inddrages så meget som muligt i deres egne liv, da det er vigtigt for fuld livsudfoldelse, at den enkelte beboer yder efter evne.  Personalet forsøger at skabe optimale forhold for, at beboerne hele tiden kan lære nye ting med henblik på udvikling og uafhængighed.

Nøgleordene er respekt for den enkelte, selvbestemmelse og deltagelse; kort sagt, at man som beboer anerkendes for den, man er.  Alle får hjælp efter behov.  Beboerne inddrages i de daglige gøremål i det omfang, de selv kan. Det, man kan, skal omsættes til praksis.

Der skal være mulighed for at deltage i de aktiviteter, som den enkelte finder interessante. Derfor lægger vi vægt på et godt samarbejde med beboerens familie, pårørende og venner.

Personalet har stor viden om at sammensætte læringsforløb og skaffe de hjælpemidler, som lige nøjagtig gør, at den enkelte beboer selvstændigt kan udføre så mange ting som muligt. Vi har stor erfaring med at optræne nye færdigheder og mange års erfaring med at kompensere for synsnedsættelser og blindhed.

På Hindhøjen indrettes lejlighederne efter beboerens ønsker og smag, da det er beboerens eget hjem.

Hvis en beboer ønsker at afprøve en anden boform end Hindhøjen, arbejder personalet på at sammensætte den bostøtte, den pågældende beboer har brug for.

Her i huset vægtes respekt og omsorg for hinanden højt.  Vi sætter den gode stemning, livsglæde og godt humør meget højt. Det skaber plads til den enkelte. Ligesom det lægger personalet meget på sinde at lave sund og velsmagende mad.

Kontakt

Hindhøjen 

8382 Hinnerup

Tlf. 89 64 26 50
Mob 20 32 89 28

Søren Meinertz 

Afdelingsleder (konstitueret)
Tlf. 24 62 26 32