Vejledning i 7.-10. klasse

Vores uddannelsesvejledere tilbyder forskellige vejledningsaktiviteter i 7., 8. 9. og 10. klasse. 

For de elever, der pr. 1. december i 8. klasse vurderes ikke-uddannelsesparate, tilbyder vi en særlig vejledning.

Vejledningsaktiviteter 7.-10. klasse

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

I løbet af 7. klasse kommer uddannelsesvejlederne rundt i klasserne og præsenterer eleverne for, hvad man kan man bruge en uddannelsesvejleder til. Eleverne bliver introduceret til uddannelsessystemet, og de vejledningsværktøjer, som kan være til stor hjælp, når de skal tale om valg af uddannelse.

I slutningen af 7. klasse begynder arbejdet med at vurdere paratheden til uddannelse. Samtidig bliver eleverne introduceret til begrebet og de forudsætninger, der skal til for at blive vurderet uddannelsesparat i 8.klasse. 

Forældremøde

Uddannelsesvejleder deltager i forældremøde og orienterer om afdelingen "Unges Uddannelse og Job" og ungdomsuddannelser.

Introduktionskurser

I 8. klasse deltager alle elever i introduktionskurser i henholdsvis to og tre dage på to forskellige ungdomsuddannelser. Skolen og Unges Uddannelse og Job samarbejder at forberede og følge op på introduktionskurserne.

Du kan tilmelde dig på brobygning.net

Uddannelsesaften

I efteråret inviteres elever og forældre til en uddannelsesaften, hvor vejledere fra ungdomsuddannelserne informerer og fortæller om de forskellige uddannelser.

Kollektiv vejledning

Alle elever modtager kollektiv vejledning i klassen, hvor de bliver orienteret om uddannelsessystemet, herunder sammenhængen mellem uddannelse og job. Eleverne får også en introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og eVejledningen mm.

Vejledning for ikke-uddannelsesparate elever

De elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate tilbydes gruppevejledning og individuel vejledning. Unges Uddannelse og Job planlægger vejledningen på en måde, der tager udgangspunkt i elevernes særlige behov for vejledning.

Erhvervspraktik

Elever, der er i tvivl om valg af uddannelse, kan komme i erhvervspraktik, så de får mulighed for at blive mere afklarede om deres ønsker til uddannelse og jo. Der er flere muligheder for at komme i erhvervspraktik og i temapraktik

Brobygning

I 9. klasse får eleverne mulighed for at deltage i et brobygningsforløb (2-5 dage) på en uddannelse. Brobygning er et undervisnings- og vejledningsforløb, der giver indsigt i den pågældende uddannelses indhold, de metoder der anvendes, og de krav der stilles i uddannelsen.

Uddannelsesaften

I efteråret inviterer Unges Uddannelse og Job elever og forældre til uddannelsesaften, hvor vejledere fra ungdomsuddannelserne informerer og fortæller om de forskellige uddannelser.

Tilmelding til ungdomsuddannelserne

Senest 1. marts skal eleverne have udfyldt tilmelding til ungdomsuddannelserne.

Tilmelding til en ungdomsuddannelse sker her på optagelse.dk

Tilmeldingen er for alle unge, da den gælder både som ansøgning til ungdomsuddannelse, som tilmelding til 10. klasse og som oplysning om, hvad den unge er i gang med indtil den unge fylder 18 år.

Forældremøde

Uddannelsesvejlederen deltager i forældremøder ved skoleårets begyndelse.

Brobygning

Brobygning til ungdomsuddannelserne er obligatorisk i henholdsvis to og tre dage. Eleverne besøger to forskellige ungdomsuddannelser.

Erhvervspraktik

Praktik er et tilbud til de elever, der ønsker at blive mere afklarede om deres valg af  uddannelse og job.

Uddannelsesaften

I efteråret inviterer Unges Uddannelse og Job elever og forældre til en uddannelsesaften, hvor vejledere fra ungdomsuddannelserne informerer og fortæller om de forskellige uddannelser.

Vejledningssamtaler

For elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate, er der gruppe- og individuelle vejledningssamtaler efter behov.

Tilmelding til ungdomsuddannelserne

Senest 1. marts skal eleverne have udfyldt tilmelding via optagelse.dk. Tilmeldingen gælder både som ansøgning til ungdomsuddannelse og som oplysning om, hvad den unge er i gang med indtil den unge fylder 18 år.

Kontakt

Unges Uddannelse og Job

Vesselbjergvej 18
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 42 80

kui@favrskov.dk

Åbnings- og telefontid

Mandag: kl. 9-15
Tirsdag: kl. 9-15
Onsdag: kl. 9-15
Torsdag: kl. 9-17
Fredag: kl. 9-12