Strukturplan Hinnerup Nord er byrådets vision for en ny, grøn bydel i det nordlige Hinnerup.

Målet med strukturplanen er, at der udvikles en ny og spændende bydel, der tilbyder en bred vifte af forskellige boligtyper, der ligger smukt i landskabet.

I strukturplanen lægges der vægt på at udvikle og integrere naturen i bydelen, og der er desuden fokus på at skabe et veludbygget stinet, der skal sikre god adgang til dagtilbud, skoler, fritidsfaciliteter og den omkringliggende natur.

Her på siden kan du blive klogere på byrådets vision for Hinnerups nye, grønne bydel.

Strukturplanen på 3 minutter

Vi har lavet en kort animationsfilm, der beskriver de overordnede temaer og tanker i strukturplanen.

Læs hele planen

Hvis du gerne vil dybere ned i detaljerne i strukturplanen, kan du læse planen i sin fulde længde samt en række bilag til planen nedenfor.

Høringen er slut

Forslaget til Strukturplan Hinnerup Nord har været i offentlig høring fra 3. juli til 11. september 2023.

Høringen er nu slut, og vi behandler aktuelt de indkomne høringssvar med henblik på politisk vedtagelse af strukturplanen i sin endelige udgave.

Dekorativt element

Kontakt

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Favrskov Kommunes planafdeling på [email protected]