Du kan få hjælp til levering af dagligvarer, hvis du midlertidigt eller varigt ikke selv kan handle ind - eller bestille varer online eller telefonisk.

Har du brug for hjælp til levering af dagligvarer, skal du kontakte Visitationen. 

Praktisk information om levering af dagligvarer

Visitationen vurderer, om du opfylder kriterierne for at modtage hjælp til levering af dagligvarer.

Du skal midlertidigt eller varigt have vanskeligt ved, eller slet ikke være i stand til, at klare indkøb af dagligvarer.

Du vil herefter modtage en skriftlig afgørelse, der beskriver, om du får bevilget hjælp til levering af dagligvarer.

Du skal selv betale for dine indkøb af dagligvarer. Leveringen er gratis.

Du bliver ringet op af en fast medarbejder fra leverandøren på en fast dag og tidspunkt, som I aftaler.

Du afgiver din bestilling ud fra leverandørens katalog, og varerne bliver leveret to dage efter til din bopæl.

Du kan få leveret varer på alle hverdage i dagtimerne, enten én gang om ugen eller hver 14. dag.

Chaufføren sætter køle- og frostvarer på plads, hvis ikke du kan selv. Du kan få leveret op til 20 kg. Der er ingen nedre grænse.

Visitationen kan visitere dig til at få hjælp til at bestille dine varer og sætte dem på plads, hvis du ikke selv er i stand til det.

Du og din hjemmehjælper er forpligtet til at meddele Visitationen, hvis der sker ændringer i dit behov.

Dette gælder både, hvis dit behov bliver større eller mindre.

Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du rette henvendelse til Visitationen. 

Skiftet skal ske med 30 dages varsel. Du må derfor regne med, at der går en måned, inden skiftet slår igennem.

Du kan i øjeblikket vælge mellem Købmanden i Laurbjerg eller Egebjerg Købmandsgård.