Afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 21 om ikke miljøvurderingspligt for etablering af faunapassage og fjernelse af hydrauliske flaskehalse i Kollerup Bæk

Favrskov Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. Miljøvurderingslovens §-21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden kommunens tilladelse efter lovens §-15.

Favrskov Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. Miljøvurderingslovens §-21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden kommunens tilladelse efter lovens §-15.

Afgørelsen kan tilgås her screeningsskema her og bilag her

Klagefristen er 4 uger og udløber 21. december 2022

Afgørelse
23.
nov.
2022
21.
dec.
2022
8370 Hadsten
Natur og vandløb