Se her hvordan Favrskovs unge vælger uddannelse

Sådan vælger Favrskovs unge

Du kan se FTU-tilmeldingstallene for elever med bopæl i Favrskov Kommune ved at klikke på de enkelte årstal nedenfor: 

2022 - se hvilke ungdomsuddannelser Favrskovs unge valgte i 2022

2021 - se hvilke ungdomsuddannelser Favrskovs unge valgte i 2021

Uddannelsesparathed 

Se uddannelsesparathed januar 2022

Er du interesseret i statistikker fra tidligere år, kan du kontakte os på kui@favrskov.dk

Søgetal til ungdomsuddannelserne 2022

Uddannelse Favrskov samlet 2022 9. klasse Favrskov 2022 10. klasse Favrskov 2022 Landstal 2022 Måltal 2022
Gymnasiale uddannelser 71,5 % 70,9 % 71,7 % 71,6 % 68 %
Erhvervsuddannelser 21,9 % 18,5 % 23,6 % 20 % 25 %
Øvrige 6,6 % 10,6 % 4,5 % 8,4 % 7 %