Ungdomsuddannelsesspor

I efteråret kan du komme i to afklaringsforløb á fire dage på ungdomsuddannelserne: Den Jyske Håndværkerskole, Favrskov Gymnasium, Tradium Business, Tradium HTX, Tradium HHX, SOSU Randers eller Tradium EUD.

Afklaringsforløb 1 - uge 48, 2023

Uddannelsesinstitutioner

 • Den Jyske Håndværkerskole 
 • Favrskov Gymnasium
 • Tradium Business
 • Tradium HTX

Afklaringsforløb 2 - uge 49, 2023

Uddannelsesinstitutioner

 • Tradium HHX
 • SOSU Randers
 • Tradium EUD

Eleverne skal møde samtidig med uddannelsesinstitutionens ringetider og sørger selv for transport.

Ungdomsuddannelserne i uddannelsesspor

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Eleverne får lov til at mærke alle uddannelser og niveauer på Den jyske Haandværkerskole. Vi sammensætter elevernes timer med en variation af praktiske og teoretiske fag fra alle uddannelsesområder (elektriker, tømrer, køleteknik og plastmager). 

Derudover bliver eleverne præsenteret for både på EUD- og EUX-niveauet på en af ovenstående uddannelsesretninger. 

Vi kræver, at eleven har en seriøs tilgang til forløbet, og at man har lyst til at lære om og forstå en ungdomsuddannelse på en erhvervsskole.

Praktisk information

Medbring computer, papir og blyant

Eleverne skal møde samtidig med uddannelsesinstitutionens ringetider og sørger selv for transport.

Hvis du vælger Tradium HHX & HTX, vil du møde fire dage på HHX (mandag til torsdag i uge 2) og fire dage på HTX (fredag uge 2 samt mandag til onsdag uge 3). 

Vi modtager dig i skolens kantine/alrum hver dag kl. 8.30, hvorefter vi følger dig til dagens klasselokale.

I løbet af dit besøg får du undervisning i uddannelsens profilfag, ligesom du selvfølgelig bliver introduceret til uddannelsens opbygning, studieretninger og muligheder.

Under dit besøg vil du opleve den spændende dagligdag, og du kan glæde dig til et forløb med oplevelser og udfordringer. 

Praktisk information

 • Mødetid 8:30 - 13:20.
 • Der er mulighed for at købe mad i kantinen.
 • Medbring en bærbar pc og skriveredskaber. 

Hvad skal der til for, at du får en god ungdomsuddannelse? Det er selvfølgelig vigtigt, at du lærer noget. Helst noget, du kan bruge resten af dit liv, og som kan bringe dig videre i livet. Men hvis du ikke har det godt socialt, så er det meget svært at få noget ud af det.

Derfor fokuserer Favrskov gymnasiums afklaringsforløb på netop de tre ting: Undervisningen, det sociale liv og de muligheder gymnasiet giver.  

I forløbet vil du møde lærere med forskellige fag, der vil undervise i deres fag på et niveau, der svarer til starten af 1.g, så du kan prøve kræfter med gymnasiets fag og arbejdsformer.

Fagene er selvfølgelig vigtige, men fagligheden bliver kun til i samspil mellem elever og lærere, og derfor skal du og dine kammerater også møde gymnasieelever, der fortæller om deres oplevelse af gymnasiets faglige og sociale liv, der foregår i timerne, men også på studieturene, til festerne, fredagscafeerne, i udvalgene, i pauserne og i fritiden.

Årene på ungdomsuddannelserne er vigtige, men det er også vigtigt, at du har mange muligheder efter endt uddannelse. Derfor vil du også komme til at høre om, hvilken muligheder gymnasiet giver, og hvordan dit gymnasieforløb kan tones, så det lige netop passer dine ønsker og interesser.

Dit skema vil indeholde timer i gymnasiets fag, hvor du og de øvrige 10. klasseelever undervises af gymnasielærere, men det vil også indeholde møder med gymnasiets elever og muligheder for at overvære gymnasieklassers undervisning.
 
Vi vil gøre alt for, at du får 8 skønne dage hos os og forventer til gengæld, at du bidrager interesseret til undervisningen, og at du er nysgerrig og åben over for alle de indtryk, det giver at være en del af hverdagen på et gymnasium med cirka 750 unge og deres lærere. 

Praktisk information

Medbring computer, lader, kuglepen/blyant, madpakke eller betalingskort til kantinen, hvor der kan betales med alle slags kort og applepay, men ikke kontanter og MobilePay. 

