Velkommen indenfor i Demenshuset Favrskov

30.08.2023
Indvielse af Demenshuset Favrskov ved Hinneruplund.
Indvielse af Demenshuset Favrskov.
Indvielse af Demenshuset Favrskov ved Hinneruplund.

I dag klippede borgmester Lars Storgaard og Rikke Randrup Skåning, formand for Social-og Sundhedsvalget, den røde snor til Demenshuset Favrskov i en fløj ved Plejecenter Hinneruplund i Hinnerup.

Dermed har kommunen fået et hus, hvor både medarbejdere, demente, pårørende og forskellige organisationer kan mødes. Der er daghjem, som demente borgere kan blive visiteret til, og der er kontorer, mødelokaler og et grønt område, der også kan benyttes af Demenshuset Favrskov.

Mange deltog i indvielsen, hvor der var mulighed for at se de ombyggede lokaler og få lidt sødt, bobler og kaffe. Der var blandt de mange deltagere stor begejstring at spore over de flotte vægmalerier, lavet af Kiss Jönsson fra KissArt.