Energi

Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050

Derfor fokuserer vi i Favrskov Kommune på at fremme brugen af vedvarende energi.

solceller og vindmøller

Planlægning for vedvarende energianlæg

Læs om aktuelle projekter, og om hvordan du kan få indflydelse og søge kompensation.

Læs mere om planlægning for VE-anlæg
Solceller på en mark

Solenergi

Favrskov Kommune arbejder aktuelt på en ny handlingsplan for området.

Solvarmeanlæg producerer ved hjælp af solen varmt vand til boligen, men kan også give et tilskud til boligens opvarmning. 

Solvarme kan om sommeren dække hele dit behov for varmt vand og kan hen over året give et supplement til opvarmning af dit hus. Solvarmeanlæg skal dog altid kombineres med anden energikilde. 

Etablering af et solvarmeanlæg er først og fremmest relevant i ejendomme uden for fjernvarmeområder og i boliger med et forbrug af varmt vand på mere end 100 liter om dagen. 

Læs mere om solenergi i Favrskov Kommune
Læs mindre
Læs mere
Biogasanlæg i Favrskov

Biogas

I Favrskov Kommune er produktionen af vedvarende energi i rivende udvikling.

Det er blandt andet de fire biogasanlæg i kommunen, der bidrager til at mindske brugen af fossile brændsler, herunder naturgas.

 

Se mere om biogas
Læs mindre
Læs mere
Billedet viser vindmøller på en mark

Vindenergi

Favrskov Kommune arbejder aktuelt på en ny handlingsplan for området.

Udviklingen på vindmølleområdet har siden starten af 1980'erne og i særdeleshed de sidste 10-15 år gået stærkt. I dag bidrager vindmøller betydeligt til elforsyningen i Danmark og udbygningen fortsætter.

Favrskov Kommune ønsker at leve op til de nationale mål om at fremme produk­tionen af vedvarende energi, blandt andet ved at give mulighed for at udnytte vindenergi.

Vi har allerede flere vindmøller opstillet, hvoraf de fleste vindmøller har en højde på 70 - 80 meter. Hver af disse møller har en produk­tion på mellem 1.000 og 2.000 kWh om året.

Læs Favrskov Kommunes Vindmølleplan
Læs mindre
Læs mere
Billedet viser to fjernvarmerør ved etablering

Fjernvarme

Favrskov Kommune har i de større byer et veludbygget fjernvarmenet, hvor størstedelen af varmeproduktionen er baseret på CO2-neutrale brændsler som halm, flis, solvarme, biogas og affald.

I andre områder af kommunen sker opvarmningen ved hjælp af individuelle varmeanlæg som f.eks. varmepumper, træpillefyr eller oliefyr.

Se mere om fjernvarme
Læs mindre
Læs mere
Billedet viser en masse træflis

Biomasse i energiproduktionen

I Biomasseplanen beskriver vi muligheder og konsekvenser ved en øget udnyttelse af biomasse og giver et bud på, hvordan en øget udnyttelse bedst kan integreres i energiproduktionen.

 

Se Favrskov Kommunes Biomasseplan
Læs mindre
Læs mere

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel

[email protected]