Tre personer på en bænk udenfor

Hvad er rehabilitering?

Rehabilitering er et træningsforløb, vi tilbyder dig, hvis du søger hjemmepleje eller sygepleje.

Hvis dit funktionsniveau ændrer sig, kan du få et rehabiliteringsforløb, så du bliver mere selvhjulpen til at klare dagligdags opgaver i din hverdag. Det kalder vi ’rehabilitering’.

Medarbejdere i Visitationen vurderer sammen med dig, om du kan have effekt af et rehabiliteringsforløb. Du vil typisk blive visiteret, hvis du på grund af sygdom eller svækkelse har nedsat funktionsevne, eller hvis dit behov for hjælp i hverdagen øges.

Målet med forløbet er, at du helt eller delvist genvinder dit funktionsniveau, så du kan bevare et selvstændigt og socialt liv og forebygge, at dit funktionsniveau bliver dårligere.

Sådan foregår et rehabiliteringsforløb

Et rehabiliteringsforløb retter sig mod de problematikker, du har i hverdagen.

Derfor bliver dit mål for forløbet fastsat i samarbejde med Visitationen, en rehabiliteringsmedarbejder og dig.

Et rehabiliteringsforløb kan derfor rette sig mod mange ting i din hverdag, eksempelvis rengøring, tøjvask, madlavning, bad, indkøb, mv.

Træningen foregår i dit eget hjem. 

Tidspunkt for træning aftales individuelt og foregår som udgangspunkt i dagtimerne.

Træningsperioden er tidsbegrænset.

Efter rehabiliteringsforløbet orienterer rehabiliteringsmedarbejderen Visitationen om forløbet og om, at dit mål er nået.

Herefter vurderer Visitationen effekten af forløbet og om du har behov for hjælp i hverdagen. 

Et rehabiliteringsforløb kan indeholde mange forskellige aspekter og indsatser, som retter sig mod netop dit mål.

De primære indsatser i forløbet er ofte vejledning og støtte i enkelte aktiviteter og instruktion i, hvordan du bruger hjælpemidler.

Derudover vil rehabiliteringsmedarbejderen igennem hele forløbet have for øje, om der er behov for supplerende indsatser og sørge for kontakt og koordinering af disse.

Det kan eksempelvis være ernæringsindsatser, kontinensindsats samt træning med DIGI-rehab eller en fysioterapeut/ergoterapeut.

Rehabiliteringsforløbet er gratis, men du kan potentielt få foreslået boligændringer, hjælpemidler, eller lignende, som du selv skal betale for.

Rehabiliteringsteamet består af 12 medarbejdere, hvoraf 5 er social- og sundsassistenter og 7 er ergoterapeuter. Derudover er der tilknyttet en gruppeleder og kommunens rehabiliteringskoordinator.

Rehabiliteringsteamet varetager hele kommunens §83a indsats og har et tæt samarbejde med kommunens resterende tilbud på ældreområdet, herunder den kommunale hjemme- og sygepleje. Rehabiliteringsteamet varetager også kommunens DIGI-rehab indsats. 

Rehabiliteringsteamet har base i Hadsten, hvorfra de dækker hele kommunen.

Er du pårørende til en borger i et rehabiliteringsforløb, er det en god ide at være nysgerrig på hvad fokus og målet med forløbet er.

På den måde kan du understøtte din pårørende og være med til at styrke forløbet. Det gør du blandt andet ved at invitere din pårørende med i aktiviteterne - tag opvasken og havearbejdet sammen i stedet for at lade din pårørende slappe af i lænestolen.

Hjemmetræning

Hjælp fra Rehabiliteringsteamet

I Favrskov Kommunes kvalitetsstandard for Ældre og Sundhed kan du læse mere om, hvad Rehabiliteringsteamet kan tilbyde dig, hvis du bliver visiteret til et rehabiliteringsforløb.

Se kvalitetsstandard for Ældre og Sundhed her

Hverdagsrehabilitering - tips til dig og dine

Vores medarbejdere på ældreområdet arbejder dagligt med hverdagsrehabilitering ved at støtte borgerne til at nå relevante mål gennem daglige aktiviteter (selv at lave kaffe, dække bord, vaske op etc.).

Det kan også ske gennem forslag til boligindretning og hjælpemidler samt inddragelse af personens netværk.

Hverdagsrehabilitering er en inkluderende tilgang uanset alder, kapacitet, diagnose eller bopæl.

Find ud af, hvad der interesserer og motiverer dig til at være aktiv. At være aktiv er alt fra havearbejde,  træning på dit lokale sundhedscenter, banko hver torsdag eller en ugentlig gå-tur med en nabo.

Der er inspiration at hente både igennem kommunens tilbud, private organisationer og på internettet.

Se også Favrskov Kommunes tilbud om selvtræning til pensionister

Det kan være nemmere at bevare motivationen for at være aktiv, hvis man er flere om det. Det er derfor en god ide at lave faste aftaler med din nabo, en god ven eller pårørende.

Selvom det kan virke basalt, er det vigtigt, at du bliver ved med at gøre så mange ting i hjemmet og dagligdagen som muligt.

På den måde udfordrer du hele tiden din udholdenhed, muskelstyrke og balance. Dermed vedligeholder du aktivt din evne til en selvstændig hverdag.

Sørg derfor for at deltage så aktivt som muligt i havearbejdet, madlavningen, tøjvasken, rengøringen mv.

Er du pårørende? Så er det vigtigt, at du inddrager vedkommende i at tage opvasken og klare havearbejdet i stedet for at lade dem slappe af i lænestolen. 
 

Kontakt

Visitationen

Hovvej 76
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 25 05

 

Telefontid

Mandag til fredag: kl. 9.00-15.00

Kl. 9-11 træffes sagsbehandlere indenfor områderne: Hjemmehjælp, hjælpemidler, træning,  kørselsordninger, plejeboliger og ældreboliger

Personlig træffetid efter aftale.

Udskrivningstelefon for hospitaler

Tlf. 89 64 23 77
Mandag til fredag kl. 9.00-14.00