Kvalitetsrapporter og forældretilfredshedsundersøgelser for folkeskolerne i Favrskov

Undersøgelse af forældretilfredshed

I efteråret 2021 er der gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse på alle skoler inkl. SFO’er.

Spørgerammen er bygget op om et koncept udviklet af staten og Kommunernes Landsforening (KL). Den nye viden om forældrenes oplevelse af kvaliteten supplerer den systematiske evaluering og resultatopfølgning, der finder sted via skolens og kommunens arbejde med kvalitetsrapporterne.

Undersøgelsen skal bidrage til at skabe grundlag for dialog, særligt med forældrene, men også mellem ledere og forvaltning og det politiske niveau.

Kontakt

Børn og Kultur

Danstrupvej 4
Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 10 10
boernogkultur@favrskov.dk

Skriv sikkert og krypteret til Børn og Kultur fra din digitale postkasse