Favrskovs folkeskoler samarbejder med virksomheder, foreninger, museer og kulturinstitutioner, så eleverne lærer nyt på anderledes måder

Alle elever på skolerne i Favrskov Kommune skal trives og blive så dygtige, de kan. De skal møde en varieret skoledag, og de skal lære på forskellige måder. 

For at få arbejdet i skolen til at hænge sammen med livet uden for skolen er samarbejde med lokalsamfundet vigtigt. Vi kalder det åben skole. Det kan være lokale virksomheder, foreninger, museer og kulturinstitutioner, der kan tilbyde forløb og virkelige problemstillinger, som udfordrer eleverne på en anderledes måde.

Forløbene er sat ind i en læringskontekst, så der er en sammenhæng mellem det, eleverne lærer på skolerne før, under og efter forløbene.
 

Vil du som virksomhed eller forening samarbejde med en skole?

Hvis din virksomhed eller forening vil arbejde sammen med en skole, så kontakt enten den lokale skoleleder eller kommunens pædagogiske konsulent Birthe Bitsch Mogensen på [email protected] eller ring på 26 85 85 42 og lad os få en snak om mulighederne.

Murerske og murerhandske

Erhvervspraktik

Elever i 8. og 9. klasse har mulighed for at komme i erhvervspraktik i et erhverv inden for erhvervsuddannelserne. Kan eleverne ikke selv finde en praktikplads, kan vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning hjælpe.

 

Læs mere om erhvervspraktik i 8. og 9. klasse her
Hænder tegner med lineal

Forskellige forløb på forskellige klassetrin

På alle klassetrin deltager elever i alle Favrskovs 13 folkeskoler i forskellige forløb på forskellige årgange. Vi samarbejder blandt andet med erhvervsskolen Tradium, Aarhus Tech, Naturvidenskabernes Hus, Randers Teater, ARoS, Favrskov Musikskole, billedskolerne i Favrskov, lokale foreninger og virksomheder. Læs mere om de enkelte forløb her på siden.

Derudover kan hver enkelt skole også planlægge deres egne forløb. Nogle af vores skoler samarbejder med Den Jyske Håndværkerskole, Adventure Favrskov, sports- og idrætsforeninger og lokale virksomheder. 

Byg-et-hus

Et af forløbene i Åben Skole er "Byg-et-hus" - her arbejder eleverne over flere år med de håndværk, der skal til for at bygge et hus. 

Byg et hus

Åben Skole-forløb på folkeskoler i Favrskov

I samarbejde med Tradium og Aarhus Tech deltager elever i 3.,4.,5. og 6. klasse i ”Byg-et-hus”.

Eleverne lærer i forløbet, hvordan man bygger et hus og prøver kræfter med arbejde som tømrer, murer, maler og elektriker.

Smedjeforløbet er for 6. klasse og foregår i Østervangskolens smedje og langhus. Eleverne vælger imellem at smedje en knage eller en oplukker i det historiske værksted og snitte en kniv eller støbe i tin i langhuset. Det er en dag, hvor variation og praksisfaglighed er i spil, og eleverne prøver på den måde kræfter med håndværket. Forløbet bliver koblet til undervisningen, som foregår hjemme på skolen.

I samarbejde med Randers Teater får elever i 7. og 9. klasse besøg af skuespillere.

I 7. klasse arbejder eleverne med fællesskab, og hvordan man agerer i en gruppe samt præsentation af en tekst.

I 9. klasse er der fokus på den gode fremlæggelse og bevidsthed om, hvad kropssprog betyder for en fremlæggelse. Forløbet i 9. klasse er med til at forberede eleverne på kommende eksamenssituationer.

I samarbejde med kunstmuseet Aros deltager elever i 8. klasse i et guldalderforløb.

De tages med i udstillingen Human Nature, hvorefter omviser og elever i fællesskab undersøger de centrale værker fra perioden. Igennem øvelser og dialog belyses de centrale pointer. Efter ca. 1,5 time i udstillingen og en pause introduceres den kreative øvelse. Eleverne skal i grupper omsættes de centrale pointer, der kom frem i omvisningen, til egne produktioner. Produktionerne definerer eleverne selv. Det kan være kreative produkter i papir, karton eller andre materialer – eller digitale produktioner som film eller memes. Eleverne skal fremlægge deres værker i grupper og redegøre for sammenhængen mellem de oplevede værker i Human Nature, de centrale pointer fra værkerne og elevernes produktioner. 

Skibsrejsen er et 10 ugers forløb med 90 minutters ugentlig undervisning. Det er et samarbejde mellem Favrskov Kommunes folkeskoler og Favrskov Musikskole og har til hensigt at lade musikken nå ud til alle børn i 0. klasse.

Indholdet tilrettelægges i et samarbejde mellem en underviser fra musikskolen og en intern lærer fra skolen.

