Fremtidens energi

Klimaudfordringerne betyder at Danmark står overfor en rekonstruktion af vores energisystem. I fremtiden skal vi have 100 % vedvarende energi i alle sektorer og sikre optimering og udveksling af energi mellem alt lige fra bygninger til transport. 

Også på kommunalt plan skal vi allerede nu til at koncentrere os om fremtidens energiforsyning.

Potentialet for Power-to-X

Som en del af arbejdet med Klimaplan 2050 har Favrskov Kommune ønsket at afklare, om det er muligt at lave Power-to-X ved anvendelse af CO2 fra biogasanlæggene i Favrskov Kommune.

De første undersøgelser viser dog, at der skal ske betydelige investeringer i infrastrukturen for såvel elnettet som gasnettet, før dette er rentabelt.

Der skal også investeres i produktion af betydelige mængder vedvarende energi (VE) fra eksempelvis vindmøller eller solceller.

Hertil skal der ske investeringer i Power-to-X-installationer, og der vil være betydelige driftsomkostninger forbundet med disse anlæg – ikke mindst til produktion og forbrug af el samt vandforbrug og eventuel afledning af overskudsvand fra processen.

Læs mere i notatet om mulighederne for udnyttelse af CO2 fra biogasanlæg i Favrskov Kommune.

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel

KlimaEnergi@favrskov.dk