Favrskovs folkeskoler samarbejder med virksomheder, foreninger, museer og kulturinstitutioner, så eleverne lærer nyt på anderledes måder

Alle elever på skolerne i Favrskov Kommune skal trives og blive så dygtige, de kan. De skal møde en varieret skoledag, og de skal lære på forskellige måder. 

For at få arbejdet i skolen til at hænge sammen med livet uden for skolen er samarbejde med lokalsamfundet vigtigt. Vi kalder det åben skole. Det kan være lokale virksomheder, foreninger, museer og kulturinstitutioner, der kan tilbyde forløb og virkelige problemstillinger, som udfordrer eleverne på en anderledes måde.

Forløbene er sat ind i en læringskontekst, så der er en sammenhæng mellem det, eleverne lærer på skolerne før, under og efter forløbene.
 

Vil du som virksomhed eller forening samarbejde med en skole?

Hvis din virksomhed eller forening vil arbejde sammen med en skole, så kontakt enten den lokale skoleleder eller kommunens pædagogiske konsulent Birthe Bitsch Mogensen på bbmo@favrskov.dk eller ring på 26 85 85 42 og lad os få en snak om mulighederne.
 

Murerske og murerhandske

Erhvervspraktik

Elever i 8. og 9. klasse har mulighed for at komme i erhvervspraktik i et erhverv inden for erhvervsuddannelserne. Kan eleverne ikke selv finde en praktikplads, kan vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning hjælpe.

 

Læs mere om erhvervspraktik i 8. og 9. klasse her
Hænder tegner med lineal

Forskellige forløb på forskellige klassetrin

På alle klassetrin deltager elever i alle Favrskovs 13 folkeskoler i forskellige forløb på forskellige årgange. Vi samarbejder blandt andet med erhvervsskolen Tradium, Aarhus Tech, Naturvidenskabernes Hus, Randers Teater, ARoS, Favrskov Musikskole, billedskolerne i Favrskov, lokale foreninger og virksomheder. Læs mere om de enkelte forløb her på siden.

Derudover kan hver enkelt skole også planlægge deres egne forløb. Nogle af vores skoler samarbejder med Den jydske Haandværkerskole, Adventure Favrskov, sports- og idrætsforeninger og lokale virksomheder. 

Byg-et-hus

Et af forløbene i Åben Skole er "Byg-et-hus" - her arbejder eleverne over flere år med de håndværk, der skal til for at bygge et hus. 

Byg et hus

Åben Skole-forløb på folkeskoler i Favrskov

Byg-et-hus

I samarbejde med Tradium og Aarhus Tech deltager elever i 3.,4.,5. og 6. klasse i ”Byg-et-hus”.

Eleverne lærer i forløbet, hvordan man bygger et hus og prøver kræfter med arbejde som tømrer, murer, maler og elektriker.

Læs mindre
Læs mere

Speak Up

I samarbejde med Randers Teater får elever i 7. og 9. klasse besøg af skuespillere.

I 7. klasse arbejder eleverne med fællesskab, og hvordan man agerer i en gruppe samt præsentation af en tekst.

I 9. klasse er der fokus på den gode fremlæggelse og bevidsthed om, hvad kropssprog betyder for en fremlæggelse. Forløbet i 9. klasse er med til at forberede eleverne på kommende eksamenssituationer.

Læs mindre
Læs mere

Guldalderforløb

I samarbejde med kunstmuseet Aros deltager elever i 8. klasse i et guldalderforløb.

De tages med i udstillingen Human Nature, hvorefter omviser og elever i fællesskab undersøger de centrale værker fra perioden. Igennem øvelser og dialog belyses de centrale pointer. Efter ca. 1,5 time i udstillingen og en pause introduceres den kreative øvelse. Eleverne skal i grupper omsættes de centrale pointer, der kom frem i omvisningen, til egne produktioner. Produktionerne definerer eleverne selv. Det kan være kreative produkter i papir, karton eller andre materialer – eller digitale produktioner som film eller memes. Eleverne skal fremlægge deres værker i grupper og redegøre for sammenhængen mellem de oplevede værker i Human Nature, de centrale pointer fra værkerne og elevernes produktioner. 

Læs mindre
Læs mere

Musik-gartneriet

Musikgartneriet er et 10 ugers forløb med 90 minutters ugentlig undervisning. Musikgartneriet er et samarbejde mellem Favrskov Kommunes folkeskoler og Favrskov Musikskole og har til hensigt at lade musikken nå ud til alle børn i 0. klasse.

Indholdet tilrettelægges i et samarbejde mellem en underviser fra musikskolen og en intern lærer fra skolen.

