Se Favrskov Kommunes aktuelle udbud

Kommunens indkøb er bl.a. inddelt i følgende kategorier:

  • Varer
  • Tjenesteydelser
  • Bygge- og anlægsopgaver

Udbud og Indkøb varetager kontrakterne vedrørende varer og tjenesteydelser, mens Ejendomscenteret varetager bygge- og anlægsopgaverne - se mere i leverandørregisteret for bygge- og anlægsopgaver.

Aktuelle udbud

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Udbuddet omhandler genudbud af 11 delkontrakter vedrørende glatførebekæmpelse og snerydning samt læsning af salt, med lastbiler, traktorer og specialmaskiner, på veje i Favrskov Kommune.

Opgaven er opdelt i 11 delkontrakter og vedrører perioden 2022-2025 med mulighed for forlængelse til 2026. 

Se udbuddet på Comdia her

Udbuddet gennemføres digitalt, og udbudsmaterialet er kun tilgængelig via ovenstående link, hvor tilbuddet ligeledes skal afgives digitalt.

Det er gratis at blive registreret i og anvende Comdia. Såfremt I ikke er licenshaver hos Comdia, skal I registrere jeres virksomhed. Registrering af virksomheden er nødvendig for den videre deltagelse i udbudsprocessen. Når I har afsendt registrering af jeres virksomhed, har I fri adgang til alle dokumenter. 

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Comdias support på telefon 71 99 36 72 mellem kl. 8.30 og 15.30 eller mail support@comdia.com 

Favrskov Kommune udbyder rengøringsservice på flere lokationer under Favrskov Kommune – lokationerne omfatter bl.a. skoler inkl. SFO, daginstitutioner, specialtilbud, administration, sundheds- og ældreområdet, sportshaller, kulturhuse, biblioteker og klubber.

Opgaven udbydes i 2 delaftaler, henholdsvis delaftale 1: Nordøst og delaftale 2: Sydøst og omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver.

Se udbudsmaterialet her (eu-supply.com)
 

Ud over den årlige service af eksisterende automatiske indbrudsalarmanlæg (AIA) og automatiske adgangskontrolanlæg (ADK) til Favrskov Kommune omfatter udbudte opgaven installering af Favrskov Kommunes indkøbte ATS8600-C4 Security Management System på Favrskovs egen virtuel serverplatform til styring og kontrol af eksisterende og nye sikringsanlæg hos ordregiver. 

Endvidere omfatter opgaven komplet konvertering af eksisterende AIA- og ADK-anlæg fra nuværende Aritech Alliance platform over på den nye SMS-platform samt kontrolcentraltjeneste til Favrskov Kommune.

Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter

Den udbudte kontrakt har en løbetid på 4 år. Kontrakterne kan forlænges i op til 24 måneder.

Se udbudsmaterialet på Comdia her

Udbuddet gennemføres digitalt, og udbudsmaterialet er kun tilgængelig via ovenstående link, hvor tilbuddet ligeledes skal afgives digitalt.

Det er gratis at blive registreret i og anvende Comdia. Såfremt I ikke er licenshaver hos Comdia, skal I registrere jeres virksomhed. Registrering af virksomheden er nødvendig for den videre deltagelse i udbudsprocessen. Når I har afsendt registrering af jeres virksomhed, har I fri adgang til alle dokumenter. 

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Comdia support på telefon 71 99 36 72 mellem kl. 8.00 og 15.30 eller mail support@comdia.com

Offentliggørelse af udbud 

Favrskov Kommune bruger udbudssystemet Comdia til offentliggørelse af egne udbud. Disse udbud kan ses i Comdia her.
 
Udbud gennemføres via Comdia, og derfor skal alle henvendelser om yderligere oplysninger, dokumentation, spørgsmål etc. sendes skriftligt derigennem.
 
Såfremt I/du ikke i forvejen er oprettet som bruger hos Comdia, skal I/du registrere virksomheden. Dette er gratis og gøres ved at klikke på ovenstående link og efterfølgende klikke på ”Online registrering”. 

Når I/du har registreret virksomheden, er der fri adgang til alle Favrskov Kommunes egne udbud og de tilknyttede dokumenter, og du kan herefter afsendes tilbud m.m.

Spørgsmål og udfordringer til funktionaliteten i systemet sendes til support@comdia.com eller til telefon 71 99 36 72.

Dekorativt element

Praktisk information om udbud

Ønsker du at være leverandør til Favrskov Kommune?

Læs mere om, hvordan du kan blive leverandør til Favrskov Kommune i informationen nedenfor. 

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte afdelingen "Udbud og indkøb" på indkoeb@favrskov.dk

Du kan også ringe til en af vores medarbejdere: