Der findes flere forskellige kørselsordninger til dig, der ikke selv er i stand til at køre bil eller tage offentlig transport.

Hvis du ikke selv kan køre bil, benytte offentlig transport, har et Falck-abonnement eller få en anden person til at køre dig til fx læge, aktiviteter, fritidsinteresser eller bandagist, så har du mulighed for at bruge en kørselsordning.

Se de forskellige muligheder for kørsel her på siden.

Fri befordring - kørsel til læge/speciallæge

Du kan søge om fri befordring, hvis du opfylder disse betingelser:

  • Er pensionist
  • Er i sygesikringsgruppe 1
  • Har nedsat funktionsevne, der medfører, at du ikke selv kan komme til læge eller speciallæge

Det er Visitationen, der vurderer, om du er berettiget til kørslen.

Kørsel til egen læge

Hvis du er berettiget til kørsel til egen læge, skal du selv bestille hos Flextur i Midttrafik på tlf. 87 40 83 00 kl. 8-17 (tryk 2 for Flextur). Du får refunderet billigst mulige transport ved fremvisning/indsendelse af dokumentation for at have konsulteret lægen til Visitationen. Beløbet sættes ind på din Nemkonto, hvis din udgift er over 45 kr. (2023-takst).

Kørsel til speciallæge

Er du visiteret til kørsel til speciallæge, skal du bestille transporten senest to timer før på tlf. 89 64 62 60 mandag - fredag 9-12.

Du får refunderet billigst mulige transport (fx busbillet eller kørsel i egen bil) til nærmeste speciallæge ved fremvisning/indsendelse af dokumentation for at have konsulteret speciallægen til Visitationen. Beløbet sættes ind på din Nemkonto, hvis din udgift er over 45 kr. (2023-takst)

Hvis du ikke er pensionist, kan du søge om kørselsgodtgørelse, hvis der er over 50 km. til nærmeste speciallæge fra din bopæl til speciallægen.

Handicapkørsel

Hvis du er svært bevægelseshæmmet eller har et synshandicap svarende til medlemskriterierne for Dansk Blindesamfund og ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan du søge om handicapkørsel. 

Det er Visitationen, som vurderer, om du er berettiget til kørslen, som består af max. 104 enkeltture pr. år.

Du kan søge handicapkørsel via skemaet her

Du skal selv sørge for at bestille og betale for kørslen, som koster minimum 35 kr. pr. tur. For dette beløb kan du køre op til 10 km. Herefter koster turen yderligere 3,50 kr. pr. km.

Kørslen bestilles på telefon nr. 87 40 83 00 (tryk 1) senest to timer inden afrejse. Du kan også bestille handicapkørsel online på Midttrafiks hjemmeside

Du kan læse mere om handicapkørsel på Midttrafiks hjemmeside

Søg om handicapkørsel (udfyld elektronisk ansøgning)
Kvinde træner i maskine

Kørsel til aktiviteter og træning

Hvis du er visiteret til træning/aktivitet og ikke selv kan komme til og fra trænings-/aktivitetsstedet, kan trænings-/aktivitetsafdelingen visitere dig til kørslen.

Den trænende terapeut og/eller aktivitetspersonalet arrangerer kørslen.

Din egenbetaling er 15,- kr. pr. tur.

Mand går med rollator

Kørsel i forbindelse med afprøvning og afhentning af bevilget hjælpemiddel

Hvis du har fået bevilget et hjælpemiddel, du skal afprøve eller afhente, kan du få hjælp til billigste transportmiddel til den nærmeste leverandør.

Det er Visitationen, der vurderer, om du er berettiget til kørslen.

Du skal selv sørge for at bestille og betale for kørslen. Du får refunderet billigst mulige transport ved at indsende dokumentation for besøget hos leverandøren til Visitationen. Beløbet indsættes på din Nemkonto - din udgift skal dog overstige 108 kr., hvis du ikke er pensionist og 45 kr., hvis du er pensionist, for at du kan få refunderet din udgift til kørsel.

Er du visiteret til handicapkørsel, skal du bruge denne ordning, når du skal prøve eller hente dit hjælpemiddel.

Kontakt Visitationen
Symbol på hospital

Kørsel til/fra sygehus - søg hos Region Midtjylland

Hos Region Midt kan du søge om kørselsgodtgørelse til sygehus, smerteklinikker og hudklikken i Marselisborg ved at indsende ansøgningsskema til Kørselskontoret,

Ansøgningsskemaet udleveres på det sygehus, du bliver behandlet på.

Hvis du er berettiget til at blive kørt, skal du bestille en transport hos Patientbefordring på tlf. 70 23 62 48.

Du er velkommen til at kontakte Region Midtjylland, hvis du har spørgsmål.

Gå til Region Midts hjemmeside om kørsel
Taxa

Flextur er for alle

Alle har mulighed for at bruge flextur. Flextur har ikke en fast køreplan. Du bestiller selv turen fra og til den adresse, du ønsker. Eksempelvis til og fra svømmehallen, indkøbscentret eller vennerne.

Turen skal bestilles senest en time før, du ønsker at blive hentet.

På bibliotekerne og i Borgerservicecentret på Skovvej 20 i Hinnerup kan du få hjælp til at bruge app'en "Flextrafik - flextur, flexbus og handicapkørsel" eller få hjælp til at blive oprettet på Flexturs hjemmeside.

Læs mere om Flextur