Velkommen til 10. klasse i Favrskov

Et skoleår med fokus på faglighed, fordybelse, fællesskab og din personlige udvikling

10. klasse er et seriøst skoleår, der både har et afklarende og dannende perspektiv. Det er et ekstra år, hvor du har tid til at fintune, hvad du vil efter folkeskolen. Det er et år til at opnå afklaring, et fagligt løft, og det er et år til at blive klogere på dig selv og finde nye venner.

unge mennesker foran computer

10. klasse i Hadsten eller Hammel

I Favrskov Kommune har vi grundlæggende to ens 10. klasser på Hadsten Skole og Skovvangskolen i Hammel - dog med små forskelle.

Som elev i 10. klasse skal du som minimum have undervisning i de obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik. Udover det skal du have Spot-timer, hvis indhold kan variere. 

Som en del af 10. klasse kommer du ud på 9 forskellige ungdomsuddannelser - dette er obligatorisk og foregår i september.

Derudover skal du deltage enten i et uddannelsesspor eller praktikspor som en del af afklaringsforløbet.

Vores forventninger til dig

Hvis du vælger 10. klasse, så forventer vi, at:

 • du arbejder seriøst med skolearbejdet, laver lektier og har styr på afleveringerne
 • du yder dit bedste, uanset dit faglige niveau
 • du tager afgangsprøverne
 • du yder en indsats for fællesskabet

Vi tilbyder

 • en velforberedt og faglig kompetent undervisning
 • en klar og tydelig struktur for undervisningen med obligatoriske lektioner
 • en helhedstilgang til dig som menneske, hvor vi har fokus på, at du skal fungere både fagligt og socialt

Skoleåret vil modne og udvikle dig – og vi ønsker at udfordre dig som menneske.

28 lektioner om ugen

Overordnet set skal du som minimum have 28 lektioner om ugen. Fagdage med flere lærere placeres på Spot-dage. Du har også mulighed for at tilvælge tysk og fysik/kemi. Hvis du ikke har tysk, skal du have faglig fordybelse (FF), som indeholder ekstra fokus på særlige områder i fagene, samfundsfag, lektiehjælp mm.

Hvis du vælger fysik/kemi, får du en skoleuge, der er to lektioner længere end elever, der ikke har fysik/kemi. 

Du skal vælge imellem følgende kombinationsmuligheder:

 • Kombi 1: Obligatoriske fag, tysk, fysik/kemi, SPOT-timer
 • Kombi 2: Obligatoriske fag, fysik/kemi, SPOT-timer, FF
 • Kombi 3: Obligatoriske fag, tysk, SPOT-timer
 • Kombi 4: Obligatoriske fag, SPOT-timer, FF
Hænder i cirkel

Spotfag og fællesskab

Vi tror på, at alle har en plads i og betydning for fællesskabet, og vi vokser som mennesker i samspillet med andre. Det betyder, at vi kan tilbyde kendte fag som idræt, samfundsfag, ekstra dansk og engelsk, men også SPOT-fagstimer.

Spotfag er en dag, hvor skemaet er nedbrudt. Dagen kan bruges til lærerbestemte aktiviteter, elevbestemte aktiviteter, projektdage, fagdage eller være omlagt til overnatninger, ture ud af huset eller lignende. Som elev er du med til at definere noget af dagens indhold, så det kræver, at du tør melde ønsker ind til gavn for fællesskabet!

Året byder også på introtur, skolerejse, OSO-uge og afslutningsdage.

Vores vigtigste opgave er at udvikle netop dig på det faglige, sociale eller personlige plan - inden for fællesskabets rammer. 

unge mennesker i skole

Appetizer-forløb

Først på skoleåret besøger du over 9 dage de ungdomsuddannelser, vi samarbejder med. Du bliver introduceret til ungdomsuddannelsen, og du møder andre unge på den.

Se mere om appetizer-forløbet

Afklaringsforløb med to spor

Afklaringsforløbene er to perioder i skoleåret, hvor du enten er i praktiksporet på en virksomhed eller på ungdomsuddannelsessporet. Du er på afklaringsforløb i uge 48 og uge 49 (2023) Forløbene forbereder dig til dit valg af ungdomsuddannelse, der skal ske på optagelse.dk senest 1. marts.

Undervisning i elektronik

Ungdomsuddannelsesspor

Du kan komme i afklaringsforløb i otte dage på flere forskellige ungdomsuddannelser.

Se mere om uddannelsessporet her
Kvinde binder blomster

Praktikspor

Hvis du har valgt praktiksporet, skal du selv finde en praktikplads. På den måde har du mulighed for at få smagt lige præcis på det erhverv, som måske skal være din fremtidsvej.

Sådan søger du en praktikplads

Mere om 10. klasse

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Hadsten Skoles 10. klassedistrikt omfatter følgende skolers distrikter:

 • Bavnehøjskolen
 • Hadbjerg Skole
 • Hadsten Skole
 • Lilleåskolen
 • Østervangskolen
 • Korsholm Skole
 • Haldum-Hinnerup Skolen
 • Rønbækskolen
 • Præstemarkskolen

Skovvangskolens 10. klassedistrikt omfatter følgende skolers distrikter:

 • Skovvangskolen
 • Søndervangskolen
 • Tungelundskolen
 • Ulstrup Skole

Det vil sige, at hvis en elev er bosat i eksempelvis Haldum-Hinnerup Skolens distrikt, hører eleven til Hadsten Skoles 10. klassedistrikt. Eleven er dermed garanteret optagelse i 10. klasse på Hadsten Skole og transport efter gældende regler, hvis man vælger en skole i det skoledistrikt, hvor man bor.

Ifølge gældende regler for fri befordring, er elever, der går i deres distriktsskole (0. - 10. klasse) berettigede til gratis transport fra bopæl til skolen efter følgende afstandskriterier:

Elever, der gå i 10. klasse, skal have bopæl mindst 9 km fra skolen.​

Det er skolerne, der bestiller buskortene, og det er også her, du kan få mere information om tilbuddet. I ganske særlige tilfælde kan der udbetales godtgørelse for transport til forældrene.

Hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen, skal du selv klare transporten til og fra skole. Eksempelvis kan elever fra Ulstrup Skoles distrikt få buskort til 10. klasse på Skovvangsskolen i Hammel, men ikke til 10. klasse på Hadsten Skole. Dog kan alle benytte de gratis skolebusser - dette gælder også, hvis du er tilmeldt privatskole. 

Hvis du har spørgsmål til reglerne for befordring, er du velkommen til at sende os en mail på boernogkultur@favrskov.dk

På EUD10 kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse som eksempelvis elektriker, pædagogisk assistent og social- og sundhedsassistent, ansat i butik eller på kontor.

Favrskov Kommune har indgået aftaler med omkringliggende erhvervsskoler om EUD 10. Aftalen betyder, at elever i Favrskov Kommune kan søge om en plads.

Der gives transport efter gældende regler til EUD10 tilbud, der ligger i kommuner, der grænser op til Favrskov Kommune.

Du kan læse mere om de enkelte erhvervsskolers EUD10 tilbud på deres hjemmesider:

EUD10 på Tradium i Randers

EUD10 på Aarhus Tech

Kontakt

Hadsten Skole

Skolens kontor: 89 64 47 20
hadstenskole@favrskov.dk
10. klasse: 29 66 64 70

Skovvangskolen i Hammel

Skolens kontor: 89 64 36 50
skovvangskolen@favrskov.dk
Center 10: 23 44 71 13