Strukturplan Hinnerup Nord er byrådets vision for en ny, grøn bydel i det nordlige Hinnerup.

Målet med strukturplanen er, at der udvikles en ny og spændende bydel, der tilbyder en bred vifte af forskellige boligtyper, der ligger smukt i landskabet.

I strukturplanen lægges der vægt på at udvikle og integrere naturen i bydelen, og der er desuden fokus på at skabe et veludbygget stinet, der skal sikre god adgang til dagtilbud, skoler, fritidsfaciliteter og den omkringliggende natur.

Her på siden kan du blive klogere på byrådets vision for Hinnerups nye, grønne bydel.

Strukturplanen på 3 minutter

Vi har lavet en kort animationsfilm, der beskriver de overordnede temaer og tanker i strukturplanen.

Læs hele planen

Vil du gerne bladre planen igennem fra A-Z?

Udvalgte temaer

Nedenfor kan du læse om nogle af de væsentligste temaer i strukturplanen.

Får du lyst til at vide mere, kan du klikke dig ind i strukturplanen og læse videre.

Den nye bydel

Den nye bydel “Hinnerup Nord” indpasses i det eksisterende landskab, og der er fokus på at skabe en sammenhæng mellem boligområderne og naturen. 

Bydelen disponeres med varierede boligområder med god kontakt til det åbne landbrugslandskab, naturen og Lilleådalen. 

Læs mere om den nye bydel Hinnerup Nord
Rækkehuse i naturen

Landskab og natur

Bydelen ligger i et landskab med stor naturmæssig og rekreativ værdi. Det er derfor en vigtig kvalitetsparameter, at bydelen knyttes tæt til landskabet og naturen omkring den.

For at sikre de grønne kvaliteter er der indarbejdet forskellige typer af nye grønne arealer, der skal etableres sideløbende med udbygningen af bydelen.

Læs mere om landskab og natur i Hinnerup Nord

Infrastruktur

Området vil være præget af fokus på et veludbygget stisystem. Nye stier vil blive koblet op på eksisterende stier, og en ny hovedsti mod Hadsten vil etableres centralt i området.

Der vil blive anlagt en central gennemgående fordelingsvej, der tilsluttes det omkringliggende vejnet via tre vejtilslutninger.

Læs mere om infrastruktur i Hinnerup Nord

Bystruktur og bebyggelse

Udbygningen sker fra syd mod nord. For at skabe en robust og realiserbar plan, arbejdes der med en inddeling i byområder, der kan underinddeles i boligområder. 

Planen bygger på et princip om blandede boligtyper inden for de enkelte boligområder. Dette skal sikre mulighed for et varieret udbud af grunde og boligtyper.

Læs mere om bystruktur og bebyggelse i Hinnerup Nord

Vandhåndtering

I strukturplanområdet håndteres regnvandet lokalt på overfladen.

Regnvandet fra strukturplanområdets bebyggede områder ledes via grønne kiler mellem bebyggelserne til det eksisterende vandløbssystem. 

De grønne kiler rummer strømningsveje og forsinkelsesbassiner, der i perioder står med permanent vandspejl. De blå strukturer indgår i kilernes samlede æstetiske udtryk og anvendes til at rekreativt.

Læs mere om vandhåndtering i Hinnerup Nord

Fra strukturplan til lokalplan

Hovedgrebene i strukturplanen knytter sig til landskabet. Naturen udvikles og inddrages på forskellig vis, og byområderne disponeres ud fra forskellige kriterier, der skal søges fastholdt i den efterfølgende lokalplanlægning.

For at sikre, at strukturplanens vision videreføres i den konkrete planlægning for mindre områder indeholder strukturplanen en række principper for lokalplanlægning.

Læs mere om processen for lokalplaner

Høringen er slut

Forslaget til Strukturplan Hinnerup Nord har været i offentlig høring fra 3. juli til 11. september 2023.

Høringen er nu slut, og vi behandler aktuelt de indkomne høringssvar med henblik på politisk vedtagelse af strukturplanen i sin endelige udgave.

Dekorativt element

Kontakt

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Favrskov Kommunes planafdeling på plan@favrskov.dk