At arbejde med mennesker kræver, at du påtager dig et stort ansvar. Vi dykker længere ned i, hvad det vil sige at arbejde indenfor det pædagogiske eller det sundhedsfaglige område og gøre en forskel i andre menneskers liv.

Der vil være praktiske aktiviteter fx natur og udeliv og simulationsrummet, ligesom vi skal arbejde med fx forskellen mellem den private og den professionelles kommunikation, hvad kan vi bruge velfærdsteknologi til i arbejdet med mennesker og meget andet. Du vil også møde elever der allerede har taget et valg og er startet på en af vores uddannelser.

Da du vil være her i et længere forløb, håber vi på, at du efterfølgende kan tage et tilvalg eller fravalg, netop fordi du har fået et indblik i, hvad uddannelsen har af muligheder, og hvad den kræver af dig.

Vi kræver, at eleverne møder, deltager og er engagerede.

Praktisk information

Mødetid kl. 8:30-13:15.

Der er mulighed for at købe mad i kantinen.

Medbring mobiltelefon  (den bliver der eventuelt brug for).  Ellers behøver du ikke medbringe redskaber for at deltage i forløbet. Alt efter egen interesse kan du tage computer og eller skriveredskaber med.

Der arbejdes videre med brancherne – og vi kigger nærmere på mulighederne for ”Digital Handel” – hvordan tiltrækker man kunder? Hvad er nyt indenfor salg og marketing? Du kan komme til at arbejde med fx

 • Service robot
 • Kunstig intelligens
 • AR/VR

Praktisk information:

 • Der er kantine på skolen
 • Skoledagen er 08.30-13.50 

Mekaniker/elektriker/tømrer

Afklaringsforløbet på Tradiums erhvervsuddannelser tager udgangspunkt i læring, hvor teori og praksis går hånd i hånd. Det er læring, der inspirerer og udfordrer dig på din viden og praktiske kunnen under vejledning fra dygtige faglærere der brænder for deres fag.

I afklaringsforløbet møder du faglærere på forskellige uddannelser, som alle brænder for deres fag. De glæder sig til at undervise dig på en måde, hvor både teori og praksis kommer i spil på samme tid.

Gennem undervisningen opnår du kendskab til fagets praksis ved at beskæftige dig med metoder, redskaber, materialer og værktøj, der kendetegner relaterede fagområder. 

Ved iagttagelser, afprøvning og eksperimenter i undervisningen, får du praktiske færdigheder. Du udfolder din kreativitet og viden om, hvordan din læring fra hverdagen kan bruges i en erhvervsuddannelse. 

Du får et grundlæggende kendskab til verdensmålene, så de bliver en naturlig del af din hverdag på forløbet, hvor du får mulighed for at tage på en rejse i smagens verden på de gastronomiske uddannelser, ligesom du får mulighed for at udfolde dine evner på de tekniske erhvervsuddannelser, hvor du kan prøve til og prøve af, på de mange fag og muligheder, der findes.

På skolen får du mulighed for at møde vores elever, der vil fortælle om de drømme og muligheder der er, med en erhvervsuddannelse.

Praktisk information

Medbring tøj, som kan tåle at blive beskidt og gerne sikkerhedssko (men det er ikke et krav). Medbring også computer, penalhus samt madpakke.

Mad

En rejse i smagenes verden

Gennem undervisningen opnår du kendskab til fagets praksis ved at beskæftige sig med metoder, redskaber, materialer og værktøj, der kendetegner relaterede fagområder. Gennem dine iagttagelser og eksperimenter i undervisningen får du praktiske færdigheder, kreativitet og evne til refleksion. 

Du får kendskab til brancherne, der hører til under Køkken, Hotel og Restaurant, både i teori og praktisk.

 • Du stifter kendskab til vigtigheden af personlig, samt produktionshygiejne.
 • Du får viden om korrekte bære- og løfteteknikker samt ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.
 • Du vil tilegne dig viden om de forskellige tilberedningsmetoder, der benyttes i køkkenproduktionen.
 • Du stifter kendskab til anbefalinger samt til vigtigheden af næringsrigtig mad.
 • Du stifter kendskab til betjening og servicering af kunder og gæster.
 • Du får vigtigheden af social bæredygtighed og samarbejde inden for branchen.
 • Du laver en opgave med at lave din egen virksomhed. (Både teori og praktik + opgaver -den afsluttes med en lille præsentation af din virksomhed)  
 • Du får et grundlæggende kendskab til verdensmålene, så de bliver en naturlig ting i din hverdag.
Praktisk information

Dit tøj og sko skal værre rent og velegnet til køkken brug. Medbring computer, penalhus samt madpakke til de dage vi ikke skal i køkkenet.