Har du en nærtstående, der har brug for pasning i hjemmet, har du mulighed for at blive ansat af kommunen, så du selv kan gøre det.

Har du brug for pasning af en nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse?

Så har du mulighed for at blive ansat af kommunen, hvis du har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ordningen er tidsbegrænset, og betingelserne for at komme i betragtning er:

  • at alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet
  • at plejeforholdet svarer til et fuldtidsarbejde
  • at der er enighed mellem parterne om etableringen af pasningsforholdet 
  • at kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående

Du skal søge pasningsordning i den kommune, hvor den, der skal passes, har folkeregisteradresse.

person i kørestol og person ved siden af på bænk

Søg om at passe en nærtstående

Hvad skal der stå i ansøgningen?

For at søge om at passe en nærtstående skal du: 

  • Skrive navn og cpr-nummer på plejemodtageren
  • Kort beskrive plejemodtagerens lidelse/nedsatte funktionsevne
  • Oplyse dit eget navn, adresse, cpr-nummer og telefonnummer samt oplysninger om pensionskasse
  • Oplyse, om du ønsker at dele pasningen med andre
  • Perioder for pasningen
  • Pasningsmodtagerens underskrift på at være indforstået med pasningsforholdet samt afkrydse vedrørende samtykke

Log på med MitID og udfyld skemaet.

Søg om ansættelse til pasning af nærtstående