Du har mulighed for at komme i temapraktik i 9. og 10. klasse

Praktikforløbene koordineres af Unges Uddannelse og Job, og under hvert praktiksted kan du læse mere om ansøgningsfrister og krav til ansøgning. Du skal selv betale eventuelle transportudgifter.

Sådan gør du, hvis du ønsker temapraktik:

 1. Snak med din lærer og dine forældre om, hvornår du kan komme i praktik. Du skal have godkendelse fra din lærer, hvis praktikugen ligger uden for skolens praktikuger.
 2. Udfyld temapraktikskemaet og skriv en personlig ansøgning, hvis det kræves.
 3. Aflever eller send papirerne til din uddannelsesvejleder på skolen.

Se også mulighed for erhvervspraktik her

Muligheder for temapraktik

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Grundfos holder praktikker i uge 40 - 41 og uge 10 – 11. 

Hos Grundfos kan du komme i praktik som 

 • Ingeniør
 • Værktøjsmager
 • Elektronikfagtekniker
 • Automatiktekniker
 • Industritekniker
 • Plastmager
 • Klejnsmed
 • Lageroperatør og logistik
 • Datatekniker
 • IT-supporter
 • Gastronomikok og cater

Eleven sender sin ansøgning til Grundfos senest uge 35 (til uge 40-41) eller uge 5 (til uge 10-11)

Læs mere om praktik på Grundfos her - her finder du også ansøgningsskemaet

Hvis du får praktikken, skal du udfylde og sende Temapraktikskemaet til din uddannelsesvejleder, så du er forsikret under praktikken.

OBS: Der er i øjeblikket ikke flere praktikpladser - hold øje med siden her på favrskov.dk

Erhvervspraktik på Aarhus Universitetshospital henvender sig til elever fra 9. og 10. klasse, som er motiverede for de sundhedsfaglige uddannelser.

Det planlagte forløb på 2-5 dage vil bestå af fælles rundvisning og information kombineret med praktik. I praktikken følger eleven en fagperson inden for de forskellige områder, som eleven på forhånd har valgt sammen med sin UU-vejleder.

Praktikken tilbydes hele året (undtagen i skoleferier) i det omfang, der kan findes plads i afdelingerne.

 • sygeplejerske (midlertidigt lukket for tilmelding)
 • bioanalytiker (midlertidigt lukket for tilmelding)
 • radiograf (midlertidigt lukket for tilmelding)
 • ergoterapeut (midlertidigt lukket for tilmelding)
 • fysioterapeut (midlertidigt lukket for tilmelding)

Du skal søge praktikkerne mindst 4 uger før ønsket praktikstart, jo flere forskellige uger, du søger, jo større er chancen.

Send din personlige ansøgning hvor du fortæller om dig selv og din motivation for praktikken, samtykkeerklæring samt Temapraktikskemaet til din uddannelsesvejleder

Interesserede skal ikke henvende sig direkte til hospitalet.

Du får direkte besked fra Aarhus Universitetshospital, hvis du får tildelt en praktikplads. HUSK derefter at give din uddannelsesvejleder besked, så du kan blive forsikret under praktikken.

Forsyning og Service på Aarhus Universitetshospital tilbyder en spændende praktik indenfor serviceassistent-området (tidligere portør og rengøringsassistent) og køkken/kantine.

Erhvervspraktik på Aarhus Universitetshospital henvender sig til elever fra 9. og 10. klasse.

Det planlagte forløb på 3 dage vil bestå af fælles rundvisning og information kombineret med praktik. I praktikken følger eleven en fagperson inden for de forskellige områder, som eleven på forhånd har valgt sammen med sin UU-vejleder.

Praktikken tilbydes hele året (undtagen i skoleferier) i det omfang, der kan findes plads i afdelingerne.

Du skal søge praktikkerne mindst 4 uger før ønsket praktikstart, jo flere forskellige uger, du søger, jo større er chancen.

Send din personlige ansøgning hvor du fortæller om dig selv og din motivation for praktikken, samtykkeerklæring samt Temapraktikskemaet til din uddannelsesvejleder

Interesserede skal ikke henvende sig direkte til hospitalet.

Du får direkte besked fra Aarhus Universitetshospital, hvis du får tildelt en praktikplads. HUSK derefter at give din uddannelsesvejleder besked, så du kan blive forsikret under praktikken.

OBS: Der er ikke flere ledige praktikpladser i Forsvaret i skoleåret 22/23

Grundlæggende krav fra Forsvaret

 • Praktikken er for elever, der går i 9. og 10. klasse- i aldersgruppen 15-17 år.
 • Du skal kunne lide at være fysisk aktiv
 • Du behøver ikke være dansk statsborger, men du skal tale og forstå dansk
 • Du må ikke have fysiske skader (f.eks. forstuvede eller brækkede ben, arme)
 • Du må ikke have sukkersyge, epilepsi, hjertefejl, astma eller andre sygdomme, der er medicinkrævende

Læs om praktik i Forsvaret her

Der er erhvervspraktik i Forsvaret fra september til marts fordelt på ca. 6000 pladser på 17 tjenestesteder.

Send det udfyldte Temapraktikskema til din uddannelsesvejleder senest 4 uger før praktikstart.

Se, hvordan du søger praktikken hos Moesgaard Museum

Hvis du får praktikken, skal du udfylde og sende Temapraktikskemaet til din uddannelsesvejleder, så du er forsikret under praktikken.

Kontakt

Unges Uddannelse og Job

Vesselbjergvej 18
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 42 80

kui@favrskov.dk

Åbnings- og telefontid

Mandag: kl. 9-15
Tirsdag: kl. 9-15
Onsdag: kl. 9-15
Torsdag: kl. 9-17
Fredag: kl. 9-12