Med afsæt i forskellige emner får børnene mulighed for at fordybe sig gennem musikalske aktiviteter som sang, dans, spil og leg, samt kreative værksteder med blandt andet tegning og maling.

Musikgartneriets formål er at:

  • Styrke og udvikle musikalske miljøer og fællesskaber i folkeskolen
  • Udvikle barnets faglige, sproglige og sociale kompetencer. 
  • Bidrage med faglig og pædagogisk inspiration og sparring gennem et tværinstitutionelt samarbejde 
  • Sætte fokus på sprog, musik og bevægelse i folkeskolen.
     
Læs mindre
Læs mere

Teater-forestillinger

Favrskov Bibliotekerne arrangerer teaterforestillinger for 2., 5. og 8. klasse i kulturhusene eller på skolerne.

Læs mindre
Læs mere

Lego WeDo

I 2. klasse deltager eleverne i et forløb hos Naturvidenskabernes Hus, hvor de eksperimenterer med programmering i Lego WeDo.

Læs mindre
Læs mere

Billedskolerne

Hinnerup, Ulstrup, Hammel og Hadsten Billedskole underviser eleverne i 3. og 5. klasse i forskellige billedkunstforløb.

Læs mindre
Læs mere

Naturfags-maraton Bootcamp

I 4. klasse er eleverne på besøg i Naturvidenskabernes Hus, hvor arbejder med at løse et problem ud fra en naturvidenskabelig arbejdsmetode.

Eleverne bliver præsenteret for et problem, undersøger det, designer en løsning og afprøver, om den virker. Virker løsningen ikke, ændrer de og afprøver den forfinede løsning igen.

Bootcampen forbereder eleverne til naturfagsmaraton i 5. eller 6. klasse. 

Læs mindre
Læs mere

Naturfags-maraton

I 5. og/eller 6. klasse deltager eleverne i Naturfagsmaraton.

Naturfagsmaraton er et kreativt og innovativt undervisningsforløb for elever i 5. og 6. klasse med spændende opgaver og en sjov, lokal konkurrencedag. Naturfagsmaraton giver eleverne erfaring med undersøgende og praktisk undervisning på tværs af matematik, håndværk og design samt natur/teknologi.

I Favrskov Kommune er der tre konkurrencedage: én i Hammel, én i Hinnerup og én i Hadsten. 
 

Læs mindre
Læs mere

Innovations-forløb

I 5. og 6. klasse arrangerer Favrskov Kommunes forvaltning ”Børn og Kultur” i samarbejde med skolerne et innovationsforløb.

Her præsenteres eleverne for et virkeligt problem, som de skal løse. Eleverne arbejder herefter med at løse problemet, hvor teknologi skal være en del af den valgte løsning. Afslutningsvis præsenterer eleverne deres løsning. 

Læs mindre
Læs mere

DM i Skills

DM i Skills er det årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten og Favrskov Kommunes afdeling ”Unges Uddannelse og Job” arrangerer et forløb for 8. klasserne i forbindelse med DM i Skills.

På alle skoler er der en konkurrence for 8. klasserne, hvor vinderne fra hver skole går videre til Favrskovmesterskaberne på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten. Vinderne fra Favrskovmesterskaberne deltager herefter i den landsdækkende finale ved DM i Skills. 

Alle 8. klasser tager med til DM i Skills, hvor de oplever de mange konkurrencer, udstillinger og præsentationer af erhvervsuddannelserne. 
 

Læs mindre
Læs mere

Bæredygtig vandforsyning i fremtidens bolig

9. klasserne deltager i et forløb udviklet sammen med Naturvidenskabernes Hus, Grundfos og lærere fra Favrskov Kommune. Eleverne arbejder med fokusområderne: ”Bæredygtig vandforsyning i fremtidens bolig.

Eleverne skal ved besøget arbejde frem mod, at de - på baggrund af forskellige undersøgelser - kan formulere og vise løsningsforslag til problemformuleringen: "Hvordan kan vi ved at rense spildevand i vores bolig og bruge smarte teknologier, nedsætte forbruget af rent grundvand?"

Eleverne får også inspiration til at arbejde med de Fællesfaglige Fokusområder ”Drikkevand til fremtidige generationer” og ”Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår”.

Læs mindre
Læs mere

Naturfags-ræs

Specialklasserne 3.-6. klasse og 7.-9. klasse deltager i et forløb udviklet i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus.

Eleverne arbejder innovativt, så de afprøver, retter til og afprøver og forfiner forskellige løsninger igen og igen. Nogle elever arbejder med vindbil og Lego Boost, mens andre elever arbejder med forløbet "Bæredygtig vandforsyning i fremtidens bolig".

Læs mindre
Læs mere