Du har mulighed for at komme i temapraktik i 9. og 10. klasse

Praktikforløbene koordineres af Unges Uddannelse og Job, og under hvert praktiksted kan du læse mere om ansøgningsfrister og krav til ansøgning. Du skal selv betale eventuelle transportudgifter.

Sådan gør du, hvis du ønsker temapraktik:

 1. Snak med din lærer og dine forældre om, hvornår du kan komme i praktik. Du skal have godkendelse fra din lærer, hvis praktikugen ligger uden for skolens praktikuger.
 2. Udfyld temapraktikskemaet og skriv en personlig ansøgning, hvis det kræves.
 3. Aflever eller send papirerne til din uddannelsesvejleder på skolen.

Se også mulighed for erhvervspraktik her

Muligheder for temapraktik

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Grundfos holder praktikker i uge 40 - 41 og uge 10 – 11. 

Hos Grundfos kan du komme i praktik som 

 • Ingeniør
 • Værktøjsmager
 • Elektronikfagtekniker
 • Automatiktekniker
 • Industritekniker
 • Plastmager
 • Klejnsmed
 • Lageroperatør og logistik
 • Datatekniker
 • IT-supporter
 • Gastronomikok og cater

Eleven sender sin ansøgning til Grundfos senest uge 35 (til uge 40-41) eller uge 5 (til uge 10-11)

Læs mere om praktik på Grundfos her - her finder du også ansøgningsskemaet

Hvis du får praktikken, skal du udfylde og sende Temapraktikskemaet til din uddannelsesvejleder, så du er forsikret under praktikken.

Aarhus Universitetshospital afholder tre dages praktik i uge 44 (mandag til onsdag), og deadline for tilmelding er den 1. oktober 2022

Der er plads til 24 elever pr. hold. Du kan søge praktik i følgende fag:

Du må gerne ønske flere fag, da det ikke er sikkert du får din 1. prioritet opfyldt.

Krav til ansøgeren til praktik på Aarhus Universitetshospital

Eleven SKAL være fyldt 15 år ved praktikkens start! Eleven skal indsende en personlig ansøgning (skriv lidt om dig selv og en begrundelse for praktikønsket) til sin UU-vejleder. Der er rigtig mange, som ønsker denne praktik – derfor skal du være helt sikker på, at det er noget du vil deltage i – du kan ikke bare melde fra, hvis du fortryder. Husk også at udfylde tavshedserklæringen her

Eleven skal være psykisk robust. Det forventes, at eleven er potentiel ansøger til en uddannelse inden for sundhedssektoren. Ligeledes forventes det, at eleven på det personlige plan har en fornuftig holdning, både i forhold til sig selv og til sine omgivelser – såvel i dagligdagen som i pressede situationer. Endvidere skal eleven have forståelse for, at det er nødvendigt med en god og sund personlig hygiejne, når vedkommende skal i praktik på et hospital. Under opholdet på Aarhus Universitetshospital bæres uniform med korte ærmer. Der er endvidere mulighed for at få udleveret hovedtørklæde. Man må have en næsepiercing. Man skal dog være opmærksom på, om næsepiercingen f.eks. en ring har en størrelse, så man ikke selv kan komme til skade, f.eks. ved at næseringen hænger fast i noget eller, at en patient kommer til at rykke i den. Dernæst er det vigtigt at overveje, om næseringen afviger meget fra det "almindelige". På hospitalet bærer vi uniform for at optræde neutralt over for patienter. Patienter er i en sårbar situation, hvor de ikke selv kan vælge, hvilket plejepersonale de ønsker at blive passet af. En mindre lille sten på siden af næsen er ikke problematisk, det svarer til en kort halskæde. Eleven må ikke lide af væsentlige fysiske skavanker (f.eks. dårlig ryg, hjertefejl, epilepsi, kraftig allergi eller lignende).

Sådan søger du, og sådan behandler vi din ansøgning

Samtlige personlige ansøgninger bliver sendt til praktikkontoret hos UU Aarhus. Praktikkontoret gennemgår ansøgningerne og foretager den endelige udvælgelse af praktikanter. Ansøgningerne videresendes til Aarhus Universitetshospital. De elever, der optages, vil få tilsendt mødeplan for praktikugen.

Send din personlige ansøgning, samtykkeerklæring samt Temapraktikskemaet til din uddannelsesvejleder

 • Hvert år har elever fra 9. og 10. klasse mulighed for at komme i praktik hos DR Aarhus i uge 43
  Eleven sender sin ansøgning direkte til DR
 • Se mere om forløb og ansøgningsproces her: Praktik – DR
 • Hvis du får praktikken, skal du udfylde Temapraktikskemaet til din uddannelsesvejleder, så du er forsikret under praktikken.

Grundlæggende krav fra Forsvaret

 • Praktikken er for elever, der går i 9. og 10. klasse- i aldersgruppen 15-17 år.
 • Du skal kunne lide at være fysisk aktiv
 • Du behøver ikke være dansk statsborger, men du skal tale og forstå dansk
 • Du må ikke have fysiske skader (f.eks. forstuvede eller brækkede ben, arme)
 • Du må ikke have sukkersyge, epilepsi, hjertefejl, astma eller andre sygdomme, der er medicinkrævende

Læs om praktik i Forsvaret her

Der er erhvervspraktik i Forsvaret fra september til marts fordelt på ca. 6000 pladser på 17 tjenestesteder.

Send det udfyldte Temapraktikskema til din uddannelsesvejleder senest 4 uger før praktikstart.

Se, hvordan du søger praktikken hos Moesgaard Museum

Hvis du får praktikken, skal du udfylde og sende Temapraktikskemaet til din uddannelsesvejleder, så du er forsikret under praktikken.

Kontakt

Unges Uddannelse og Job

Vesselbjergvej 18
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 42 80

kui@favrskov.dk

Åbnings- og telefontid

Mandag: kl. 9-15
Tirsdag: kl. 9-15
Onsdag: kl. 9-15
Torsdag: kl. 9-17
Fredag: kl. 9-12