Se her hvordan Favrskovs unge vælger uddannelse

Sådan vælger Favrskovs unge

Du kan se tilmeldingstallene for elever med bopæl i Favrskov Kommune ved at klikke på de enkelte årstal nedenfor: 

2023 - se hvilke ungdomsuddannelser Favrskovs unge valgte i 2023

2022 - se hvilke ungdomsuddannelser Favrskovs unge valgte i 2022

Uddannelsesparathed 

Se uddannelsesparathed januar 2024

Er du interesseret i statistikker fra tidligere år, kan du kontakte os på [email protected]

Søgetal til ungdomsuddannelserne 2023

Uddannelse Favrskov samlet 2023 9. klasse Favrskov 2023 10. klasse Favrskov 2023 Landstal 2023 Måltal 2023
Gymnasiale uddannelser 70,2 % 59,7 % 76,1 % 72,6 % 68 %
Erhvervsuddannelser 20,5 % 23,9 % 18,5 % 19,4 % 25 %
Øvrige 9,3 % 16,4 %  5,5 % 8,0 % 7 %