Med afsæt i forskellige emner får børnene mulighed for at fordybe sig i musikalske aktiviteter som sang, dans og leg. Derudover bliver der holdt kreative værksteder med blandt andet tegning og maling.

Skibsrejsens formål er at:

  • Styrke og udvikle musikalske miljøer og fællesskaber i folkeskolen
  • Udvikle barnets faglige, sproglige og sociale kompetencer. 
  • Bidrage med faglig og pædagogisk inspiration og sparring gennem et værinstitutionelt samarbejde 
  • Sætte fokus på sprog, musik og bevægelse i folkeskolen.

Favrskov Bibliotekerne arrangerer teaterforestillinger for 2., 5. og 8. klasse i kulturhusene eller på skolerne.

I 2. klasse deltager eleverne i et forløb hos Naturvidenskabernes Hus, hvor de eksperimenterer med programmering i Lego WeDo.

Hinnerup, Ulstrup, Hammel og Hadsten Billedskole underviser eleverne i 3. og 5. klasse i forskellige billedkunstforløb.

I 4. klasse er eleverne på besøg i Naturvidenskabernes Hus, hvor arbejder med at løse et problem ud fra en naturvidenskabelig arbejdsmetode.

Eleverne bliver præsenteret for et problem, undersøger det, designer en løsning og afprøver, om den virker. Virker løsningen ikke, ændrer de og afprøver den forfinede løsning igen.

Bootcampen forbereder eleverne til naturfagsmaraton i 5. eller 6. klasse.

I 5. og/eller 6. klasse deltager eleverne i Naturfagsmaraton.

Naturfagsmaraton er et kreativt og innovativt undervisningsforløb for elever i 5. og 6. klasse med spændende opgaver og en sjov, lokal konkurrencedag. Naturfagsmaraton giver eleverne erfaring med undersøgende og praktisk undervisning på tværs af matematik, håndværk og design samt natur/teknologi.

I Favrskov Kommune er der tre konkurrencedage: én i Hammel, én i Hinnerup og én i Hadsten. 

I 5. og 6. klasse arrangerer Favrskov Kommunes forvaltning ”Børn og Kultur” i samarbejde med skolerne et innovationsforløb.

Her præsenteres eleverne for et virkeligt problem, som de skal løse. Eleverne arbejder herefter med at løse problemet, hvor teknologi skal være en del af den valgte løsning. Afslutningsvis præsenterer eleverne deres løsning. 

DM i Skills er det årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten og Favrskov Kommunes afdeling ”Unges Uddannelse og Job” arrangerer et forløb for 8. klasserne i forbindelse med DM i Skills.

På alle skoler er der en konkurrence for 8. klasserne, hvor vinderne fra hver skole går videre til Favrskovmesterskaberne på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten. Vinderne fra Favrskovmesterskaberne deltager herefter i den landsdækkende finale ved DM i Skills. 

Alle 8. klasser tager med til DM i Skills, hvor de oplever de mange konkurrencer, udstillinger og præsentationer af erhvervsuddannelserne. 

9. klasserne deltager i et forløb udviklet sammen med Naturvidenskabernes Hus, Grundfos og lærere fra Favrskov Kommune. Eleverne arbejder med fokusområderne: ”Bæredygtig vandforsyning i fremtidens bolig.

Eleverne skal ved besøget arbejde frem mod, at de - på baggrund af forskellige undersøgelser - kan formulere og vise løsningsforslag til problemformuleringen: "Hvordan kan vi ved at rense spildevand i vores bolig og bruge smarte teknologier, nedsætte forbruget af rent grundvand?"

Eleverne får også inspiration til at arbejde med de Fællesfaglige Fokusområder ”Drikkevand til fremtidige generationer” og ”Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår”.

Specialklasserne 3.-6. klasse og 7.-9. klasse deltager i et forløb udviklet i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus.

Eleverne arbejder innovativt, så de afprøver, retter til og afprøver og forfiner forskellige løsninger igen og igen. Nogle elever arbejder med vindbil og Lego Boost, mens andre elever arbejder med forløbet "Bæredygtig vandforsyning i fremtidens bolig".

I samarbejde med Ungdomsskolen Favrskov kan skolerne deltage i ”Adventure Favrskov”, der blandt andet fokuserer på samarbejdet i klasserne med sociale og trivselsrettede aktiviteter samt fagligt indhold.

Der er eksempelvis mulighed for at deltage i sommeraktiviteter ved Kalø Vig Bådehavn – her er der aktiviteter i speedbåd, tubes, standup paddle boards, kajak, store bolde og en bålplads.

Året rundt tilbyder "Adventure Favrskov" andre aktiviteter i naturen som stjerneløb, vinterdyp, disc golf, slack line, klatrevæg og BMX. Derudover arrangeres ture til Alminde Sø med løb (eller gang), dyp i søen og GPS quiz.

Kontakt