Favrskov Kommune har tre dagtilbud til hjemmeboende borgere med demenssygdom

Farvskov Kommune har et daghjem på Plejecenter Tinghøj, et daghjem på Voldumcentret og en kolonihave.

I dagtilbuddene er der fokus på at udvikle og vedligeholde daglige færdigheder gennem forskellige aktiviteter.

Dagtilbuddene bidrager til at:

  • forbedre borgernes livsudfoldelse via målrettet træning, socialt samvær og fælles aktivitet.
  • vedligeholde funktionsniveauet hos borgere med demenssygdom længst muligt, så de kan blive i eget hjem på trods af sygdommen.
  • aflaste pårørende, så de har mulighed for at deltage i sociale aktiviteter i dagtimerne.

Aktiviteter

Aktiviteter kan være gåture i nærmiljøet eller udeliv i haven.

Det kan også være madlavning, bagning, en snak om gamle dage, en sang, højtlæsning eller bare hyggeligt samvær.

I kolonihaven Lykkebo er der mulighed for at hjælpe til med at vedligeholde hus og have.

For de, der har lyst til at få pulsen op, er der i daghjemmet på Plejecenter Tinghøj og på Voldumcentret mulighed for at træne på indendørs kondicykler.

I dagtilbuddene kommer der 6 borgere hver dag. Det er derfor vigtigt, at du som borger kan være i et fællesskab med andre borgere med demens.

Aktiviteterne planlægges ud fra dine behov og din formåen i samarbejde med personalet i dagtilbuddene.

Daghjem Hammel på udflugt

Daghjemmet på Plejecenter Tinghøj

Plejecenter Tinghøj, Jagtvej 4, 8450 Hammel.

Daghjemmet har åbent på hverdage kl. 9.30-14.30

Daghjemmet har lukket alle helligdage.

Aflysninger kan forekomme.

Mand ved hønsehus

Daghjemmet på Voldumcentret

Voldumcentret, Toftevej 1 Voldum, 8370 Hadsten

Daghjemmet har åbent på hverdage kl. 9.30-14.30

Daghjemmet har lukket alle helligdage.

Aflysninger kan forekomme.

Kolonihave for mennesker med demenssygdom

Kolonihaven Lykkebo

Kolonihavehuset Lykkebo, Granholt 48, 8370 Hadsten.

Kolonihaven har åbent hverdage kl. 9.30-14.30.

Kolonihaven har lukket alle helligdage og tre uger i sommerferien.

Aflysninger kan forekomme.

Praktisk information om dagtilbud for mennesker med demenssygdom

Transport til og fra dagtilbuddene

Du kan blive kørt til og fra dagtilbuddene efter nærmere aftale. Du er også velkommen til selv at møde op i dagtilbuddene.

Pris

Mad inkl. drikkevarer koster 51 kr. pr. dag. Transport koster 15 kr. pr. vej.

Tilmelding

Du skal visiteres til et dagtilbud via Visitationen i Favrskov Kommune. Visitationen kan kontaktes på 89 64 25 05.

For yderligere information kan du kontakte demenskonsulenterne.