12 skoler i Favrskov tilbyder førskole. De børn, der skal begynde i skole 1. august, får tilbud om at starte i førskole (SFO) 1. marts

Den eneste skole i Favrskov kommune, der ikke har førskoletilbud, er Præstemarkskolen i Søften, hvor der er rullende indskoling. Her begynder barnet måneden efter, at det er fyldt seks år.

Førskoletilbuddet betyder, at børnehavebørnene begynder i førskole/SFO 1. marts i det år, hvor børnene skal begynde i skole 1. august. Ordningen er et tilbud, og som forælder kan du vælge ikke at sende dit barn i førskole/SFO og i stedet vente til den ordinære skolestart 1. august.

Der har været førskoletilbud på Hadsten-skolerne i mange år, og i 2016 og 2017 blev det udbredt til andre skoler i Favrskov. Også friskolerne i Favrskov tilbyder førskole til nye skolebørn.

Blid overgang til skolestart

Tiden i førskole/SFO bruges blandt andet på at skabe en god overgang for børnene fra børnehave til skole. Det sker blandt andet ved, at børnene lærer bygningerne, skolens område og personalet at kende, før de skal starte i 0. klasse i august. Desuden følger der personale med fra børnehaveområdet til førskoletilbuddet.

Du kan tilmelde dit barn til førskole, når du skriver det op til skolestart. Der er frist for indskrivning i skole 1. december med start året efter.

Børn med skoletasker

Skriv dit barn op til skolestart

Som hovedregel skal dit barn starte i skole i det kalenderår, dit barn fylder seks år. I får brev i den digitale postkasse, når tiden er inde til at skrive dit barn op.

Brevet indeholder detaljerede oplysninger om skolestart, og hvordan du indskriver dit barn digitalt.

Samtykkeerklæring ved skolestart

Skriv dit barn op til skole

Kontakt

Børn og Kultur

Danstrupvej 4
Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 10 10
boernogkultur@favrskov.dk

Skriv sikkert og krypteret til Børn og Kultur fra din digitale postkasse