Ønsker du at passe en nær slægtning eller ven, der har valgt at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag

Du kan som pårørende søge om plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem.

Du har ret til at få orlov fra dit arbejde når du modtager plejevederlag.

Betingelser for at få bevilget plejevederlag:

 • En læge har vurderet at der kun kan tilbydes lindrende behandling, og at restlevetiden er kort (terminalerklæring)
 • Den døende har et plejebehov
 • Den døendes tilstand gør det ikke nødvendigt at indlægge eller forblive på sygehus eller opholde sig i plejebolig
 • Du og din nærtstående er enige om etablering af plejevederlaget
 • Plejen kan varetages i dit eller den døendes hjem
 • I ansøgningen skal du vedlægge dokumentation for dine seneste tre lønudbetalinger/lønsedler
 • Orloven kan træde i kraft den dag, vi har modtaget din ansøgning
 • Orloven skal søges i den kommune, hvor den døende opholder sig

Når du får tildelt plejeorlov, forventer vi, at du står for de praktiske opgaver i hjemmet.

Hænder holder hinanden

Søg om plejeorlov

Her kan du søge om at få orlov til at passe en døende. 

Hvis den døende har MitID og er tilmeldt Digital Post, kan selvbetjeningsløsningen her benyttes. Vær opmærksom på, at den døende skal underskrive ansøgningen med sit MitID,

Hvis det ikke er muligt at bruge selvbetjeningsløsningen, er du velkommen til at kontakte Visitationen for at få tilsendt et ansøgningsskema.

Husk: 

 • Aftal orlov med din arbejdsgiver før du søger og undersøg om din arbejdsgiver udbetaler fuld løn under orlov
 • I ansøgningen skal du vedlægge dokumentation for dine seneste tre lønudbetalinger/lønsedler
 • Orloven kan træde i kraft den dag vi har modtaget din ansøgning samt den døendes samtykke til etablering af orlov.
Søg om plejeorlov

Mere om plejeorlov til pasning af døende

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Plejevederlaget bliver bevilget af Visitationen.

Du kan kontakte Visitationen, efter du har sendt din ansøgning. Visitationen kan  informere og vejlede dig og din nærtstående om mulighederne for hjælp og støtte, hjælpemidler m.m. i forbindelse med pleje i hjemmet.

Du får en skriftlig afgørelse på, om plejevederlaget kan bevilges eller ej.

Både offentligt ansatte og privatansatte har ret til at holde orlov for at passe en døende.

Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.

Får du løn fra din arbejdsgiver mens du er på orlov, er det din arbejdsgiver, der modtager plejevederlaget.

Et plejevederlag kan udbetales, uanset om du mister en arbejdsindtægt, eller om du står uden for arbejdsmarkedet og fx er pensionist, studerende eller lignende.

Er du selvstændig og ikke tilmeldt den frivillige forsikring, kan du få plejevederlag fra 1. fraværsdag.

Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt.

Hvis du får folkepension eller andre sociale ydelser som fx boligydelse, mens du passer din pårørende i dennes hjem, skal du være opmærksom på, at disse ydelser ikke bliver udbetalt i den periode, du får et plejevederlag.

Ja, det kan du godt. Er I flere personer, der deler plejeopgaven, bliver beløbet nedsat svarende til jeres forholdsmæssige andel af plejeopgaven. Det er også muligt at have orlov på deltid.