Hverdagsrehabilitering er et træningsforløb, vi tilbyder dig, hvis du søger hjemmepleje eller sygepleje

Hverdagsrehabilitering vil altid gå forud for en visitation til fx praktisk hjælp eller personlig pleje.

Hvis dit funktionsniveau har ændret sig, kan du få rehabilitering, så du så vidt muligt bliver selvhjulpen i forhold til at varetage dagligdagsopgaverne i din hverdag. Det kalder vi ’hverdagsrehabilitering’.

Medarbejdere i Visitationen vil i samarbejde med dig vurdere, om du kan have udbytte af et rehabiliteringsforløb. Du vil typisk blive visiteret, hvis du på grund af sygdom eller svækkelse har nedsat funktionsevne eller hvis dit behov for hjælp i hverdagen øges.

Målet med træningen er, at du helt eller delvist genvinder dit funktionsniveau, så du kan bevare et selvstændigt og socialt liv og forebygge en yderligere nedsættelse af dit funktionsniveau.

Om hverdagsrehabilitering

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Du kan fx få træning i personlig hygiejne og dagligdagsopgaver som rengøring, tøjvask, madlavning eller indkøb. 

Du vil få vejledning, instruktion og støtte til aktiviteten. Derudover vil du få instruktion i brugen af relevante hjælpemidler.

Træningen foregår i dit eget hjem. 

Tidspunkt for træning aftales individuelt og foregår som udgangspunkt i dagtimerne.

Træningsperioden er tidsbegrænset.

Efter en periode vurderer medarbejdere i Visitationen, hvor meget træningen har hjulpet. Hvis du selv kan løse opgaverne igen, slutter træningen. Hvis der stadig er behov for hjælp, bliver du visiteret til hjemmehjælp eller sygepleje med udgangspunkt i, hvor meget du selv kan klare.

Kontakt

Visitationen

Hovvej 76
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 25 05

Telefontid: Mandag til fredag: kl. 9.00-11.00

Åben for personlig betjening

Mandag: Kl. 9.30-15.00
Tirsdag: Kl. 9.30-15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: Kl. 12-17
Fredag: Kl.  9.30-12

Udskrivningstelefon for hospitaler

Tlf. 89 64 23 77
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00