Dagtilbud for mennesker med demenssygdom

Favrskov Kommune har dagtilbud til hjemmeboende borgere med demenssygdom

Favrskov Kommune har et daghjem i Demenshuset i Hinnerup og en kolonihave.

I dagtilbuddene er der fokus på at udvikle og vedligeholde daglige færdigheder gennem forskellige aktiviteter.

Dagtilbuddene bidrager til at:

  • forbedre borgernes livsudfoldelse via målrettet træning, socialt samvær og fælles aktivitet.
  • vedligeholde funktionsniveauet hos borgere med demenssygdom længst muligt, så de kan blive i eget hjem på trods af sygdommen.
  • aflaste pårørende, så de har mulighed for at deltage i sociale aktiviteter i dagtimerne.

Aktiviteter

Aktiviteter kan være gåture i nærmiljøet eller udeliv i haven.

Det kan også være madlavning, bagning, en snak om gamle dage, en sang, højtlæsning eller bare hyggeligt samvær.

I kolonihaven Lykkebo er der mulighed for at hjælpe til med at vedligeholde hus og have.

For de, der har lyst til at få pulsen op, er der i Demenshuset i Hinnerup mulighed for at træne på indendørs kondicykler.

I Demenshuset kommer der 12 borgere hver dag. Det er derfor vigtigt, at du som borger kan være i et fællesskab med andre borgere med demens.

Aktiviteterne planlægges ud fra dine behov og din formåen i samarbejde med personalet i dagtilbuddene.

Indvielse af Demenshuset Favrskov ved Hinneruplund.

Daghjemmet i Hinnerup

Demenshuset Favrskov, Herredsvej 18, 8352 Hinnerup

Daghjemmet har åbent på hverdage kl. 9.30-14.30 og er lukket alle helligdage.

Aflysninger kan forekomme.

Kolonihaven Lykkebo

Kolonihavehuset Lykkebo, Granholt 48, 8370 Hadsten.

Kolonihaven har åbent hverdage kl. 9.30-14.30.

Kolonihaven har lukket alle helligdage og tre uger i sommerferien.

Aflysninger kan forekomme.

Praktisk information om dagtilbud for mennesker med demenssygdom

Transport til og fra dagtilbuddene

Du kan blive kørt til og fra dagtilbuddene efter nærmere aftale. Du er også velkommen til selv at møde op i dagtilbuddene.

Pris

Mad inkl. drikkevarer koster 51 kr. pr. dag. Transport koster 15 kr. pr. vej.

Tilmelding

Du skal visiteres til et dagtilbud via Visitationen i Favrskov Kommune. Visitationen kan kontaktes på 89 64 25 05.

For yderligere information kan du kontakte demenskonsulenterne.