Du har mulighed for at komme i temapraktik i 9. og 10. klasse

Praktikforløbene koordineres af Unges Uddannelse og Job, og under hvert praktiksted kan du læse mere om ansøgningsfrister og krav til ansøgning. Du skal selv betale eventuelle transportudgifter.

Sådan gør du, hvis du ønsker temapraktik:

 1. Snak med din lærer og dine forældre om, hvornår du kan komme i praktik. Du skal have godkendelse fra din lærer, hvis praktikugen ligger uden for skolens praktikuger.
 2. Udfyld temapraktikskemaet og skriv en personlig ansøgning, hvis det kræves.
 3. Aflever eller send papirerne til din uddannelsesvejleder på skolen.

Se også mulighed for erhvervspraktik her

Muligheder for temapraktik

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Grundfos holder praktikker i uge 40 - 41 og uge 10 – 11. 

Hos Grundfos kan du komme i praktik som 

 • Ingeniør
 • Værktøjsmager
 • Elektronikfagtekniker
 • Automatiktekniker
 • Industritekniker
 • Plastmager
 • Klejnsmed
 • Lageroperatør og logistik
 • Datatekniker
 • IT-supporter
 • Gastronomikok og cater

Eleven sender sin ansøgning til Grundfos senest uge 35 (til uge 40-41) eller uge 5 (til uge 10-11)

Læs mere om praktik på Grundfos her - her finder du også ansøgningsskemaet

Hvis du får praktikken, skal du udfylde og sende Temapraktikskemaet til din uddannelsesvejleder, så du er forsikret under praktikken.

Eleven sender sin ansøgning direkte til Aarhus Universitet

Se mere om forløb og ansøgningsproces her: Erhvervspraktik på de naturvidenskabelige uddannelser og ingeniøruddannelserne

Hvis du får praktikken, skal du sende Temapraktikskemaet til din uddannelsesvejleder, så du er forsikret under praktikken.

Erhvervspraktik på Aarhus Universitetshospital henvender sig til elever fra 9. og 10. klasse, som er motiverede for de sundhedsfaglige uddannelser.

Aarhus Universitetshospital afholder løbende 2-5 dages praktik for elever i 9.-10. klasse.

Det planlagte forløb på 2-5 dage vil bestå af fælles rundvisning og information kombineret med praktik. I praktikken følger eleven en fagperson inden for de forskellige områder, som eleven på forhånd har valgt sammen med sin UU-vejleder.

Praktikken tilbydes hele året (undtagen i skoleferier) i det omfang, der kan findes plads i afdelingerne.

 • sygeplejerske
 • radiograf
 • ergoterapeut 
 • fysioterapeut

Gå videre til https://uu.aarhus.dk/erhvervspraktik-i-grundskolen/#2 og find ansøgningsskemaer, tavshedserklæring m.m. dér under ”Praktik på Aarhus Universitetshospital”.

For ansøgere der IKKE går på en skole i Aarhus kommune:

Der står, at unge fra Aarhus-skoler prioriteres, men da der er åbnet for flere praktikuger har unge fra andre kommuner også rigtig gode chancer for at få en plads. 

Du får direkte besked fra Aarhus Universitetshospital, hvis du får tildelt en praktikplads. HUSK derefter at give din uddannelsesvejleder besked, så du kan blive forsikret under praktikken.

Krav til eleven under praktik på Aarhus Universitetshospital

 • Hænder, håndled og underarme skal være fri.
 • Uniformen skal være med korte ærmer og skal være ren – udleveres af afdelingen.
 • Tørklæde skal være hospitalets – udleveres sammen med den øvrige uniform.
 • Du skal være ren og ikke bruge stærk parfume eller andre dufte/lugte, der kan genere en i forvejen syg patient.
 • Du må ikke have sår eller rifter på den synlige hud.
 • Væskende sår skal vurderes i forhold til beslutning om du må være på afdelingen.
 • Negle skal være rene og kortklippede.
 • Neglelak og neglesmykker må ikke bruges.
 • Kunstige negle må ikke bæres.
 • Fingerringe, armbånd og armbåndsure må ikke bæres.
 • Langt hår skal samles og sættes op.
 • Du skal ikke bruge din mobiltelefon.
 • Rygepolitik: Det er ikke tilladt at ryge i løbet af dagen.
 • Du skal være opmærksom på din adfærd, når du omgås syge patienter. Det er OK, at sige fra og til i forhold til opgaver, som du bliver inddraget i, men vær opmærksom på, hvordan du siger fra.
 • Vær altid høflig og venlig – patienterne på et hospital er syge og har ikke overskud til dårlig stemning.

Grundlæggende krav fra Forsvaret

 • Praktikken er for elever, der går i 9. og 10. klasse- i aldersgruppen 15-17 år.
 • Du skal kunne lide at være fysisk aktiv
 • Du behøver ikke være dansk statsborger, men du skal tale og forstå dansk
 • Du må ikke have fysiske skader (f.eks. forstuvede eller brækkede ben, arme)

Læs om praktik i Forsvaret her

Der er erhvervspraktik i Forsvaret fra september til marts fordelt på ca. 6000 pladser på 17 tjenestesteder.

Send det udfyldte Temapraktikskema til din uddannelsesvejleder senest 4 uger før praktikstart.

Se, hvordan du søger praktikken hos Moesgaard Museum

Hvis du får praktikken, skal du udfylde og sende Temapraktikskemaet til din uddannelsesvejleder, så du er forsikret under praktikken.

Kom i en uges erhvervspraktik i plastbranchen og mød andre unge. Besøg forskellige plastproducerende virksomheder og få stillet en opgave, der skal løses i fællesskab i løbet af ugen. Der er undervisning og sjove fælles aktiviteter hver dag og socialt samvær om aftenen.

Alle opgaveløsninger fejres til sidst med deltagelse fra flere virksomheder, og her er din familie og venner også inviteret med.

I bor på Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten, hvor det er ligesom på en efterskole; du bor på eget værelse, der er biograf, pool, billard, gamer rum, træningsrum og meget mere.

Tidspunkter i 2024: Uge 12 (18.-21. marts) eller uge 47 (18. – 21. november)

Læs mere om tilmelding og praktikken her på plast.dk

Hvis du får praktikken, skal du sende Temapraktikskemaet til din uddannelsesvejleder.

Kontakt

Unges Uddannelse og Job

Vesselbjergvej 18
8370 Hadsten
[email protected]

Åbningstid

Mandag: kl. 9-15
Tirsdag: kl. 9-15
Onsdag: kl. 9-15
Torsdag: kl. 9-17
Fredag: kl. 9-12