Afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 21 om ikke miljøvurderingspligt for omlægning af dræn på mat. nr. 17a, Voldby By, Voldby

Favrskov Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. Miljøvurderingsloves § 21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden kommunes tilladelse efter § 15.

Favrskov Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. Miljøvurderingsloves § 21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden kommunes tilladelse efter § 15.

Afgørelsen kan tilgås her og screeningsskemaet her

Klagefristen er 4 uger og udløber 29. december 2022.

Afgørelse
01.
dec.
2022
29.
dec.
2022
8450 Hammel
Natur og vandløb