Erhvervspraktik

Elever i 8. og 9. klasse har mulighed for at komme i erhvervspraktik i et erhverv inden for erhvervsuddannelserne. Du får yderligere information på klassen. Bl.a. om hvornår din skoles praktikuger ligger, og hvornår der er deadline for tilmelding.

Formålet med erhvervspraktik er at give dig konkrete og praktiske erfaringer med erhvervsuddannelsernes jobmuligheder og give dig et indblik i dagligdagen på en arbejdsplads.

Se også mulighederne for temapraktik i 9. klasse på specifikke arbejdspladser

Blomsterbinder

Tilmelding til erhvervspraktik - når du selv har fundet praktik

Når du har lavet en praktikaftale, skal du logge på Uno Ung og vælge fanen "Praktik".

 • Opret praktikaftale
 • Udfyld CVR og tryk næste
 • Vælg virksomhed på listen og tryk ok
 • Udfyld alle felter med stjerne og tryk opret.

Under praktikken er du dækket af Statens Erstatningsordning. Praktikstedet får tilsendt aftalen med Digital Post, så alle er enige om hvad I har aftalt.

Registrér praktikplads
Mand reparerer bil

Tilmelding til erhvervspraktik - når du har brug for hjælp

Har du brug for hjælp til at finde en praktik, kan du tilmelde dig via nedenstående link - så vil vi forsøge at hjælpe dig med at finde en praktikplads ud fra dine ønsker.

Senest 1 uge før praktikugen får du besked om dit praktiksted.

 

 

Få hjælp til at finde praktikplads

Generelle regler for erhvervspraktik

 • Du kan få dækket udgifter til offentlig transport til praktikker inden for erhvervsuddannelser, hvis praktikken er i nærområdet. Udfyld skemaet her til dækning af transportudgifter
 • Du er forsikret.
 • Du har mødepligt.
 • Hvis du bliver syg, skal du informere både praktikstedet og skolen.
 • Du får ikke løn.

Når du skal finde en praktikplads, er det vigtigt, at du taler med virksomheden om muligheden for:

 • at deltage i virksomhedens praktiske arbejde 
 • at få kendskab til arbejdsforholdene
 • evt. at være sammen med en lærling.

I ugen op til praktikstart skal du have styr på:

 • Transport: Virksomhedens adresse, og hvordan du kommer derhen.
 • Mødetid
 • Påklædning
 • Kantineforhold (madpakke el. andet)

Kontakt

Unges Uddannelse og Job

Vesselbjergvej 18
8370 Hadsten
[email protected]

Åbningstid

Mandag: kl. 9-15
Tirsdag: kl. 9-15
Onsdag: kl. 9-15
Torsdag: kl. 9-17
Fredag: kl. 9-12