Har du en varig nedsat funktionsnedsættelse? Så kan du søge om ændringer i din bolig, hvis det gør din bolig bedre egnet som opholdssted.

Favrskov Kommune giver støtte til boligændring, hvis det gør din bolig bedre egnet som opholdssted.

 • Hjælpen kan ydes uanset boligtype.
 • Hjælpen ydes i eget hjem, der hvor man varigt opholder sig. Boligindretning vedrører mur- og nagelfaste genstande.
 • Der skal søges, inden man går i gang med ændringer, og der skal foreligge bevilling.
 • Udgifterne skal være rimelige i forhold til de opnåede brugsmæssige fordele.
 • Der kan være tale om reetablering efter nærmere fastsatte betingelser, der aftales inden, man går i gang med boligændringerne.
 • Reetablering af ejerbolig sker kun helt undtagelsesvist.

Eksempler på ændringer kan være: 

 • Adgangsforhold
 • Ramper
 • Fjerne dørtrin
 • Opsætning af greb
 • Ændringer i køkken og badeværelse. 

Ergoterapeuten vil sammen med dig gennemgå dit hjem og finde frem til, hvad du har brug for.