Erhvervspraktik

Elever i 8. og 9. klasse har mulighed for at komme i erhvervspraktik i et erhverv inden for erhvervsuddannelserne. Du får yderligere information på klassen. Bl.a. om hvornår din skoles praktikuger ligger, og hvornår der er deadline for tilmelding.

Formålet med erhvervspraktik er at give dig konkrete og praktiske erfaringer med erhvervsuddannelsernes jobmuligheder og give dig et indblik i dagligdagen på en arbejdsplads.

Se også mulighederne for temapraktik i 9. klasse på specifikke arbejdspladser

Mand reparerer bil

Tilmelding til erhvervspraktik

Når du har fundet en praktikplads, skal du tilmelde dig til erhvervspraktik via linket her på siden.

Finder du ikke selv en praktikplads, kan du alligevel tilmelde dig via linket -  så vil vi forsøge at hjælpe dig med at finde en praktikplads ud fra dine ønsker.

Senest 1 uge før praktikugen får du besked om dit praktiksted.

Tilmeld dig til erhvervspraktik

Generelle regler for erhvervspraktik

 • Du kan få dækket udgifter til offentlig transport til praktikker inden for erhvervsuddannelser, hvis praktikken er i nærområdet. Udfyld skemaet her til dækning af transportudgifter
 • Du er forsikret.
 • Du har mødepligt.
 • Hvis du bliver syg, skal du informere både praktikstedet og skolen.
 • Du får ikke løn.

Når du skal finde en praktikplads, er det vigtigt, at du taler med virksomheden om muligheden for:

 • at deltage i virksomhedens praktiske arbejde 
 • at få kendskab til arbejdsforholdene
 • evt. at være sammen med en lærling.

I ugen op til praktikstart skal du have styr på:

 • Transport: Virksomhedens adresse, og hvordan du kommer derhen.
 • Mødetid
 • Påklædning
 • Kantineforhold (madpakke el. andet)

Kontakt

Unges Uddannelse og Job

Vesselbjergvej 18
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 42 80

kui@favrskov.dk

Åbnings- og telefontid

Mandag: kl. 9-15
Tirsdag: kl. 9-15
Onsdag: kl. 9-15
Torsdag: kl. 9-17
Fredag: kl. 9-12