Kvalitetsrapporter og forældretilfredshedsundersøgelser for folkeskolerne i Favrskov

Kvalitet i folkeskolerne

Byrådet behandlede 28. juni 2022 den samlede kvalitetsrapport for folkeskolen 2022.

Kvalitetsrapporten indeholder aktuelle data om elevernes generelle læring, trivsel og udvikling.

Se den samlede rapport for kvalitet i folkeskolerne i Favrskov her

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

Undersøgelse af forældretilfredshed

I efteråret 2021 er der gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse på alle skoler inkl. SFO’er.

Spørgerammen er bygget op om et koncept udviklet af staten og Kommunernes Landsforening (KL). Den nye viden om forældrenes oplevelse af kvaliteten supplerer den systematiske evaluering og resultatopfølgning, der finder sted via skolens og kommunens arbejde med kvalitetsrapporterne.

Undersøgelsen skal bidrage til at skabe grundlag for dialog, særligt med forældrene, men også mellem ledere og forvaltning og det politiske niveau.

Kontakt